Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Lancering af kampagne i anledning af den fælles landbrugspolitiks 50 års jubilæum

Bruxelles, den 23. januar 2012 – i dag fremlagde Europa-Kommissionen FLP@ 50-oplysningskampagnen for at markere 50-årsdagen for den fælles landbrugspolitik, som er en hjørnesten i den europæiske integration, der har givet de europæiske borgere fødevaresikkerhed og et livskraftigt landbomiljø i et halvt århundrede. Den et år lange oplysningskampagne omfatter et interaktivt websted, en omrejsende udstilling, audiovisuelle og trykte materialer samt en række arrangementer i Bruxelles og i medlemsstaterne.

"2012 er et vigtigt år ikke kun fordi vi mindes de seneste 50 års historie, men især fordi vi kan skue fremad mod en ny reform af den fælles landbrugspolitik", udtalte Dacian Cioloş, Kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter. "Den gang i 1962 var europæerne først og fremmest bekymrede over fødevareknapheden. I dag er fødevareforsyningssikkerheden stadig vigtig, men nye problemer såsom klimaændringer og bæredygtig anvendelse af naturressourcer trænger sig også på. Kampagnen vil bidrage til nærmere at overveje denne udvikling."

Baggrund

Under sloganet "Et Partnerskab mellem Europa og Landmænd" blev FLP@ 50-kampagnen lanceret i dag på et interinstitutionelt arrangement i Bruxelles med deltagelse af over 150 gæster, som beskæftiger sig med den fælles landbrugspolitiks fortid og den aktuelle reform, fra EU's institutioner tillige med forhenværende landbrugskommissærer og interesseparter. Se videoklippet om lanceringen af kampagnen.

Der også planlagt flere nationale åbningsarrangementer i de seks stiftende medlemmer af EU: Tyskland (Berlin, den 20. januar), Italien (Verona, den 2. februar), Frankrig (Paris, den 27. februar) og Benelux (skal bekræftes, den 4. april).

I hele 2012 vil en række arrangementer vil blive afholdt på nationalt og EU-plan, og en omrejsende udstilling vil rejse rundt i Europa fra foråret 2012. Udstillingen vil blive fremvist i flere EU-institutioner og i medlemsstaterne.

Webstedet 50 år med FLP på 22 sprog præsenterer et videoklip om, hvordan landbruget har indflydelse på vores hverdag, og en videoerklæring fra den kommissær, der præsenterer kampagnen. Oplysninger om forskellige arrangementer over hele Europa vil blive opdateret løbende på webstedet. Logoet "50 år med Den Fælles Landbrugspolitik. Klar til fremtiden" kan hentes på webstedet for kampagnen.

Yderligere oplysninger

Kampagnen 50 år med Den Fælles Landbrugspolitik (med alle videoer og logoet):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_da.htm

MEMO/12/32

Kontaktperson:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar