Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Pradedama kampanija bendrosios žemės ūkio politikos penkiasdešimtmečiui paminėti

2012 m. sausio 23 d., Briuselis. Europos Komisija šiandien pradeda CAP@50 visuomenės informavimo kampaniją, skirtą bendrosios žemės ūkio politikos, vieno iš Europos integracijos pamatų, kuris jau pusę amžiaus užtikrina Europos piliečiams nenutrūkstamą maisto tiekimą ir kaimo gyvybingumą, penkiasdešimtmečiui paminėti. Vykdant vienerius metus truksiančią kampaniją sukurta interaktyvi kampanijai skirta interneto svetainė, rengiama keliaujanti paroda, parengta vaizdo, garso ir spausdintos medžiagos, taip pat numatyti įvairūs renginiai Briuselyje ir valstybėse narėse.

„2012 m. yra labai reikšmingi ne tik prisimenant pastarųjų 50 metų istoriją, bet ir aptarti naują ateityje laukiančią bendrosios žemės ūkio politikos reformą,“ – sakė Dacianas Cioloşas, už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys. 1962 m. pagrindinis Europos gyventojų rūpestis buvo kasdien turėti pakankamai maisto. Šiandien apsirūpinimo maistu klausimas tebėra svarbus, bet iškilo ir naujų rūpesčių, tokių, kaip klimato kaitos ir tvaraus mažėjančių gamtos išteklių naudojimo problemos. Vykdoma kampanija leis geriau apmąstyti šiuos pokyčius.“.

Pagrindiniai faktai

Šiandien tarpinstituciniame renginyje Briuselyje buvo pristatyta CAP@50 kampanija, kurios šūkis – "Europos ir ūkininkų partnerystė; renginyje apsilankė daugiau kaip 150 svečių, prisidėjusių kuriant BŽŪP ir rengiant dabartinę jos reformą, kurie dirba ES institucijose, taip pat buvę Komisijos nariai, atsakingi už žemės ūkį, ir suinteresuotieji subjektai. Žiūrėkite nuorodą campaign launching video animation).

Kampaniją pristatančius nacionalinio lygmens renginius taip pat numatyta organizuoti šešiose ES valstybėse narėse steigėjose: Vokietijoje (sausio 20 d. Berlyne), Italijoje (vasario 2 d. Veronoje), Prancūzijoje (vasario 27 d. Paryžiuje) ir Beneliukso šalyse (balandžio 4 d., apie vietą bus pranešta vėliau).

2012 m. bus organizuota daug nacionalinio ir ES lygmens renginių, o nuo 2012 m. pavasario po Europą keliaus speciali paroda. Paroda bus surengta keliose ES institucijoje ir valstybėse narėse.

Kampanijai skirtoje interneto svetainėje 50 Years of CAP website bus galima pasižiūrėti 22 kalbomis įgarsintą vaizdo medžiagą apie žemės ūkio poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui ir kampaniją pristatančio Komisijos nario, atsakingo už žemės ūkį, vaizdo pranešimą. Joje bus nuolat atnaujinama informacija apie įvairius renginius, vykstančius visoje Europoje. Logotipą BŽŪP penkiasdešimtmetis. Pasirengę ateičiai bus galima atsisiųsti iš campaign's website.

Daugiau informacijos

BŽŪP penkiasdešimtmečio kampanija (visa vaizdo medžiaga ir logotipas):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_lt.htm

MEMO/12/32

Ryšiai:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar