Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Uvedba enotnega evropskega železniškega prostora: evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS)

Bruselj, 16. aprila 2012 – V Evropi danes deluje več kot 20 nacionalnih sistemov za signalizacijo in merjenje hitrosti, ki pa žal niso medsebojno združljivi. Te tehnične pomanjkljivosti so glavna ovira za hitro rastoči trg železniškega prevoza blaga, na katerem ima čezmejni promet največji potencial, ovirajo pa tudi razvoj širšega evropskega prometnega omrežja.

Rešitev je ERTMS, saj določa standard enotne signalizacijske opreme v Evropi, ki preverja hitrost in po potrebi upočasnjuje vlake. Vlaki bodo lahko po združljivih nacionalnih omrežjih potovali tekoče in brez zamud, dodatnih preverjanj ali „finega uravnavanja“. ERTMS bo kot sodoben visoko zmogljiv sistem ustvaril enoten železniški prostor.

„Večina koristi ERTMS ne bo dosežena, če ga bo uvedla le ena država. Države članice so se skupaj dogovorile o njegovi uvedbi, zato morajo skupaj tudi ukrepati. Le s sodelovanjem vseh nas bodo vlaki lahko potovali po celotnem vseevropskem omrežju,“ je povedal podpredsednik Komisije Siim Kallas, odgovoren za promet.

Evropska komisija in dansko predsedstvo sta danes v Københavnu odprla dvodnevno konferenco o ERTMS, ki je glavni dogodek za spodbujanje interoperabilnosti evropskih železnic in mejnik na poti do uvedbe enotnega železniškega prostora. Na njej bodo obravnavane vse ovire, ki jih je treba premagati, da se dosežejo celovite čezmejne storitve, ki jih Evropejci nujno potrebujejo. Konferenca je tudi priložnost za predstavitev priporočila Evropske agencije za železniški promet o možnosti izboljšanja tehničnih predpisov za uvedbo sistema ERTMS. Ta bo upravljavcem infrastrukture omogočila učinkovitejše delovanje in znižanje stroškov. Novo različico ERTMS pričakujeta zlasti Danska in Švica, saj sta se zavezali, da bosta v naslednjih letih z njo opremili celotno omrežje.

„Evropska agencija za železniški promet in Komisija sta se leta 2008 zavezali, da bosta do leta 2012 omogočili uvedbo nove različice sistema. Vesel sem, da se to zdaj uresničuje. ERTMS bomo lahko uvedli na celotnem omrežju, kot je bilo tudi predvideno,“ je dejal danski minister za promet Henrik Dam Kristensen.

Švica je že podpisala pogodbo o uvedbi sistema na celotnem omrežju do leta 2017, strošek tega pa znaša 250 milijonov evrov (manj kot 80 000 evrov na kilometer). Na Danskem predstavljajo težave s signalizacijo zaradi upravljanja infrastrukture polovico vseh zamud. Zato je uvedba ERTMS vključena v večji projekt, katerega cilj je v celoti obnoviti sisteme železniške signalizacije in upravljanja železniškega prometa na Danskem. Projekt vključuje druge elemente, kot je obnovitev zapornega sistema in opreme vlakov. Celotna naložba znaša 3,2 milijarde evrov za obdobje 12 let.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar