Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Začetek kampanje ob 50. obletnici skupne kmetijske politike

Bruselj, 23. januarja 2012 – Evropska komisija je danes začela komunikacijsko kampanjo 50 let SKP, s katero bo obeležila petdeseto obletnico izvajanja skupne kmetijske politike (SKP), mejnika evropske integracije, ki Evropejcem že pol stoletja omogoča zanesljivo oskrbo s hrano in kakovostno življenje na podeželju. Leto dni trajajoča komunikacijska kampanja bo vključevala interaktivno spletišče, potujočo razstavo, avdiovizualno in tiskano gradivo ter vrsto dogodkov v Bruslju in državah članicah.

„Leto 2012 je pomembno leto, ne samo zaradi obujanja spominov na zadnjih 50 let zgodovine, ampak predvsem zaradi pričakovanja nove reforme skupne kmetijske politike,“ je dejal Dacian Cioloş, komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Leta 1962 je Evropejce skrbelo predvsem, ali bodo na krožnikih imeli dovolj hrane. Danes zanesljivost oskrbe s hrano še vedno ostaja pomembna, pojavile pa so se tudi nove skrbi, kot so podnebne spremembe in trajnostna raba naravnih virov. S to kampanjo se bo spodbudilo razmišljanje o tem razvoju.“

Ozadje

Kampanja 50 let SKP s sloganom „Partnerstvo med Evropo in kmeti“ se je začela danes na medinstitucionalnem dogodku v Bruslju, na katerem je sodelovalo več kot 150 povabljenih, ki so sooblikovali zgodovino in sedanjo reformo SKP, predstavnikov institucij EU, udeležili pa so se je tudi nekdanji komisarji za kmetijstvo in zainteresirane strani. (Glej video predstavitev uvodnega dogodka.)

Številni uvodni dogodki se načrtujejo tudi v šestih ustanovnih članicah EU, in sicer v Nemčiji (Berlin, 20. januarja), Italiji (Verona, 2. februarja), Franciji (Pariz, 27. februarja) in državah Beneluksa (lokacija še ni potrjena, 4. aprila).

V letu 2012 bodo organizirani številni dogodki na nacionalni in evropski ravni, od pomladi 2012 pa bo po Evropi potovala potujoča razstava. Odvijala se bo v več institucijah in državah članicah EU.

Na spletišču 50 let SKP, ki je na voljo v 22 jezikih, bosta predstavljena video o tem, kako kmetijstvo vpliva na naše vsakodnevno življenje, ter video izjava komisarja, v kateri predstavlja kampanjo. Poleg tega se bodo na spletišču stalno posodabljale informacije o različnih dogodkih po vsej Evropi. Logotip „50 let SKP – pripravljeni na prihodnost“ bo na voljo za prenos na spletišču kampanje.

Dodatne informacije

Kampanja ob 50. obletnici SKP (z vsemi posnetki in logotipom):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sl.htm

MEMO/12/32

Kontakt:

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar