Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Naar een eengemaakte Europese spoorwegruimte dankzij het European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Brussel, 16 april 2012 - Op dit moment telt Europa meer dan 20 nationale seingevings- en snelheidsbegrenzingssystemen. Helaas zijn die onderling niet compatibel. Deze technische problemen vormen een grote belemmering voor het snel groeiende goederenvervoer per spoor, waar met name het grensoverschrijdend vervoer groeiperspectieven biedt. Deze situatie staat ook de ontwikkeling van het bredere Europese vervoersnetwerk in de weg.

De oplossing hiervoor is het European Rail Traffic Management System (ERTMS), het Europees systeem voor het beheer van het spoorverkeer. ERTMS omvat op Europees niveau gestandaardiseerde seinapparatuur, die de snelheid controleert en de trein zo nodig afremt. Dankzij ERTMS kunnen treinen vlot en zonder vertragingen, extra controles of handelingen op compatibele nationale spoornetten rijden. Het moderne en krachtige ERTMS vormt de hoeksteen van de eengemaakte spoorwegruimte.

"Een groot deel van de toegevoegde waarde van het ERTMS gaat echter verloren indien het systeem slechts in één land wordt ingevoerd. De lidstaten hebben er samen voor gekozen het systeem in te voeren en moeten er nu ook samen verder werk van maken. Wij moeten er samen voor zorgen dat de treinen op het volledige trans-Europese netwerk kunnen rijden", stelt vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer.

De Europese Commissie en het Deense Voorzitterschap hebben vandaag in Kopenhagen een tweedaagse conferentie geopend over het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Deze conferentie is een belangrijke stap naar de interoperabiliteit van de Europese spoorwegen, de hoeksteen van de eengemaakte Europese spoorwegruimte. Europa heeft behoefte aan naadloos grensoverschrijdend spoorvervoer. Tijdens de conferentie wordt nagegaan hoe de knelpunten om die doelstelling te verwezenlijken, kunnen worden weggewerkt. Ook wordt een aanbeveling voorgesteld van het Europees Spoorwegbureau over de verbetering van de technische voorschriften voor de implementatie van het ERTMS. Deze aanbeveling zal infrastructuurbeheerders bij de invoering van ERTMS in staat stellen efficiënter te werken en kosten te besparen. Naar de nieuwe versie van ERTMS wordt met name uitgekeken in Denemarken en Zwitserland, twee landen die beslist hebben hun volledige netwerk de volgende jaren met ERTMS uit te rusten.

"Het Europees Spoorwegbureau en de Commissie hebben zich er in 2008 toe verbonden tegen 2012 met een nieuwe versie van de specificaties te komen en het doet me plezier dat deze doelstelling nu realiteit wordt. Hierdoor kunnen we, zoals gepland, ons volledige spoornet met ERTMS uitrusten", zegt Henrik Dam Kristensen, de Deense minister van Vervoer.

Zwitserland heeft reeds een contract gesloten om zijn volledige spoornet tegen 2017 uit te rusten met ERTMS. De totale kostprijs bedraagt 250 miljoen euro (minder dan 80 000 euro per kilometer). In Denemarken zijn de helft van alle vertragingen te wijten aan seinstoringen door infrastructuurproblemen. Daarom wordt de invoering van ERTMS geïntegreerd in een groter project voor de totale vernieuwing van de Deense seingevings- en verkeersbeheerssystemen. Dat project omvat ook andere elementen zoals de vernieuwing van de vergrendelingssystemen en de boordapparatuur in de treinen. Denemarken investeert over een periode van 12 jaar in totaal 3,2 miljard euro in dit project.

Contact :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar