Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

За общоевропейско железопътно пространство: Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS)

Брюксел, 16 април 2012 г. — В Европа в момента има над 20 национални системи за сигнализация и контрол на скоростта, които за съжаление не са съвместими помежду си. Тези технически недостатъци представляват основна пречка пред бързо развиващия се пазар на железопътните товарни превози, където най-голям потенциал крие трансграничният трафик. Те пречат и за развитието на по-мащабна европейска транспортна мрежа.

Решението се нарича Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS). ERTMS въвежда единен стандарт при оборудването за сигнализация в цяла Европа, позволяващ сверяване на скоростта и забавяне на влаковете при нужда. Тя ще позволи влаковете да преминават безпроблемно през съвместими национални мрежи, без да се забавят, без да се налагат допълнителни проверки или „напасване“. ERTMS е модерна и високоефективна система, която ще внесе хомогенност в железопътното пространство.

Няма да усетим ползата от ERTMS, ако само една държава въведе системата самостоятелно. Решението да се ускори разгръщането ѝ бе на всички държави членки и следователно те трябва да действат съвместно. Само чрез сътрудничество ще осигурим безпроблемно движение на влаковете по цялата трансевропейска мрежа“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта.

Европейската комисия и датското председателство откриха днес в Копенхаген двудневна конференция, посветена на ERTMS. Очаква се тя да ускори процеса на осигуряване на оперативна съвместимост на европейските железници и да се превърне в повратен момент в процеса на изграждане на единно железопътно пространство. На първо място в дневния ред са пречките пред осигуряването на безпроблемни трансгранични услуги, от каквито европейците наистина се нуждаят. На конференцията ще бъдат огласени също така и препоръките на Европейската железопътна агенция как да се подобрят техническите правила за разгръщането на системата. Това ще направи управлението ѝ по-ефективно и ще намали разходите по въвеждането ѝ. Новата версия на ERTMS се очаква с особен интерес в Дания и Швейцария, които са решили да я използват при цялостното оборудване на своите мрежи в близките няколко години.

Европейската железопътна агенция и Комисията се ангажираха през 2008 г. да представят тази нова версия на спецификацията до 2012 г. и съм особено доволен, че това се превръща в реалност. Това ще ни позволи да приложим ERTMS в цялата ни железопътна мрежа съгласно първоначалните ни планове “, заяви датският министър на транспорта Хенрик Дам Кристенсен.

Швейцария вече подписа договор за цялостното оборудване на нейната мрежа до 2017 г. на обща стойност 250 млн. EUR (по-малко от 80 000 EUR на километър). В Дания проблемите в сигнализацията, следствие от модела на управление на инфраструктурата, са причина за около половината от всички закъснения. Ето защо разгръщането на ERTMS е включено в по-голям проект за цялостно обновяване на железопътните системи за сигнализация и управление на движението в Дания. Проектът предвижда също обновяване на блокировката и оборудването на влаковете. Общите инвестиции за период от 12 години ще възлязат на 3,2 млрд. EUR.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar