Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kööpenhaminan ERTMS-kokouksessa otetaan askel kohti yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta

Bryssel, 16 .4.2012 – Euroopan maissa on tällä hetkellä käytössä yli 20 merkinanto- ja nopeusvalvontajärjestelmää, jotka valitettavasti eivät ole yhteensopivia. Tällaiset tekniset esteet haittaavat merkittävällä tavalla nopeasti kasvavia rautateiden rahtiliikennemarkkinoita, joilla suurin kasvupotentiaali on nimenomaan rajat ylittävässä liikenteessä. Ne myös estävät Euroopan laajuisten liikenneverkkojen laajentamista.

Ratkaisu on Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS), jossa koko Euroopalle vahvistetaan yksi yhteinen merkinantolaitteistoa koskeva standardi junien kulunvalvonnalle. Sen ansiosta junat pystyvät kulkemaan yhteensopivissa kansallisissa verkoissa saumattomasti ilman viiveitä, lisätarkastuksia tai "hienosäätöä". ERTMS on nykyaikainen ja tehokas järjestelmä, jolla luodaan yhtenäinen rautatieliikennealue.

Liikenteestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan valtaosa ERTMS:n tuottamista hyödyistä menetetään, jos sitä käytettäisiin vain yhdessä maassa. "Jäsenvaltiot päättivät yhdessä panostaa järjestelmään, joten niiden on nyt myös toimittava yhdessä. Vain yhteistyöllä saamme junamme toimimaan koko Euroopan laajuisessa verkossa", Kallas lisäsi.

Euroopan komissio ja EU:n puheenjohtajavaltio Tanska avasivat tänään Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää (ERTMS) koskevan kaksipäiväisen konferenssin Kööpenhaminassa. Tässä konferenssissa pyritään edistämään Euroopan rautateiden yhteentoimivuutta, joka on merkittävä virstanpylväs yhtenäisen rautatiealueen kehityksessä, ja poistamaan saumattoman rajaliikenteen tiellä olevat esteet.

Konferenssissa on myös tilaisuus esittää Euroopan rautatieviraston ehdotus ERTMS-järjestelmän kayttöönotossa tarvittavien teknisten sääntöjen parantamisesta, jotta infrastruktuurin haltijoiden tehokkuutta voitaisiin parantaa ja ERTMS:n asennuskustannuksia alentaa. Uutta ERTMS-versiota odotetaan erityisen innokkaasti Tanskassa ja Sveitsissä, sillä nämä kaksi maata ovat päättäneet käyttää sitä koko rautatieverkossaan tulevina vuosina.

Euroopan rautatievirasto ja komissio sitoutuivat vuonna 2008 ottamaan uuden ERTMS-version käyttöön vuoteen 2012 mennessä. Tanskan liikenneministeri Henrik Dam Kristensen ilmoitti olevansa erittäin iloinen, että tämä tavoite saavutettiin, sillä Tanska pystyy nyt asentamaan järjestelmän koko junaverkkoonsa suunnitelmien mukaisesti.

Sveitsi on jo allekirjoittanut sopimuksen ERMTS-järjestelmän asentamisesta rautatieverkkoonsa vuoteen 2017 mennessä. Sopimuksen arvo on 250 miljoonaa euroa (alle 80 000 euroa/kilometri). Tanskassa liikenteen ohjauksesta johtuvat merkinantolaitteistojen ongelmat aiheuttavat noin puolet junien myöhästymisistä. Tämän vuoksi ERTMS on osa suurempaa hanketta, jonka tavoitteena on uudistaa koko Tanskan merkinanto- ja liikenteenohjausjärjestelmä. Lisäksi hankkeessa uudistetaan junien asetinlaitteet ja varusteet. Hanke kestää 12 vuotta ja sen kokonaisinvestoinnit ovat 3,2 miljardia euroa.

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar