Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Smerom k jednotnému európskemu železničnému priestoru: Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)

Brusel 16. apríla 2012 – V Európe v súčasnosti funguje vyše 20 vnútroštátnych systémov návestenia a systémov kontroly rýchlosti. Sú však žiaľ vzájomne nekompatibilné. Táto technická neefektívnosť je veľkou prekážkou pre rýchlo sa rozvíjajúci trh železničnej nákladnej dopravy, ktorého najväčšie možnosti spočívajú v cezhraničnej doprave. Takisto brzdí budovanie širšej európskej dopravnej siete.

Riešením je Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Prostredníctvom ERTMS sa stanoví jednotný štandard návestných zariadení v celej Európe, ktorými sa kontroluje rýchlosť a v prípade potreby spomaľujú vlaky. Tento systém umožní vlakom bezproblémový pohyb v rámci kompatibilných vnútroštátnych sietí bez omeškania, mimoriadnych kontrol alebo ďalších úprav. Prostredníctvom ERTMS ako moderného vysokovýkonného systému sa vytvorí jednotný železničný priestor.

„Veľkú časť výhod ERTMS stratíme, ak tento systém budeme zavádzať izolovane iba v jednej krajine. Členské štáty sa rozhodli presadzovať zavedenie tohto systému spoločne, a preto musia aj spoločne konať. Všetci musíme navzájom spolupracovať, ak majú vlaky jazdiť po celej transeurópskej sieti“, uviedol podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas.

Európska komisia a dánske predsedníctvo dnes v Kodani otvorili dvojdňovú konferenciu o Európskom systéme riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Táto konferencia je významnou udalosťou, ktorá je medzníkom vo vytváraní jednotného železničného priestoru, zameranou na zlepšenie interoperability európskych železníc. Konferencia je venovaná odstraňovaniu prekážok, ktoré treba prekonať ako prvé, aby sa dosiahlo bezproblémové cezhraničné poskytovanie služby, ktoré Európania naozaj potrebujú. Konferencia je aj príležitosťou na predloženie odporúčania Európskej železničnej agentúry o tom, ako by sa dali zlepšiť technické pravidlá týkajúce sa zavádzania systému ERTMS. Manažéri infraštruktúry, budú v rámci zavádzania ERTMS môcť zvýšiť účinnosť a znížiť náklady. Nová verzia systému ERTMS sa očakáva obzvlášť v Dánsku a Švajčiarsku, keďže tieto dve krajiny sa rozhodli vybaviť ním v nadchádzajúcich rokoch celé svoje siete.

„Európska železničná agentúra a Komisia sa v roku 2008 zaviazali, že túto novú verziu špecifikácie poskytnú do roku 2012, a som veľmi rád, že si svoj záväzok plnia. Budeme tak môcť zaviesť ERTMS v celej našej sieti, tak ako sme plánovali“, uviedol dánsky minister dopravy Henrik Dam Kristensen.

Švajčiarsko už podpísalo zmluvu na vybavenie celej svojej siete do roku 2017 v celkovej výške 250 miliónov EUR (menej než 80 000 EUR/km). V Dánsku zodpovedajú problémy s návestením v dôsledku riadenia infraštruktúry za približne polovicu všetkých omeškaní. Preto je zavedenie ERTMS súčasťou väčšieho projektu, ktorého cieľom je celková obnova systémov železničného návestenia a systémov riadenia dopravy v Dánsku. Projekt zahŕňa ďalšie prvky, napríklad obnovu zabezpečovacích zariadení a vybavenia vlakov. Celkové investície predstavujú 3,2 miliardy EUR v priebehu 12 rokov.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar