Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A cél a növekedés Görögországban – a Bizottság rámutat, miképpen szabadítható fel a növekedési potenciál és indítható be a munkahelyteremtés

Brüsszel, 2012. április 18. – A hosszú hónapokig elhúzódó válság után végre megfelelő feltételek jöttek létre ahhoz, hogy Görögország kilábaljon a válságból és a növekedés útjára lépjen. A második gazdasági kiigazítási programról szóló megállapodás létrejötte és a magánszektorral kötött adósságcsökkentési megállapodás sikere azt jelenti, hogy mostantól minden erőfeszítést az olyannyira szükséges növekedésre és munkahelyteremtésre lehet összpontosítani. A mai napon a Bizottság kifejtette, milyen okokra alapozza meggyőződését, hogy Görögország – a megállapodás szerinti kiigazítási program, valamint a Bizottság közreműködésével nyújtott uniós támogatás és szolidaritás révén – képes megvalósítani az ország átalakítását. Új közleményében a Bizottság kiemeli a program azon lépéseit, amelyeket 2012 során végre kell hajtani, és kifejti, milyen széles körű támogatási intézkedéseket mozgósít annak érdekében, hogy Görögország segítséget kapjon a gazdaság újbóli dinamizálásához, a munkahelyteremtés beindításához, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez.

Barroso elnök kijelentette: „A görög nép nem marad magára a növekedés és a foglalkoztatás pályájára való visszatérés érdekében tett erőfeszítései során. Az Unió és a tágabb nemzetközi közösség minden eddigit felülmúló mértékben tett tanúbizonyságot a görög néppel vállalt szolidaritásról. Görögország megsegítésére támogatásból, kölcsönökből és adósságtörlésből álló intézkedéscsomagot mozgósítottak, amelynek értéke összesen 380 milliárd eurót tesz ki. A görög nép által hozott áldozatok belátható időn belül kézzelfogható eredményekhez vezetnek, ha Görögország megvalósítja a Bizottság által 2012-re vonatkozóan ma meghatározott prioritási intézkedéseket. "

A bizottsági közlemény emellett áttekintést ad a válság Görögországra gyakorolt hatásáról, részletezi az uniós költségvetésből származó pénzügyi támogatást és a technikai segítségnyújtást, továbbá kifejti, milyen módon támogatják Görögországban a növekedést és a foglalkoztatást a kulcsfontosságú uniós szakpolitikák.

Előzmények

Az Európai Unió jelenleg is gazdasági és gyakorlati segítséget nyújt Görögországnak. A 2007 és 2013 közötti időszakra nyújtott uniós finanszírozás összege 40 milliárd euró. A magánhitelezői adósságleírás 100 milliárd eurót tesz ki, az Uniótól és a nemzetközi partnerektől származó pénzügyi segítség pedig 240 milliárd eurót. Szemléltetésképpen: minden egyes görög lakosra 33 600 euró jut, illetve a teljes összeg Görögország GDP-jének 177 %-a.

A második gazdasági kiigazítási programot teljes egészében meg kell valósítani. Többéves programról van szó, és időbe telik, míg hatása teljes körűen érzékelhető lesz. Mai közleményében a Bizottság három átfogó területet emel ki, ahol 2012 végére ígéretes eredmények várhatók, amennyiben a görög hatóságok 2012-ben – a program részeként – intézkedéseket tesznek ezeken a területeken. Ezek az alábbiak:

  • A költségvetési kiadások és bevételek ellenőrzés alá vonása, hogy az államháztartás hosszú távon fenntarthatóvá váljék;

  • A reálgazdaság számára való hitelnyújtás beindítása a bankok feltőkésítése, valamint a kkv-k megfizethető kölcsönökhöz való hozzásegítése révén.

  • Az üzleti szféra növekedés-ösztönző potenciáljának felszabadítása – sürgős szükség van az üzleti környezet radikális átalakítására, hogy Görögország ismét olyan országgá váljon, amely bizalmat teremt a hazai és külföldi befektetők számára a befektetésekhez és a munkahelyteremtéshez.

A közlemény részletezi, milyen módon biztosíthatók a görögországi kkv-k számára uniós források segítségével hitelek és garanciák (a rendelkezésre álló keret 4 milliárd EUR), és miképpen változtatja meg az Unió saját szabályait, hogy rugalmasabbak legyenek és könnyebben lehessen azokat alkalmazni a jelenlegi görögországi helyzetben. Ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy felszabadítsák a görög üzleti szféra növekedés-ösztönző potenciálját – többek között az export megkönnyítése és előmozdítása, a szabályozási környezet korszerűsítése és egyszerűsítése, az állami tulajdonú vállalatok privatizálásának előkészítése, valamint bizonyos ágazatok – így az energia és a közlekedés ágazatának – modernizálása révén.

A közlemény kifejti azt is, miképpen fog a Bizottság együttműködni Görögországgal annak érdekében, hogy kezeljék a válság társadalmi hatását. A második gazdasági kiigazítási program kialakításakor az volt a cél, hogy ne sérüljön a leginkább sebezhető csoportok támogatása. Ezt szolgálja például az a kikötés, hogy a nyugdíjak csökkentése célzottan történjen és eközben védjék a kisnyugdíjasokat, a szociális segélyekkel való visszaéléssel szembeni fellépés, az egészségügy költségeinek az ellátás minőségét nem veszélyeztető módon való csökkentése, valamint az adórendszer igazságosabbá tétele. A Bizottság szorosan együttműködik a görög hatóságokkal, hogy segítsék a fiatal munkanélkülieket, a munkatapasztalat megszerzésének támogatása, a szakmai képzés bővítése, a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, valamint a más uniós tagállamokban folytatott résztanulmányok és képzések támogatása révén. Az uniós strukturális alapok átmeneti gazdasági segítséget biztosítanak a hátrányos helyzetű csoportok számára. Ezek az intézkedések végigkísérik majd a görög munkaerőpiac korszerűsítését, amely Görögország költség-versenyképességének helyreállításához szükséges.

A görög közigazgatás korszerűsítése és reformja szintén elengedhetetlen Görögország átalakításához, és ahhoz, hogy az ország elindulhasson egy dinamikusabb, igazságosabb, és a szociális kohézió irányába mutató jövő felé. A közlemény felvázolja, miképpen fog a Bizottság – Görögországgal foglalkozó, e célból kialakított munkacsoportján keresztül – technikai segítségnyújtást és pénzügyi támogatást biztosítani olyan kulcsfontosságú területeket érintő intézkedésekhez, mint az adónyilvántartás és -behajtás, az ingatlan-nyilvántartás, az igazságügyi reform, a helyi önkormányzatok átszervezése és a közigazgatási reform.

További információk:

MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ (Növekedés és munkahelyteremtés Görögországban – GYIK)

A közlemény teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

A Görögországgal foglalkozó munkacsoport munkájáról bővebb információk itt találhatók:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar