Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Progresele în domeniul egalității de gen conduc la creștere economică, se arată într-un raport al Comisiei Europene

Bruxelles, 16 aprilie 2012 Potrivit celui mai recent raport anual al Comisiei Europene privind egalitatea de gen, îmbunătățirea egalității dintre bărbați și femei este un element esențial al răspunsului UE la actuala criză economică. Raportul analizează progresele înregistrate în ultimul an în rezolvarea discrepanțelor rămase între femei și bărbați în ceea ce privește încadrarea în muncă, în economie și în societate, în general. Deși s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește creșterea numărului de femei care ocupă funcții de conducere în întreprinderi și reducerea disparității salariale de gen, rămân în continuare provocări importante. Țările UE trebuie să atragă mai multe femei pe piața muncii dacă doresc să realizeze obiectivul global al UE de a atinge rata de ocupare a forței de muncă pentru toți adulții de 75 % până în 2020. Una dintre modalitățile de a îmbunătăți competitivitatea Europei este obținerea unui echilibru mai bun între femeile și bărbații cu funcții în procesul de luare a deciziilor economice. Studiile au demonstrat că diversitatea de gen este benefică și că întreprinderile în ale căror structuri de conducere există mai multe femei au rezultate mai bune decât întreprinderile în care conducerea este asigurată numai de bărbați.

„Argumentele economice pentru a atrage mai multe femei pe piața forței de muncă și de a numi un număr mai mare de femei în posturi de conducere în UE sunt copleșitoare”, a afirmat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Nu ne putem îndeplini obiectivelor economice și în materie de ocupare a forței de muncă decât utilizând din plin toate resursele umane de care dispunem – atât pe piața forței de muncă în ansamblu, cât și la nivel de conducere. Aceasta este o componentă esențială a planurilor noastre de redresare economică.”

Raportul de astăzi privind progresele realizate în cursul anului 2011 privind egalitatea între femei și bărbați face parte dintr-un raport mai amplu al Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în anul trecut (IP/12/370). Raportul evidențiază principalele evoluții atât la nivel național, cât și la nivel european în cinci domenii principale ale strategiei globale a UE în domeniul egalității de gen pentru perioada 2010-2015, și anume: economia, remunerarea egală, procesul de luare a deciziilor, violența pe criterii de gen și egalitatea de gen în afara UE.

Pe piața forței de muncă, rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este de 62,1 %, în comparație cu 75,1 % în rândul bărbaților. Aceasta înseamnă că UE poate atinge rata-țintă globală de ocupare a forței de muncă de 75 % fixată în Strategia Europa 2020 numai angajându-se foarte serios în sensul realizării egalității de gen. În cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia a evidențiat necesitatea de a promova un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, în special prin asigurarea de servicii adecvate de îngrijire a copilului, printr-un acces mai bun la programe de lucru flexibile și prin garantarea faptului că sistemele de impozitare și de prestații nu creează dezavantaje pentru a doua persoană care contribuie la venitul familiei (IP/11/685). Toate aceste elemente pot contribui la asigurarea faptului că un număr mai mare de femei intră și rămân pe piața forței de muncă.

Disparitatea salarială de gen a scăzut ușor în întreaga UE. În medie, femeile câștigă cu 16,4 % mai puțin decât bărbații pentru fiecare oră lucrată. Disparitatea salarială de gen este cauzată de mai mulți factori, cum ar fi segregarea pieței forței de muncă și diferențele în ceea ce privește opțiunile educaționale. Cea de-a doua Zi europeană a egalității salariale a subliniat acest aspect, precum și eventualele soluții (IP/12/211). Progresele lente în reducerea disparității de gen în structurile de conducere ale întreprinderilor a determinat Comisia să lanseze o consultare publică privind eventualele măsuri care pot fi adoptate la nivelul UE pentru a soluționa această problemă care riscă să frâneze inovarea și creșterea economică în Europa (IP/12/213).

În fine, Comisia a făcut un pas important în realizarea obiectivului de a pune capăt violenței pe criterii de gen, propunând un pachet de măsuri care să consolideze drepturile victimelor infracționalității (IP/11/585). Printre acestea se numără o serie de măsuri specifice menite să ajute femeile care sunt victime ale violenței domestice.

Context

Promovarea unui grad mai mare de egalitate în procesul de luare a deciziilor este unul dintre obiectivele Cartei europene a femeilor (a se vedea IP/10/237), inițiativă promovată de președintele José Manuel Barroso și de vicepreședintele Reding în martie 2010. Comisia a dat curs acestor angajamente, prin adoptarea, în septembrie 2010, a unei Strategii în domeniul egalității de gen pentru următorii cinci ani (a se vedea IP/10/1149 și MEMO/10/430). Pe lângă egalitatea în procesul de luare a deciziilor, strategia instituie o serie de acțiuni în patru domenii suplimentare: independență economică egală; remunerare egală pentru muncă egală; demnitate, integritate și eliminarea violenței pe criterii de gen și egalitatea de gen în politicile externe.

Un număr din ce în ce mai mare de indicii demonstrează beneficiile economice semnificative care decurg din îmbunătățirea echilibrului de gen în ceea ce privește luarea deciziilor economice. Creșterea numărului de femei cu funcții de conducere poate contribui la crearea unui mediu de lucru mai productiv și mai inovator și la îmbunătățirea performanțelor generale ale întreprinderii. Acest lucru stimulează competitivitatea. Deși reprezintă 60 % din proaspeții absolvenți de facultate, femeile ocupă puține poziții de conducere în cadrul întreprinderilor. Existența mai multor posibilități de a ocupa funcții de conducere stimulează femeile să intre și să rămână în câmpul muncii, ceea ce duce la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor și la utilizarea mai eficientă a potențialului pe care îl reprezintă femeile în contextul resurselor umane.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană - Sala de presă a DG Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Comisia Europeană – Egalitatea de gen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_ro.htm

Videoclip – Disparitatea salarială de gen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_ro.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar