Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Na drodze do jednolitego europejskiego obszaru kolejowego: europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

Bruksela, 16 kwietnia 2012 r. – Obecnie w Europie funkcjonuje ponad 20 kolejowych systemów sygnalizacji i kontroli prędkości, które niestety nie są ze sobą kompatybilne. Tego rodzaju problemy techniczne stanowią jedną z głównych przeszkód dla szybko rozwijającego się rynku kolejowych przewozów towarowych, w obrębie którego największy potencjał rozwoju niesie ze sobą transport transgraniczny. Wstrzymują one również dalszy rozwój całej europejskiej sieci transportowej.

Rozwiązanie tych problemów zapewni europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). W ramach systemu ustanowiono jednolity ogólnoeuropejski standard dla urządzeń sygnalizacyjnych, umożliwiający kontrolę prędkości pociągów, a w razie potrzeby jej ograniczenie. Dzięki niemu pociągi będą się mogły bezproblemowo poruszać po kompatybilnych krajowych sieciach kolejowych – bez opóźnień, dodatkowych kontroli lub dostosowań technicznych. ERTMS, jako nowoczesny i wysoce wydajny system, przyczyni się do stworzenia w Europie jednolitego obszaru kolejowego.

„Wiele zalet ERTMS pozostanie niewykorzystanych, jeśli zostanie on wprowadzony tylko w jednym kraju. Państwa członkowskie wspólnie zdecydowały o wprowadzeniu tego systemu, a więc muszą również wspólnie podjąć dalsze kroki. Musimy zjednoczyć nasze wysiłki, jeśli chcemy, by pociągi mogły swobodnie poruszać się po całej transeuropejskiej sieci transportowej”, powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za kwestie transportu.

Pod patronatem Komisji Europejskiej i duńskiej Prezydencji rozpoczęła się dziś w Kopenhadze dwudniowa konferencja poświęcona europejskiemu systemowi zarządzania ruchem kolejowym. Ta ważna konferencja ma stanowić impuls do dalszego rozwoju interoperacyjności kolei europejskich, której zapewnienie stanowi istotny etap na drodze do jednolitego obszaru kolejowego. Tematem konferencji będą te problemy, które trzeba rozwiązać jako pierwsze, jeżeli pragniemy stworzyć zharmonizowane, transgraniczne usługi odpowiadające potrzebom europejskich obywateli. Konferencja stanowi również okazję do przedstawienia zalecenia Europejskiej Agencji Kolejowej dotyczącego możliwości ulepszenia przepisów technicznych służących wdrożeniu systemu ERTMS. Dzięki wdrożeniu tego zalecenia podmioty zarządzające infrastrukturą będą mogły sprawniej i mniejszym kosztem zainstalować ten system. Na nową wersję ERTMS z niecierpliwością czekają zwłaszcza Dania i Szwajcaria, gdyż kraje te postanowiły wyposażyć w najbliższych latach w ten system całą swoją sieć kolejową.

„Europejska Agencja Kolejowa i Komisja zobowiązały się w 2008 r. do przedłożenia nowej wersji specyfikacji do 2012 r. i cieszę się, że udało im się dotrzymać słowa. Dzięki temu będziemy mogli planowo zainstalować ERTMS na wszystkich naszych liniach”, powiedział duński minister transportu, Henrik Dam Kristensen.

Szwajcaria podpisała już umowę w sprawie wyposażenia w system całej swojej sieci do 2017 r., za łączną kwotę 250 mln euro (czyli mniej niż 80 tys. euro za kilometr). Z kolei w Danii problemy z sygnalizacją związane z zarządzaniem infrastrukturą są przyczyną około połowy wszystkich opóźnień. Z tego też względu wdrożenie ERTMS stanowi część większego projektu, który ma celu kompleksową modernizację systemów sygnalizacji kolejowej i zarządzania ruchem w Danii. Inne jego elementy to np. modernizacja nastawni oraz wyposażenia pociągów. Łączne inwestycje, rozłożone na 12 lat, wyniosą 3,2 mld euro.

Kontakt :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar