Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mot ett gemensamt europeiskt järnvägsområde: det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)

Bryssel den 16 april 2012 - I Europa finns i dag över 20 nationella signal- och hastighetskontrollsystem. Tyvärr är de inte anpassade till varandra. Sådana tekniska effektivitetsbrister är ett stort hinder för den snabbt växande marknaden för godstrafik på järnväg, där den största potentialen ligger på gränsöverskridande trafik. Effektivitetsbristerna bromsar dessutom utvecklingen av ett större europeiskt transportnät.

Lösningen är det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). Med ERTMS införs en enda standard för signalutrustning i hela Europa, som bland annat kontrollerar hastigheten och bromsar tågen om de kör för fort. Det kommer att göra det möjligt för tågen att smidigt köra på de olika nationella näten, utan förseningar, extrakontroller eller finjustering. Genom det moderna, högprestandasystemet ERTMS kommer vi att få ett gemensamt järnvägsområde.

– Om ERTMS införs isolerat av enskilda länder går mycket av dess fördelar förlorade. Medlemsstaterna har tillsammans kommit överens om att satsa på att utveckla systemet, så nu måste de också införa det gemensamt. Vi måste samarbeta om tågen ska kunna köra på hela det transeuropeiska nätet, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som har ansvar för transport.

Europeiska kommissionen och det danska ordförandeskapet inledde i dag en tvådagars konferens i Köpenhamn om det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). Konferensen är en viktig insats för att främja de europeiska järnvägarnas interoperabilitet, och ett stort steg på vägen mot det gemensamma järnvägsområdet. Under konferensen behandlas de hinder som fortfarande måste undanröjas för att uppnå de skarvlösa gränsöverskridande järnvägstjänster som Europas befolkning behöver

Konferensen ger också möjligheter att lägga fram en rekommendation från Europeiska järnvägsbyrån om hur de tekniska reglerna för införandet ERTMS-systemet kan förbättras. Därigenom kan infrastrukturförvaltarna arbeta effektivare och minska sina kostnader för installation av ERTMS. Den nya versionen av ERTMS är särskilt efterlängtad i Danmark och Schweiz, eftersom dessa båda länder har bestämt sig för att införa systemet på hela sitt järnvägsnät under de kommande åren.

– Europeiska järnvägsbyrån och kommissionen åtog sig år 2008 att utveckla den nya versionen av systemet till 2012, och jag är mycket glad att se att det löftet kommer att hållas. Därigenom kommer vi att kunna införa ERTMS på hela vårt nät, som planerat, säger Danmarks transportminister Henrik Dam Kristensen.

Schweiz har redan tecknat ett avtal om att utrusta hela sitt nätverk med ERTMS till 2017, till en sammanlagd kostnad på 250 miljoner euro (knappt 80 000 euro per kilometer). I Danmark beror i dag hälften av alla tågförseningar på signalproblem till följd av infrastrukturförvaltning. Därför ingår införandet av ERTMS i ett större projekt för en total förnyelse av Danmarks system för signalisering och trafikstyrning på järnvägarna. Projektet omfattar också andra insatser, som uppdatering av fastlagda tågvägar och tågens utrustning. Den sammanlagda investeringen uppgår till 3,2 miljarder euro över en tolvårsperiod.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar