Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Spustenie kampane pri príležitosti 50. výročia spoločnej poľnohospodárskej politiky

Brusel, 23. januára 2012 - Európska komisia dnes spustila komunikačnú kampaň SPP@50 pri príležitosti 50. výročia spoločnej poľnohospodárskej politiky, základného kameňa európskej integrácie, ktorý na pol storočia zaistil európskym občanom potravinovú bezpečnosť a aktívny život vo vidieckych oblastiach. Súčasťou celoročnej komunikačnej kampane sú interaktívna webová stránka, putovná výstava, audiovizuálne a tlačené materiály, ako aj séria podujatí v Bruseli a v členských štátoch.

„Rok 2012 je významným rokom nielen preto, že si pripomíname 50 rokov histórie, ale najmä preto, že nás čaká nová reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ uviedol Dacian Cioloş, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „V roku 1962 sa Európania zaujímali najmä o to, aby mali na tanieri dosť jedla. Potravinová bezpečnosť je i dnes stále dôležitá, máme však aj nové obavy, ako sú zmena klímy a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Táto kampaň nám pomôže zamyslieť sa nad týmto vývojom.“

Súvislosti

Pod heslom „Partnerstvo medzi Európou a poľnohospodármi“ sa dnes v Bruseli začala kampaň SPP@50 v rámci medziinštitucionálneho podujatia, na ktorom sa zišlo viac ako 150 hostí z inštitúcií EÚ, ktorí zohrávali dôležitú úlohu v historickom vývoji SPP a pri jej súčasnej reforme, ale aj bývalí komisári pre poľnohospodárstvo a zúčastnené strany. (Pozri videozáznam zo spustenia kampane.)

Pri spustení kampane sa plánuje aj niekoľko podujatí v šiestich zakladajúcich členských štátoch EÚ: v Nemecku (20. januára v Berlíne), Taliansku (2. februára vo Verone), Francúzsku (27. februára v Paríži) a v Beneluxe (4. apríla, potvrdí sa).

V priebehu roku 2012 sa uskutoční séria podujatí v jednotlivých členských štátoch aj na úrovni EÚ a od jari roku 2012 sa na mnohých miestach v Európe objaví putovná výstava. Výstava bude inštalovaná v niekoľkých inštitúciách EÚ a v členských štátoch.

Na webovej stránke 50 rokov SPP bude v 22 jazykoch dostupná videonahrávka o tom, ako poľnohospodárstvo ovplyvňuje váš každodenný život, ako aj videozáznam vyhlásenia komisára, ktorý kampaň predstavil. Na tejto webovej stránke sa budú priebežne aktualizovať informácie o rôznych podujatiach, ktoré sa konajú po celej Európe. Z webovej stránky kampane sa bude dať stiahnuť logo „50 rokov SPP. Pripravená na budúcnosť“.

Ďalšie informácie

Kampaň „50 rokov SPP“(so všetkými videozáznamami a s logom):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sk.htm

MEMO/12/32

Kontaktná osoba :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar