Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ceļā uz vienotu Eiropas dzelzceļa telpu: Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma ERTMS

Briselē, 2012. gada 16. aprīlī: Eiropā jau darbojas vairāk nekā 20 valstu signalizācijas un ātruma kontroles sistēmas. Diemžēl tās nav savstarpēji savietojamas. Šīs tehniskās nepilnības ir galvenais šķērslis strauji augošajam dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgum, kurā vislielākais potenciāls ir pārrobežu satiksmei. Tās kavē arī plašāka Eiropas transporta tīkla attīstību.

Risinājums ir Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS). ERTMS nosaka vienotu signalizācijas iekārtu standartu visā Eiropā, pārbaudot ātrumu un vajadzības gadījumā samazinot vilcienu ātrumu. Tā ļaus vilcieniem pārvietoties pa saderīgu valstu tīkliem vienmērīgi, bez kavējumiem, papildu pārbaudēm vai "pieregulēšanas". ERTMS kā mūsdienīga augstas veiktspējas sistēma radīs vienotu dzelzceļa telpu.

Liela daļa ERTMS priekšrocību tiks zaudētas, ja to ieviesīs atsevišķi tikai vienā valstī. Dalībvalstis nolēma kopā pasteidzināt tās ieviešanu, tāpēc tām arī jārīkojas kopā. Mums visiem ir jāstrādā kopā, lai vilcieni varētu darboties visā Eiropas transporta tīklā”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš atbild par transportu.

Eiropas Komisija un Dānijas prezidentūra šodien Kopenhāgenā atklāja divu dienu konferenci par Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS). Šī konference ir nozīmīgs notikums, kas veicinās Eiropas dzelzceļu savstarpēju izmantojamību, un nozīmīgs solis ceļā uz vienotu dzelzceļa telpu. Konference apzinās šķēršļus, kuri vispirms ir jāpārvar, lai panāktu nepārtrauktu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, kas eiropiešiem tiešām ir nepieciešama.Konference arī dod iespēju Eiropas Dzelzceļa aģentūrai iesniegt ieteikumu par to, kā uzlabot tehniskos noteikumus ERTMS sistēmas ieviešanai. Tas ļaus infrastruktūras pārvaldītājiem palielināt efektivitāti un samazināt izmaksas, uzstādot ERTMS. ERTMS jaunā versija tiek īpaši gaidīta Dānijā un Šveicē, jo šīs divas valstis ir nolēmušas turpmākajos gados izmantot to, lai aprīkotu visu savu tīklu.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra un Komisija 2008. gadā apņēmās līdz 2012. gadam nodrošināt šo specifikāciju jauno versiju, un es esmu ļoti priecīgs, ka tas kļūst par realitāti. Tas ļaus mums ieviest ERTMS visā mūsu tīklā, kā paredzēts," teica Dānijas satiksmes ministrs Henriks Dams Kristensens.

Šveice ir jau parakstījusi līgumu par visa sava tīkla aprīkošanu līdz 2017. gadam. Projekta kopējās izmaksas ir 250 miljoni eiro (mazāk nekā 80 000 eiro par kilometru). Dānijā signalizācijas problēmas, kas saistītas ar infrastruktūras vadību, ir iemesls apmēram pusei no visiem kavējumiem. Tas ir iemesls, kāpēc ERTMS ieviešana ir iekļauta lielākā projektā, kura mērķis ir pilnīgi atjaunot Dānijas dzelzceļa signalizācijas un satiksmes vadības sistēmas. Projekts ietver arī citus elementus, piemēram, bloķēšanas iekārtu un vilcienu iekārtu atjaunošanu. Kopējās investīcijas 12 gadu laikā ir 3,2 miljardi eiro.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar