Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

„Enerģija attīstībai” – Komisijas jaunā iniciatīva, lai palīdzētu līdz 2030. gadam nodrošināt enerģijas pieejamību visiem

Brisele, 2012. gada 16. aprīlis. Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu izsludināja jaunu ES iniciatīvu enerģētikas jomā, kas laikposmā līdz 2030. gadam nodrošinās ilgtspējīgas enerģijas pieejamību vēl 500 miljoniem cilvēku jaunattīstības valstīs. Uzstājoties ES augstākā līmeņa sanāksmē „Ilgtspējīga enerģija visiem”, Komisijas priekšsēdētājs nāca klajā ar paziņojumu par šo ES apņemšanos saistībā ar iniciatīvu „Ilgtspējīga enerģija visiem” (SE4All), kuru pagājušajā gadā uzsāka ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns.

Komisijas priekšlikums ietver jaunu ES tehniskās palīdzības instrumentu 50 miljonu eiro vērtībā turpmākajiem diviem gadiem, ar kuru, sniedzot ES īpašas zināšanas šajā jomā, tiks sniegts atbalsts jaunattīstības partneriem, kas izlems piedalīties iniciatīvā, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošu izaugsmi.

Priekšsēdētājs Barrozu uzsvēra arī to, ka, gaidot ANO Konferenci par ilgtspējīgu attīstību, kas jūnijā notiks Riodežaneiro – tā dēvēto „Rio+20” konferenci –, ES un tās dalībvalstis centīsies mobilizēt papildu atbalstu vairāku simtu miljonu eiro apmērā, lai atbalstītu konkrētus jaunus ieguldījumus ilgtspējīgā enerģētikā jaunattīstības valstīs, sadarbojoties ar bankām un privāto sektoru, lai ar sviras efekta palīdzību šo summu vairākkārtīgi palielinātu. ES kā lielākajai attīstības palīdzības sniedzējai pasaulē ir būtiska loma centienos novērst enerģētisko nabadzību visā pasaulē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica:

„Saikne starp enerģiju un attīstību ir fundamentāla. Bez piekļuves enerģijai mēs gluži vienkārši nesasniegsim Tūkstošgades attīstības mērķus. Tādēļ mēs esam sarīkojuši šo augstākā līmeņa sanāksmi – mēs esam apņēmības pilni panākt, ka līdz 2030. gadam visiem ir vispārēja piekļuve ilgtspējīgai enerģijai. Pulcējot vienkop mūsu partnerus, privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību, mēs strādāsim plecu pie pleca, lai šis mērķis kļūtu par īstenību. Ar šo stingro apņemšanos palīdzēt jaunattīstības valstīm līdz 2030. gadam nodrošināt enerģijas pieejamību 500 miljoniem cilvēku, mēs pierādām savu gatavību meklēt risinājumu un ceram, ka citi mums pievienosies, lai panāktu, ka līdz 2030. gadam piekļuve enerģijai vairs nebūtu privilēģija, bet gan visiem pienākošās tiesības.”

ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns teica: „Es esmu gandarīts par Eiropas Komisijas apņemšanos sniegt atbalstu iniciatīvai „Ilgtspējīga enerģija visiem”. Tās stingrais kurss uz enerģijas centrālo vietu attīstības politikas virzienos un enerģijas pieejamības jautājuma aktualizēšanu palīdz izvirzīt enerģētiku pasaules attīstības programmas priekšplānā.”

ES jaunajā iniciatīvā „Enerģija attīstībai” uzsvars tiks likts arī uz ES inovatīvo finanšu instrumentu paplašināšanu un uzlabošanu, lai to sviras efekta rezultātā ieguldītie miljardi eiro nestu reālas izmaiņas tur, kur tās nepieciešamas. Tas, piemēram, varētu ietvert atbalstu publiskā un privātā sektora partnerību veidošanai enerģijas pieejamības jomā jaunattīstības valstīs vai riska garantiju shēmu izveidi, iesaistot bankas, jaunattīstības valstīs. Tā rezultātā varētu panākt būtiskus ieguldījumus, jo tādējādi ieguldītājiem tiktu dotas zināmas garantijas, ka viņu nauda ir drošībā.

Šodien katrs piektais cilvēks dzīvo bez piekļuves enerģijai un iespējām un drošības, ko tā sniedz saistībā ar darba, veselības aprūpes, mācību un uzņēmējdarbības apstākļiem. Turpat divi miljoni cilvēku gadā mirst no elpošanas ceļu slimībām, ko izraisa gaisa piesārņojums telpās, kur ēdienu gatavo uz plītīm, kurās izmanto neattīrītu degvielu.

ES ir lielākā līdzekļu devēja pasaulē enerģētikas jomā. Nesenajā paziņojumā par Pārmaiņu programmu, kurā Eiropas Komisija izklāsta pamatu attīstības politikas stiprināšanai, enerģētika tika atzīta par vienu no tās galvenajām prioritātēm. Eiropas Komisija vien pēdējo piecu gadu laikā ir iztērējusi aptuveni vienu miljardu eiro enerģētikas nozares uzlabošanai jaunattīstības valstīs, tostarp pasākumiem, lai palielinātu piekļuvi moderniem enerģētikas pakalpojumiem. Tā ir pievērsusies visiem enerģētikas politikas elementiem, sākot no elektroenerģijas līdz pārvaldībai un regulējumam, no uzlabotas tehnoloģijas līdz ēdiena gatavošanai, plītīs izmantojot tīru degvielu, un energoefektivitātei.

Izmantojot ĀKK un ES enerģijas finansēšanas mehānismu, kas ir izveidots, lai nodrošinātu nabadzīgiem cilvēkiem jaunattīstības valstīs piekļuvi ilgtspējīgai enerģijai, ES ir iesaistījusies vairāk nekā 130 projektos ĀKK valstīs, modernus enerģētikas pakalpojumus darot pieejamus 12-13 miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Spilgts panākumu piemērs ir PAMENU projekts Ugandā, kas tika izstrādāts, lai lauku saimniecībām, sociālajām institūcijām un maziem un vidējiem uzņēmumiem sniegtu piekļuvi pamata enerģētikas pakalpojumiem. Izmantojot pavisam nelielu budžetu, ar šo projektu ir izdevies modernus enerģētikas pakalpojumus darīt pieejamus vēl vairāk nekā miljonam cilvēku un gandrīz 200 000 mājsaimniecību nodrošināt uzlabotas plītis ēdiena gatavošanai.

ANO iniciatīva „Ilgtspējīga enerģija visiem”

ES un tās partneri jau strādā pie tā, lai līdz 2020. gadam modernus un ilgtspējīgus enerģētikas pakalpojumus darītu pieejamus vēl 100 miljoniem cilvēku Āfrikā (izmantojot Āfrikas un ES partnerību enerģētikas jomā – AEEP). Bet tagad ES sper vēl soli tālāk, sniedzot aktīvu atbalstu iniciatīvā „Ilgtspējīga enerģija visiem” izvirzītajam mērķim – līdz 2030. gadam nodrošināt ilgtspējīgu enerģiju visiem.

ANO 2012. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ilgtspējīgas enerģijas visiem gadu. ES ir pilna apņēmības sasniegt ANO ģenerālsekretāra izvirzītos rosinošos mērķus līdz 2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi moderniem enerģētikas pakalpojumiem, divkāršot energoefektivitātes uzlabojumu rādītājus un divkāršot atjaunojamās enerģijas īpatsvaru pasaules enerģijas veidu sadalījumā.

Taču, lai sasniegtu šo mērķi, mums nepieciešams būtiski palielināt finansējumu un izstrādāt inovatīvus finansēšanas mehānismus, lai lielā apmērā piesaistītu publiskā un privātā sektora finansējumu. ES 16. aprīļa augstākā līmeņa sanāksmē „Ilgtspējīga enerģija visiem”, kas tiek rīkota kopā ar Dāniju kā ES Padomes prezidentvalsti, vienkopus pulcēsies augsta līmeņa pārstāvji no ES, ANO, jaunattīstības valstīm, ražošanas nozarēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Augstākā līmeņa sanāksme notiek būtiskā laikā, kad ir iesācies ANO Starptautiskais ilgtspējīgas enerģijas visiem gads, kura laikā enerģijas pieejamības jautājumiem tiks pievērsta īpaša uzmanība. Šajā sanāksmē notiks sagatavošanās ANO Konferencei par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20), kura jūnijā notiks Brazīlijā un kurā galvenā uzmanība tiks veltīta enerģijas jautājumiem, kā arī tā palīdzēs nospraust turpmāko plānu par ES ieguldījumu iniciatīvā „Ilgtspējīga enerģija visiem”.

Starp augstākā līmeņa sanāksmes dalībniekiem ir ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns, ANO Sieviešu iespēju un dzimumu līdztiesības struktūrvienības izpilddirektore Mišela Bačeleta, Āfrikas Attīstības bankas grupas prezidents Donalds Kaberuka un ANO Industriālās attīstības organizācijas ģenerāldirektors Dr. Kandehs Jumkela. Pasākuma līdzpriekšsēdētājs būs komisārs Piebalgs, un viņš kopā ar Dānijas Attīstības sadarbības ministru Kristianu Frīsu Bahu teiks noslēguma runu.

Sīkākai informācijai:

SPEECH/12/262 – “Empowering the world: Can Europe bring an end to energy poverty in our lifetime?”

“Powering the world – The European Union’s Work on Energy” factsheet

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/sustainable/se4all_en.htm

http://www.cvent.com/events/eu-sustainable-energy-for-all-summit/event-summary-ecd2a79dca4245f281c8f1bdc9936c08.aspx

http://www.sustainableenergyforall.org/

http://www.un.org/wcm/content/site/sustainableenergyforall/

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)


Side Bar