Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Започна кампания по случай 50 годишнината на общата селскостопанска политика

Брюксел, 23 януари 2012 г. — Днес Европейската комисия започна информационна кампания „50 години ОСП“, с която отбелязва 50 годишнината на общата селскостопанска политика, основен елемент на европейската интеграция, благодарение на която вече половин век европейските граждани се радват на продоволствена сигурност и жизнеспособни селски райони. Едногодишната информационна кампания включва интерактивен уебсайт, пътуваща изложба, аудио-визуални и печатни материали, както и редица събития в Брюксел и държавите-членки.

„2012 година е важна не само, за да си спомним за изминалите 50 години история, но и най-вече за да насочим погледа си към нова реформа на общата селскостопанска политика“, казва Дачиан Чолош, комисар по селското стопанство и развитието на селските райони. „През 1962 г. европейците бяха загрижени предимно за това дали ще имат достатъчно храна на трапезата си. Днес продоволствената сигурност продължава да бъде от значение, но сме изправени и пред нови предизвикателства, като например изменението на климата и устойчивото използване на природните ресурси. Настоящата кампания ще способства за отразяването на тази промяна“.

Контекст

Днес под мотото „Партньорство между Европа и селскостопанските производители“ беше дадено начало на кампанията „50 години ОСП“ на състояла се в Брюксел междуинституционална проява с повече от 150 гости, включително служители на институциите на ЕС, бивши комисари по селското стопанство и заинтересовани страни, допринесли както за историята, така и за настоящата реформа на ОСП. (Виж видео клип за кампанията).

Освен това в шестте държави-членки, основали ЕС, са предвидени прояви на национално равнище: Германия (Берлин, 20 януари), Италия (Верона, 2 февруари), Франция (Париж, 27 февруари) и Бенелюкс (очаква се потвърждение на мястото, 4 април).

Серия от събития ще бъде организирана през цялата 2012 г. на национално равнище и на равнището на ЕС, като през пролетта тръгва пътуваща изложба из Европа. Тя ще бъде показана в няколко институции и държави-членки на ЕС.

Уебсайтът „50 години ОСП“ е достъпен на 22 езика, като там ще намерите видеоматериал за ролята на селското стопанство в ежедневието ни, както и видео изказване на комисаря, с което той представя кампанията. Информацията, публикувана на уебсайта, във връзка с провеждането на различни прояви в Европа, ще се актуализира постоянно. Логото „50 години ОСП. Готови за бъдещето“ може да бъде изтеглено от уебсайта на кампанията.

За повече информация

Кампания „50 години ОСП“ (с всички видеоматериали и лого):

http://www.ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_bg.htm

MEMO/12/32

За контакт:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar