Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia consolidează independența și fiabilitatea statisticilor UE

Bruxelles, 17 aprilie 2012 - Comisia a adoptat astăzi o propunere în care stabilește măsuri mai ferme de asigurare a calității și a credibilității statisticilor UE. Pentru ca luarea deciziilor să se poată face pe bază de elemente concrete este esențial să existe statistici fiabile și de înaltă calitate. Cererea de astfel de date a crescut și mai mult ca urmare a unei mai bune coordonări a politicii economice, convenite în UE în cursul anului trecut. Mai mult, evenimentele economice recente au demonstrat importanța unor statistici credibile pentru ca publicul și piețele financiare să poată avea încredere în astfel de decizii. Prin urmare, în concordanță cu prevederile din „pachetul de șase măsuri” (a se vedea MEMO/11/627), Comisia a propus o revizuire a Regulamentului UE privind statisticile pentru a consolida și din punct de vedere juridic independența, fiabilitatea și calitatea statisticilor provenind din statele membre și compilate la nivelul UE.

Propunerea se axează pe două aspecte principale: (i) independența institutelor naționale de statistică și, în special, a directorilor acestor autorități; (ii) statele membre vor trebui să semneze „Angajamente privind fiabilitatea statisticilor”, confirmând astfel, la cel mai înalt nivel politic, obligația de a respecta pe deplin Codul de bune practici al statisticilor europene.

Algirdas Šemeta, comisarul UE responsabil cu statisticile, a declarat: „Acum, mai mult decât oricând, trebuie să-i asigurăm pe cetățeni că politicile propuse – mai ales cele economice – sunt fondate pe date fiabile și de calitate. Propunerea de astăzi garantează la nivel juridic independența statisticilor europene și va asigura respectarea de către acestea a celor mai înalte standarde.”

Conținutul propunerii

În primul rând, propunerea pune accentul pe independența institutelor naționale de statistică și, în special, a celor care conduc aceste autorități. Directorii acestor institute trebuie să fie numiți exclusiv pe criterii profesionale (adică fără nicio motivație politică), în conformitate cu o procedură pe deplin transparentă, și trebuie să beneficieze de autonomie totală în activitatea lor. Trebuie să fie independenți în luarea deciziilor cu privire la modul de elaborare, de producere și de difuzare a statisticilor, precum și în gestionarea institutelor de statistică. În acest context, cadrul juridic revizuit propus reiterează, de asemenea, independența Eurostat, ca organism central de coordonare și monitorizare a întregului Sistem Statistic European. În plus, Comisia va adopta, în cursul săptămânilor următoare, o decizie cu privire la Eurostat în care va confirma independența profesională a acestuia prin clarificarea cadrului său instituțional, a rolului și a responsabilităților sale în cadrul Comisiei. Se subliniază, în egală măsură, responsabilitatea directorilor institutelor naționale de statistică, iar un raport anual asupra activităților statistice și a situației financiare ale fiecărui institut trebuie prezentat autorității naționale competente.

Un al doilea aspect important din propunerea de astăzi este faptul că statele membre vor trebui să semneze „Angajamentele privind fiabilitatea statisticilor”. Astfel, acestea se vor angaja la cel mai înalt nivel politic să respecte pe deplin Codul de bune practici al statisticilor europene pentru a proteja independența institutelor naționale de statistică și pentru a stabili cadrele naționale de asigurare a calității în domeniul statisticii. Aceste angajamente trebuie semnate de guvernele naționale și vor fi contrasemnate de Comisie. Comisia (Eurostat) va monitoriza respectarea acestor angajamente.

În sfârșit, propunerea prevede o serie de dispoziții care prevăd un acces mai extins și mai sigur la datele administrative, în scopul producerii statisticilor europene.

Context

Codul de bune practici al statisticilor europene a fost adoptat de comun acord în 2005 și revizuit ulterior în 2011. Codul stabilește 15 principii, combinate cu indicatori de bune practici, referitoare la mediul instituțional, la procesele de producție statistică și la rezultatele statisticilor. Printre aceste principii se numără independența profesională, angajamentul în favoarea asigurării calității, metodologiile fiabile și relevanța statisticilor.

Cadrul juridic fundamental care guvernează statisticile a fost modernizat în 2009, în vederea eficientizării sistemului statistic european, ceea ce i-a permis să facă față provocărilor din trecut și celor actuale. În acest scop, au fost introduse structuri clare de cooperare și coordonare, precum și mecanisme de stabilire a priorităților și de simplificare.

În 2011, ca reacție la evoluțiile economice care au demonstrat necesitatea de a consolida și mai mult credibilitatea statisticilor, Comisia a prezentat Comunicarea sa „Către un management fiabil al calității pentru statisticile europene” [COM (2011) 211]. Această comunicare a stabilit modalitățile de consolidare a guvernanței Sistemului Statistic European (ESS), inclusiv ideea „angajamentelor privind fiabilitatea statisticilor” și măsurile juridice pentru protejarea independenței institutelor naționale de statistică.

Independența profesională a acestora a fost recunoscută în mod explicit și în legislația privind guvernanța economică consolidată din „pachetul de șase măsuri".

Propunerea de revizuire a cadrului juridic pentru statisticile europene adoptată astăzi se înscrie în continuarea acestor evoluții și constituie un răspuns la acestea.

Propunerea urmează să fie transmisă legiuitorului european spre discutare și adoptare.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar