Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Projekt jednotného evropského železničního prostoru: evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)

Brusel 16. dubna 2012 – V Evropě je v současnosti v provozu více než dvacet různých systémů zabezpečení dopravy a kontroly rychlosti. Nejsou však vzájemně kompatibilní. Tyto neefektivnost je hlavní překážkou na rychle rostoucím trhu nákladní železniční dopravy, jehož největší potenciál je nyní právě v přeshraniční dopravě. Tato nejednotnost rovněž brzdí rozšiřování evropské dopravní sítě.

Řešením má být evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS). ERTMS zavádí v Evropě jednotný standard pro zabezpečovací zařízení, jež sleduje rychlost vlaků a v případě potřeby je zpomaluje. Umožní vlakům pohybovat se hladce ve sjednocených dopravních sítích, bez zpoždění, zvláštních kontrol nebo úprav. Díky modernímu vysoce výkonnému systému, jakým je ERTMS, tak vznikne jednotný železniční prostor.

„Pokud se ERTMS zavede pouze v jediné zemi, jeho hlavní výhody nebudou využity. Členské státy se společně rozhodly prosazovat zavedení tohoto systému, musí tedy také společně jednat. Pokud se mají vlaky pohybovat po celé transevropské síti, bude nutná spolupráce všech,“ uvedl místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas.

Evropská komise a dánské předsednictví dnes v Kodani zahájily dvoudenní konferenci o evropském systému řízení železničního provozu (ERTMS). Tato konference si klade za cíl povzbudit úsilí o interoperabilitu evropských železnic, a bude proto významnou událostí na cestě k jednotnému železničnímu prostoru. Bude se jednat o překážkách, které je třeba překonat jako první, aby přeshraniční služby fungovaly bez problémů a odpovídaly potřebám Evropanů. Tato konference je rovněž příležitostí, aby Evropská agentura pro železnice představila doporučení, jak zlepšit technická pravidla pro zavedení systému ERTMS. To by správcům infrastruktury umožnilo při zavádění ERTMS zvýšit efektivitu a snížit náklady. Na novou verzi ERTMS čeká zejména Dánsko a Švýcarsko, které se rozhodly v nadcházejících letech vybavit systémem ERTMS celou svou železniční síť.

„Evropská agentura pro železnice a Komise se v roce 2008 zavázaly, že vypracují novou verzi specifikací do roku 2012, a jsem velmi rád, že své slovo drží. Budeme tak moci zavést ERTMS v celé naší síti podle plánu,“ uvedl dánský ministr dopravy Henrik Dam Kristensen.

Švýcarsko již podepsalo smlouvu na vybavení železniční sítě v celé zemi do roku 2017 v celkové hodnotě 250 milionů eur (méně než 80 000 eur na kilometr). V Dánsku jsou problémy se zabezpečením způsobené řízením infrastruktury příčinou téměř poloviny vlakových zpoždění. Zavedení ERTMS je proto součástí širšího projektu kompletní obnovy systémů zabezpečení a řízení provozu na dánských železnicích. Projekt také zahrnuje například obnovu stavědel a vybavení vlakových vozů. Dánsko během dvanácti let investuje celkově 3,2 miliardy eur.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar