Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Ühise põllumajanduspoliitika 50. aastapäeva kampaania käivitamine

Brüssel, 23. jaanuar 2012. Euroopa Komisjon käivitas täna teavituskampaania „CAP@50”, et märkida ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 50. aastapäeva. Euroopa lõimumise alustala ÜPP on Euroopa kodanikele poole sajandi jooksul taganud toiduga kindlustatuse ja elujõulised maapiirkonnad. Aasta aega kestev teavituskampaania hõlmab interaktiivset veebisaiti, rändnäitust, audiovisuaalseid ja trükitud materjale ning üritusi Brüsselis ja liikmesriikides.

2012 on oluline aasta möödunud 50 aasta meenutamiseks ning eelkõige ÜPP uue reformi ettevalmistuseks,” ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş. „1962. aastal muretsesid eurooplased eelkõige selle pärast, et nad saaks kõhu täis süüa. Tänapäevalgi on toiduga kindlustatus oluline, kuid lisaks sellele on tekkinud uued probleemid, nagu kliimamuutus ja loodusvarade säästlik kasutamine. Täna algava kampaania käigus püütakse seda arengut kajastada.”

Taust

Institutsioonidevahelisel üritusel Brüsselis käivitati täna ÜPP 50. aastapäeva märkiv kampaania, mille juhtlauseks on valitud „Euroopa ja põllumeeste vaheline partnerlus”. Üritusele kutsuti rohkem kui 150 külalist (Euroopa Liidu institutsioonide töötajad, endised põllumajandusvolinikud ja sidusrühmade esindajad), kel on olnud oma osa kas ÜPP möödanikus või praegu käimasolevas reformis. (Vt kampaania avamise video).

Mitut kampaania käivitamisega seotud riigisisest üritust on kavandatakse ka Euroopa Liidu kuues asutajaliikmesriigis: Saksamaal (Berliin, 20. jaanuar); Itaalias (Verona, 2.veebruar); Prantsusmaal (Pariis, 27. veebruar) ja Beneluxi riikides (toimumise koht teatatakse hiljem, 4. aprill).

Kogu 2012. aasta jooksul organiseeritakse nii riiklikul kui ka ELi tasandil üritusi; selle aasta kevadest liigub Euroopas ringi vastavasisuline rändnäitus. Näitust on võimalik vaadata mitmes ELi institutsioonis ja liikmesriikides.

ÜPP 50. aastapäeva veebisaidil on video 22 keeles, milles kajastatakse põllumajanduse mõjusid meie igapäevaelule, ning kampaaniat tutvustava voliniku videoavaldus. Kõnealusel veebisaidil esitatud teavet kogu Euroopas toimuvate eri sündmuste kohta ajakohastatakse pidevalt. Kampaania veebisaidilt on võimalik alla laadida logo „ÜPP 50 aastat. Tulevikuks valmis”.

Lisateave

Teavituskampaania „CAP@50” (kõik videod ja logo):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_et.htm

MEMO/12/32

Kontaktisik:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar