Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az uniós statisztikák függetlenségét és megbízhatóságát növelő bizottsági intézkedések

Brüsszel, 2012. április 17. – A Bizottság mai napon elfogadott javaslata az uniós statisztikák minőségét és hitelességét biztosító szigorúbb intézkedéseket fogalmaz meg. Jó minőségű és megbízható statisztikai adatok nélkül nem lehet tényeken alapuló döntést hozni. Az elmúlt néhány év folyamán született, az EU-n belüli megerősített gazdaságpolitikai koordinációra irányuló megállapodások nyomán tovább nőtt az ilyen adatok iránti igény. A közelmúlt gazdasági eseményei pedig rámutattak, milyen fontos szerepe van a megbízható statisztikáknak a lakosság és a pénzügyi piacok gazdasági döntéshozatalba vetett bizalmának megőrzésében. Az úgynevezett „hatos csomag”-ban foglaltaknak megfelelően (lásd MEMO/11/627) a Bizottság a statisztikákról szóló uniós rendelet felülvizsgálatára tett javaslatot, hogy jogszabályon keresztül növelje a tagállamoktól érkező és közösségi szinten feldolgozott statisztikai adatok függetlenségét, megbízhatóságát és erősítse azok minőségirányítását.

A javaslat két fő területet érint: i. a nemzeti statisztikai intézetek függetlensége, különös tekintettel ezen hivatalok vezetőire; ii. arra kötelezi a tagállamokat, hogy a „Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért” című dokumentum aláírásával a legmagasabb politikai szinten erősítsék meg Az európai statisztika gyakorlati kódexének maradéktalan betartására tett kötelezettségvállalásukat.

Algirdas Šemeta, az Európai Bizottság statisztikáért felelős biztosa így fogalmazott: „Soha nem volt ennyire fontos arról biztosítani a polgárokat, hogy az előterjesztett – különösen a gazdaságot érintő – szakpolitikák igenis minőségi és megbízható adatok alapján születnek. A mai javaslat jogi úton biztosítja az európai statisztikák függetlenségét, és gondoskodik a legmagasabb szintű előírások betartásáról.”

A javaslat tartalma

A javaslat egyik kiemelt területe a nemzeti statisztikai intézetek, elsősorban pedig ezen hivatalok vezetőinek függetlensége. A nemzeti statisztikai intézetek vezetőit kizárólag szakmai kritériumok alapján (azaz politikai indíttatás nélkül), teljes átláthatóság biztosítása mellett kell kinevezni. A vezetőknek ezt követően teljes egészében önállóan kell végezniük munkájukat. Autonóm döntést kell hozniuk a statisztikák kidolgozásának, előállításának és közzétételének módszerét illetően, mint ahogy meg kell őrizniük függetlenségüket a statisztikai hivatal irányítása során is. Ehhez kapcsolódóan kell megemlíteni, hogy a javasolt felülvizsgált jogi keret újfent megerősíti a teljes európai statisztikai rendszer központi koordinációját és nyomon követését végző Eurostat függetlenségét. A Bizottság az elkövetkezendő hetekben e tekintetben határozatot is elfogad, amely az Eurostat intézményes felépítésének, Bizottságon belüli szerepének és felelősségi körének egyértelművé tétele révén megerősíti majd az Eurostat szakmai függetlenségét. A javaslat hangsúlyozza továbbá a nemzeti statisztikai intézetek vezetőinek elszámoltathatóságát, és előírja, hogy az intézet statisztikai tevékenységeiről és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentést kell eljuttatni az illetékes nemzeti hatósághoz.

A mai javaslat másik fontos eleme, hogy valamennyi tagállamnak alá kell írnia a „Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért” című dokumentumot. Ezzel a lépéssel a legmagasabb politikai szinten kötelezik el magukat amellett, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az európai statisztika gyakorlati kódexét, biztosítják a nemzeti statisztikai intézetek függetlenségét, valamint hogy kidolgozzák a statisztikai adatokra vonatkozó nemzeti minőségbiztosítási keretrendszereket. A kötelezettségvállalásokat a nemzeti kormányoknak kell aláírniuk, majd a Bizottság ellenjegyzi a dokumentumot. A kötelezettségvállalások betartását a Bizottság (Eurostat) követi nyomon.

Végül a javaslat tartalmaz néhány új, az igazgatási adatokhoz az európai statisztikai adatok előállítása során való hozzáférés kiterjesztésére és biztosítására vonatkozó rendelkezést is.

Előzmények

Első alkalommal 2005-ben született megállapodás az európai statisztika gyakorlati kódexéről, amelyet ezt követően 2011-ben vizsgáltak felül. A kódex megállapít tizenöt, az intézményi környezethez, a statisztika-előállítási folyamatokhoz és a statisztikai adatok közzétételéhez kapcsolódó elvet, valamint a bevált gyakorlatra vonatkozó mutatókat. A szóban forgó elvek közé tartozik például a szakmai függetlenség, a minőség iránti elkötelezettség, a megalapozott módszertan és a statisztikák relevanciája.

Az európai statisztikai rendszer hatékonyságának növelése érdekében 2009-ben került sor a statisztikákra vonatkozó alapvető jogi keret korszerűsítésére, így biztosítva, hogy a szabályozás képes legyen kezelni azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kellett és jelenleg is szembe kell néznie. Ezt egyrészt világos együttműködési és koordinációs struktúrák, valamint egyszerűsítési mechanizmusok bevezetésével, másrészt prioritások meghatározásával igyekeztek elérni.

A statisztikai hitelesség növelésének szükségességét egyértelművé tévő gazdasági események hatására a Bizottság 2011-ben előterjesztette „Az európai statisztikák szilárd minőségirányítása felé” című közleményét (COM (2011) 211). E közlemény ismerteti, miként lehet megerősíteni az európai statisztikai rendszer (ESS) irányítását, például a „Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért” című dokumentum vagy a nemzeti statisztikai intézetek függetlenségét biztosító jogi intézkedések révén.

A nemzeti statisztikai intézetek szakmai függetlenségének fontosságát a megerősített gazdasági kormányzásra vonatkozó „hatos csomag” is egyértelműen elismeri.

Az európai statisztikákra irányuló jogi keret felülvizsgálatát szorgalmazó mai javaslat ezekre a fejleményekre épít, és választ is ad rájuk egyben.

A javaslat a következőkben az európai törvényhozók elé kerül megvitatásra és elfogadásra.

+ COM (2012)167

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar