Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Kopējās lauksaimniecības politikas 50. gadadienas kampaņas uzsākšana

Brisele, 2012. gada 23. janvāris. Šodien Eiropas Komisija uzsāka informatīvu kampaņu CAP@50, atzīmējot 50. gadadienu, kopš tiek īstenota kopējā lauksaimniecības politika — viens no Eiropas integrācijas stūrakmeņiem, kas jau pusgadsimta garumā gādā par Eiropas iedzīvotāju nodrošinātību ar pārtiku un vitālu lauku vidi. Šīs gadu ilgās informatīvās kampaņas programmā ietilpst interaktīva tīmekļa vietne, ceļojoša izstāde, audiovizuālie un drukāti materiāli, kā arī vairāki pasākumi Briselē un dalībvalstīs.

"2012. gads ir nozīmīgs gads ne vien ar to, ka mēs atceramies vēstures pēdējos 50 gadus, bet jo īpaši arī ar to, ka varam raudzīties uz priekšu, uz jaunu kopējās lauksaimniecības politikas reformu", norāda lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs. "1962. gadā eiropiešus galvenokārt uztrauca jautājums, vai pietiks ēdiena, ko celt galdā. Nodrošinātība ar pārtiku joprojām ir svarīgs jautājums, tomēr bažas mums šodien sagādā arī citas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Šī kampaņa veicinās pārdomas par šādu notikumu attīstību."

Pamatinformācija

Kampaņa CAP@50 ar moto "Partnerība starp Eiropu un lauksaimniekiem" tika atklāta šodien starpiestāžu pasākuma laikā Briselē, pulcējot vairāk nekā 150 ar KLP vēsturi un pašreizējo reformu saistītus viesus, kuru vidū bija gan pārstāvji no ES institūcijām, gan bijušie lauksaimniecības komisāri un ieinteresētās personas. (Skatīt videoklipu par kampaņas atklāšanu).

Vairāki kampaņas uzsākšanai veltīti pasākumi ir paredzēti arī sešās ES dibinātājvalstīs — Vācijā (20. janvārī, Berlīnē), Itālijā (2. februārī, Veronā), Francijā (27. februārī, Parīzē) un Beniluksa valstīs (4. aprīlī, vieta vēl jāapstiprina).

Visa 2012. gada laikā tiks organizēta virkne atsevišķu valstu un Eiropas mēroga pasākumu, un no 2012. gada pavasara dažādās Eiropas vietās būs iespēja apmeklēt ceļojošu izstādi. Tā būs apskatāma vairākās ES iestādēs un dalībvalstīs.

KLP 50. gadadienai veltītā tīmekļa vietnē būs iespējams noskatīties videoklipu 22 valodās, kurā parādīts, kā lauksaimniecība ietekmē jūsu ikdienas dzīvi, un video paziņojumu, kurā komisārs iepazīstina ar kampaņu. Tīmekļa vietnē pastāvīgi tiks atjaunināta informācija par dažādiem visā Eiropā notiekošiem pasākumiem. Logo "KLP 50 gadi. Gatavi nākotnei" būs iespējams lejupielādēt kampaņas tīmekļa vietnē.

Papildu informācija

KLP 50. gadadienas kampaņa (ar visiem videoklipiem un logo):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_lv.htm

MEMO/12/32

Kontaktpersona :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar