Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

På vej mod et transeuropæisk tognet: det europæiske jernbanesignalsystem (ERTMS)

Bruxelles, den 16. april 2012. På nuværende tidspunkt er der mere end 20 forskellige signal- og hastighedskontrolsystemer i brug i Europa. Desværre er de ikke kompatible med hinanden. Denne tekniske ineffektivitet er en væsentlig barriere for det hurtigt voksende godstransportmarked, hvor det mest lovende vækstpotentiale kommer fra den grænseoverskridende trafik. Den bremser samtidig for en udvidelse af det europæiske transportnet.

Løsningen på problemet er det europæiske jernbanesignalsystem ERTMS. ERTMS opstiller en fælles europæisk signalsystemsstandard til kontrol af hastigheder og, om nødvendigt, nedsættelse af fart. Det vil gøre det muligt for togene at krydse kompatible, nationale tognet problemfrit, uden forsinkelser, yderligere kontrol eller "finjusteringer". Som et moderne og effektivt system vil ERTMS kunne levere et fælles tognet.

"Mange af fordelene ved ERTMS vil gå tabt, hvis systemet kun anvendes af ét land. Medlemsstaterne har i fællesskab besluttet at presse på med indførelsen af systemet, så de må også samarbejde. Vi er alle nødt til at tage del, hvis togene skal kunne køre på hele det transeuropæiske tognet", udtalte Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transportområdet.

Europa Kommissionen og det danske formandskab åbnede i dag en todages konference i København om ERTMS. Konferencen er en vigtig begivenhed, som har til formål at fremme driftskompatibiliteten mellem de europæiske jernbaner, og er en milepæl i bestræbelserne på at skabe ét fælles jernbanenet. Konferencen vil have fokus på at fjerne de første forhindringer, der ligger i vejen for at kunne etablere en problemfri tjeneste på tværs af landegrænserne, som dækker det europæiske behov. På konferencen fremlægges også Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)'s anbefalinger for, hvorledes de tekniske specifikationer for implementeringen af ERTMS kan forbedres. Ved at installere ERTMS får infrastrukturforvalterne mulighed for at sikre en større effektivitet og minimere omkostningerne. Den nye version af ERTMS er længe ventet i specielt Danmark og Schweiz, og begge lande har valgt at implementere systemet over hele deres tognet i de kommende år.

"Det Europæiske Jernbaneagentur og Kommissionen forpligtede sig i 2008 til at levere den nye version af specifikationerne inden udløbet af 2012, og det glæder mig at se, at det sker. Vi får hermed mulighed for at implementere ERTMS over hele vores tognet som planlagt", udtalte den danske transportminister Henrik Dam Kristensen.

Schweiz har allerede underskrevet en kontrakt om at indføre systemet over hele landets jernbanenet inden udløbet af 2017 til en samlet pris af 250 mio. EUR (knap 80 000 EUR pr. kilometer). Over halvdelen af alle togforsinkelser i Danmark skyldes signalproblemer som følge af en mangelfuld infrastrukturforvaltning. Dette er grunden til, at implementeringen af ERTMS indgår i et større projekt om en fornyelse af det danske jernbanesignalsystem. Projektet omfatter også andre tiltag såsom opdatering af togenes sammenkoblingssystem og udstyr. Den samlede investering beløber sig til 3,2 mio. EUR over en periode på 12 år.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar