Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zahájení kampaně k 50. výročí společné zemědělské politiky

Brusel 23. ledna 2012 – Evropská komise dnes zahájila komunikační kampaň SZP@50 při příležitosti oslav padesáti let trvání společné zemědělské politiky, základního kamene evropské integrace, který evropským občanům již půlstoletí zajišťuje dostatek potravin a přispívá k rozkvětu krajiny. Součástí celoroční komunikační kampaně jsou interaktivní internetové stránky, putovní výstava, audiovizuální a tištěné materiály, jakož i řada akcí v Bruselu i v členských státech.

Rok 2012 je významným rokem nejen proto, že si připomínáme 50 let historie, ale zejména proto, že nás čeká nová reforma společné zemědělské politiky,“ uvedl Dacian Cioloş, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova. V roce 1962 Evropany především zajímalo, aby měli na talíři dostatek potravin. Také dnes je zajišťování potravin důležité, máme však i nové starosti, jako je změna klimatu a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Tato kampaň nám pomůže se nad tímto vývojem zamyslet.

Souvislosti

Pod heslem „Partnerství mezi Evropou a zemědělci“ byla dnes kampaň SZP @50 zahájena v Bruselu v rámci interinstitucionální akce, na níž se shromáždilo více než 150 hostů, kteří se podílejí na historii i současné reformě SZP, z institucí EU, ale i bývalí komisaři pro zemědělství a zúčastněné strany, jak je patrné z videozáznamu o zahájení kampaně.

K zahájení kampaně se plánuje i několik akcí v šesti zakládajících členských státech EU: v Německu (20. ledna v Berlíně); v Itálii (2. února ve Veroně); ve Francii (27. února v Paříži) a v zemích Beneluxu (bude potvrzeno 4. dubna).

V průběhu roku 2012 se uskuteční řada akcí v jednotlivých členských státech i na úrovni EU a od jara roku 2012 se na mnoha místech v Evropě objeví putovní výstava. Výstava bude instalována v několika institucích EU a v členských státech.

Internetové stránky 50 let SZP ve 22 jazycích nabídnou videonahrávku o tom, jak zemědělství ovlivňuje náš každodenní život, a videozáznam prohlášení komisaře k zahájení kampaně. Na internetových stránkách budou průběžně aktualizovány informace o různých událostech, které se konají po celé Evropě. Na internetových stránkách kampaně bude ke stažení logo „50 let SZP: Jsme připraveni pro budoucnost“.

Další informace:

Kampaň 50 let SZP (se všemi videonahrávkami a logem):

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_cs.htm

MEMO/12/32

Kontaktní osoba:

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar