Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Bendros Europos geležinkelio erdvės kūrimas – Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS)

Briuselis, 2012 m. balandžio 16 d. Šiuo metu Europoje naudojama per 20 nacionalinių signalinių ir greičio kontrolės sistemų. Deja, jos nėra suderinamos. Toks techninis neefektyvumas yra didelė kliūtis sparčiai augančiai geležinkelio krovinių rinkai, kurios didžiausias potencialas susijęs su tarpvalstybiniu eismu. Be to, tai trukdo kurti platesnį Europos transporto tinklą.

Sprendimas – Europos geležinkelių eismo valdymo sistema Įdiegus ERTMS visoje Europoje bus nustatytas vienas bendras signalinės įrangos standartas, kurį taikant bus kontroliuojamas traukinių greitis ir prireikus nurodoma jį sumažinti. Tai suteiks galimybę užtikrinti, kad traukiniai suderinamais nacionaliniais tinklais kursuotų sklandžiai, nevėluodami, be papildomų patikrinimų ar derinimo. Įdiegus ERTMS – labai efektyvią šiuolaikinę sistemą, – bus sukurta bendra geležinkelio erdvė.

ERTMS nebus tinkamai pasinaudota, jei ją atskirai diegs tik viena kuri šalis. Valstybės narės nusprendė toliau tęsti sistemos diegimą, todėl jos privalo veikti kartu. Privalome darbuotis drauge, jei norime, kad traukiniai galėtų kursuoti visame transeuropiniame tinkle“, – sakė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas.

Europos Komisija ir Europos Sąjungai pirmininkaujanti Danija šiandien Kopenhagoje atidarė dviejų dienų konferenciją Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo klausimais. Ši konferencija – svarbus įvykis siekiant didinti Europos geležinkelių sąveikumą, kuris būtinas kuriant bendrą geležinkelio erdvę. Konferencijoje bus nagrinėjamos kliūtys, šalintinos pirmiausiai, kad būtų užtikrintos europiečiams išties reikalingos sklandžios tarpvalstybinės paslaugos. Be to, konferencijoje bus proga pristatyti Europos geležinkelio agentūros rekomendaciją dėl techninių ERTMS sistemos diegimo taisyklių tobulinimo. Tai ERTMS diegiantiems infrastruktūros valdytojams leis didinti našumą ir mažinti sąnaudas. Naujosios ERTMS versijos ypač laukiama Danijoje ir Šveicarijoje, nes šios dvi šalys nusprendė pasinaudodamos šia sistema per ateinančius metus reikiamą įrangą įrengti visame savo tinkle.

„Europos geležinkelio agentūra ir Komisija 2008 m. įsipareigojo šią naująją specifikacijos versiją pateikti iki 2012 m., todėl labai džiaugiuosi, kad tas įsipareigojimas vykdomas. Tai mums leis ERTMS pagal planą įdiegti visame mūsų tinkle“, – sakė Danijos transporto ministras Henrikas Damas Kristensenas.

Šveicarija jau pasirašė sutartį dėl įrangos montavimo visame tinkle iki 2017 m.; visa projekto kaina – 250 mln. EUR (mažiau nei 80 000 EUR kilometrui). Danijoje su infrastruktūros valdymo trūkumais susijusios signalizavimo problemos lemia beveik pusę visų vėlavimo atvejų. Todėl ERTMS diegimas yra dalis platesnio masto projekto, kuriuo siekiama iš esmės atnaujinti Danijos geležinkelio signalines ir eismo valdymo sistemas. Projekte numatyta ir kitų priemonių, kaip antai centralizacijos ir traukinių įrangos atnaujinimas. Visų investicijų vertė – 3,2 mlrd. EUR per 12 metų.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar