Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Gazdasági növekedést teremt a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az Európai Bizottság jelentése szerint

Brüsszel, 2012. április 16. – A jelenlegi gazdasági válság megoldásában alapvető szerepe van a férfiak és a nők közötti egyenlőség jövőbeni hatékonyabb biztosításának – amint azt a nemek közötti egyenlőségről szóló legfrissebb európai bizottsági éves jelentés írja. A jelentés áttekinti, mennyit szűkült tavaly a nők és a férfiak közötti szakadék a foglalkoztatás, a gazdaság és az általános társadalmi helyzet területén. Bár a vállalkozások női felsővezetőinek számában és a nemek közötti bérszakadék csökkenésében egyaránt tapasztalható némi előrelépés, még mindig jelentős kihívásokkal kell szembenéznünk. Az EU ugyanis célul tűzte ki maga elé 2020-ra a felnőtt lakosság átlagosan 75%-os foglalkoztatását, ám ez csak akkor valósulhat meg, ha az uniós országokban az eddigieknél jóval több nő vállal munkát. A gazdasági döntéshozatali pozíciókat betöltő nők és férfiak kiegyensúlyozottabb aránya lehetőséget teremt Európa versenyképességének előmozdítására. Több tanulmány is alátámasztja, hogy érdemes súlyt helyezni a két nem arányosabb képviseletére: azok a vállalatok ugyanis, amelyek vezetőtestületében nagyobb arányban kapnak helyet a nők, eredményesebbnek bizonyultak, mint azok, amelyek kizárólag férfiak irányítása alatt állnak.

Gazdasági szempontból nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy az eddigieknél több nő álljon EU-szerte munkába, sőt, az eddigieknél több nő töltsön be felsővezetői pozíciót” – szögezte le Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztosa. „Kitűzött gazdasági és a foglalkoztatási céljainkat ugyanis csak akkor valósíthatjuk meg, ha a teljes munkaerőpiacon és a felsővezetői pozíciókban egyaránt maradéktalanul kiaknázzuk a rendelkezésünkre álló humánerőforrásokat. Enélkül nem valósulhatnak meg a gazdaság fellendülését célzó terveink.”

A 2011. évi, a nők és férfiak közötti egyenlőség területén elért eredményekről szóló mai jelentés egy átfogóbb bizottsági jelentés része, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának tavalyi alkalmazásáról számol be (IP/12/370). A jelentés azokat a főbb nemzeti és európai szintű fejleményeket emeli ki, amelyek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2010–2015 közötti átfogó uniós stratégia alábbi öt kulcsfontosságú területén következtek be: gazdaság, béregyenlőség, döntéshozatal, nemi alapú erőszak, valamint nemek közötti egyenlőség az EU határain kívül.

A munkaerőpiacon a nők foglalkoztatási rátája 62,1%, míg a férfiaké 75,1%. Az EU tehát csak úgy fogja tudni megvalósítani az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott 75%-os átfogó foglalkoztatási arányt, ha szilárdan elkötelezi magát a nemek közötti egyenlőség mellett. Az Európa 2020 stratégiában a Bizottság kiemelte a hivatás és a magánélet hatékonyabb összeegyeztetésének fontosságát, amelyet különösen elősegítenek a megfelelő gyermekgondozási lehetőségek, a szélesebb körben igénybe vehető rugalmas munkafeltételek, valamint az, ha az adó- és ellátórendszerek nem büntetik a második keresőket (IP/11/685). Mindezek a lépések hozzájárulhatnak a női munkavállalók számának tartós növekedéséhez.

Az EU-ban fennálló nemek közötti bérszakadék csekély mértékben szűkül. A nők átlagos órabére az EU-ban jelenleg 16,4%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. A bérszakadék fennállása több tényezővel is magyarázható: így például nemek szerint elkülönülnek a munkakörök, és mindkét nem képviselői másképp választanak iskolát. A problémának kiemelt figyelmet szentelt a második alkalommal megrendezésre került egyenlő fizetés napja, amely több megoldási lehetőségre is ráirányította a figyelmet (IP/12/211). Mivel a vállalati vezetőtestületekben lassan csökken a nemek közötti szakadék, a Bizottság nyilvános konzultációt indított az elképzelhető uniós szintű intézkedésekről, hiszen a probléma akár az európai innovációt és növekedést is lefékezheti (IP/12/213).

Végezetül meg kell említeni azt a nemi alapú erőszak felszámolása terén jelentős lépésnek mondható intézkedéscsomagot, amelyet a Bizottság a bűncselekmények áldozatait megillető jogok megerősítésére terjesztett elő (IP/11/585). Ennek több eleme is kifejezetten a családon belüli erőszakot elszenvedett nők megsegítését célozza.

Előzmények

José Manuel Barroso elnök és Viviane Reding alelnök 2010 márciusában kezdeményezte az európai női charta létrehozását (lásd IP/10/237), amely egyebek között a döntéshozatali egyenlőség előmozdítására irányul. A Bizottság e kötelezettségvállalások megvalósítása érdekében 2010 szeptemberében elfogadta a nemek közötti egyenlőség következő öt évre szóló stratégiáját (lásd: IP/10/1149 és MEMO/10/430). A stratégia a döntéshozatali egyenlőség mellett a következő négy további területen irányoz elő fellépéseket: egyenlő mértékű gazdasági függetlenség; egyenlő értékű munkáért járó egyenlő kereset; méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak felszámolása; valamint a nemek közötti egyenlőség érvényre juttatása a külső politikákban.

A gazdasági döntéshozatalban a nemek közötti egyensúly megteremtéséből fakadó hatalmas gazdasági előny egyre nyilvánvalóbbá válik. A női felsővezetők arányának növekedésével termékenyebbé és innovatívabbá válhat a munkahelyi környezet, és növekedhet a vállalkozás általános teljesítménye, ami egyúttal előmozdítja a versenyképességet is. Miközben a frissdiplomások 60%-a a nők közül kerül ki, kevesen jutnak el közülük a vállalati felsővezetésekig. Ha megnyílnának a nők előtt a felsővezetői pozíciók, ez ösztönözné tartós munkába állásukat is, segítené növelni foglalkoztatási rátájukat, és hozzájárulna a nőkben rejlő humánerőforrás-potenciál hatékonyabb kiaknázásához.

További információk:

Európai Bizottság – a Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Európai Bizottság – nemek közötti egyenlőség:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Videoklip – nemek közötti bérszakadék:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

{0>Contacts :<}0{>Kapcsolattartó:<0}

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar