Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Ühtne Euroopa raudteepiirkond: Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS)

Brüssel, 16. aprill 2012. Euroopas rakendatakse praegu enam kui 20 eri signaalimis- ja kiiruskontrollisüsteemi. Omavahel need kahjuks ei ühildu. Sellised tehnilised puudused on suureks takistuseks kiirelt kasvavale raudteekaubaveoturule, kus suurim potentsiaal on piiriülesel liiklusel. Samuti pidurdavad need üleeuroopalise transpordivõrgu arengut.

Lahendus peitub Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemis (ERTMS). ERTMSiga on kehtestatud kogu Euroopas signaalimisseadmete ühtne standard, mille abil kontrollitakse ja vajaduse korral aeglustatakse rongide kiirust. Tänu sellele saavad rongid sujuvalt liikuda kokkusobivatel riiklikel raudteevõrkudel viivituste, lisakontrolli ja täiendavate kohandusteta. ERTMS kui moodne kõrgjõudlusega süsteem aitaks luua ühtse raudteepiirkonna.

ERTMSist loodetav kasu läheks suuresti kaduma, kui vaid üks riik seda eraldi kasutaks. Liikmesriigid otsustasid teha ühiseid pingutusi süsteemi väljatöötamiseks ja nüüd peavad nad selle ka koos kasutusele võtma. Peame kõik selle nimel üheskoos töötama, et rongid saaksid sõita kogu üleeuroopalisel võrgul,” ütles transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Euroopa Komisjon ja eesistujariik Taani avasid täna Kopenhaagenis kahepäevase konverentsi, mille teemaks on Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS). See konverents on tähtis sündmus Euroopa raudteede koostalitlusvõime edendamisel ning oluline samm ühtse raudteepiirkonna suunas. Konverentsil käsitletakse takistusi, mis tuleb esmalt kõrvaldada, et eurooplastele vajalike piiriüleste teenuste osutamine toimiks tõrgeteta. Konverents annab ka hea võimaluse esitleda Euroopa Raudteeagentuuri soovitust selle kohta, kuidas tõhustada Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi tehnilisi eeskirju. Seeläbi saaksid raudteetaristu-ettevõtjad tõhustada ERTMSi kasutuselevõttu ja vähendada sellega seotud kulusid. ERTMSi uut versiooni ootavad eelkõige Taani ja Šveits, sest need kaks riiki on otsustanud selle süsteemi lähiaastatel kogu oma raudteevõrgus kasutusele võtta.

Euroopa Raudteeagentuur ja komisjon võtsid endale 2008. aastal kohustuse töötada 2012. aastaks välja koostalitluse tehnilise kirjelduse uus versioon ning mul on väga hea meel tõdeda, et see on teoks saanud. Tänu sellele saame ERTMSi rakendada plaanipäraselt kogu meie raudteevõrgu ulatuses,” sõnas Taani transpordiminister Henrik Dam Kristensen.

Šveits on juba allkirjastanud lepingu, mille kohaselt hakatakse süsteemi kogu Šveitsis rakendama alates 2017. aastast. See läheb maksma 250 miljonit eurot (vähem kui 80 000 eurot kilomeetri kohta). Taanis on pooled takistustest seotud taristu haldamisest tingitud probleemidega. Seepärast on ERTMSi kasutamine lisatud suuremasse projekti, mille eesmärk on uuendada Taanis täielikult signaalimis- ja juhtimissüsteeme. Projekti muud valdkonnad hõlmavad blokeeringu uuendamist ja rongide seadmeid. Koguinvesteering on 3,2 miljardit eurot 12 aasta jooksul.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar