Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Informationskampanj inför den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum

Bryssel den 23 januari 2012 – EU-kommissionen har i dag inlett informationskampanjen CAP@50 för att fira den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubilem. Den gemensamma jordbrukspolitiken (engelsk förkortning: CAP) är en hörnsten i den europeiska integreringen. Denna politik har i ett halvt sekel bidragit till livsmedelssäkerhet och en levande landsbygd, till gagn för EU:s befolkning. Den årslånga informationskampanjen omfattar en interaktiv webbplats, en vandringsutställning, audiovisuellt material och trycksaker. Dessutom kommer en rad evenemang att anordnas i Bryssel och i medlemsstaterna.

2012 är ett viktigt år, inte bara för att påminna oss om de senaste 50 årens historia utan även för att blicka framåt mot en ny reform av den gemensamma jordbrukspolitiken”, säger Dacian Cioloş, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”År 1962 oroade sig européerna huvudsakligen för att få tillräckligt med mat på bordet. Livsmedelssäkerheten är fortfarande en viktig fråga, men nu ligger fokus även på frågor som klimatförändringarna och en hållbar användning av naturresurser. Informationskampanjen kommer att spegla denna utveckling”.

Bakgrund

Informationskampanjen CAP@50, med mottot ”Ett partnerskap mellan Europa och jordbrukare”, har i dag inletts vid ett evenemang i Bryssel. Fler än 150 gäster med koppling till den gemensamma jordbrukspolitiken och dess pågående reform deltog. Bland deltagarna märktes EU-institutionernas företrädare, tidigare jordbrukskommissionärer och olika aktörer. (Se videoklippet från evenemanget).

Olika evenemang planeras också i EU:s sex grundarstater: Tyskland (Berlin, den 20 januari), Italien (Verona, den 2 februari), Frankrike, (Paris, den 27 februari) och Benelux (plats meddelas senare, den 4 april).

Under hela 2012 kommer en rad evenemang att anordnas i medlemsstaterna och på EU-nivå. Dessutom kommer en vandringsutställning att turnera i Europa från och med våren 2012. Den kommer att visas på olika EU-institutioner och i flera medlemsstater.

webbplatsen för den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum, som finns på 22 språk, kommer man att lägga ut en film som visar hur jordbruket påverkar vårt vardagsliv och ett videoklipp där kommissionären presenterar den aktuella informationskampanjen. Informationen om de olika evenemang som anordnas i hela Europa kommer kontinuerligt att uppdateras. Logotypen ”50 år av gemensam jordbrukspolitik, Redo för framtiden” kommer att kunna laddas ner från kampanjens webbplats.

Mer information

Informationskampanjen om den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum (med alla videoklippen och logotypen):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sv.htm

MEMO/12/32

Kontaktperson:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar