Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de Presă

Educația antreprenorială se dezvoltă

Bruxelles, 13 aprilie 2012 – Educația antreprenorială se promovează din ce în ce mai mult în majoritatea țărilor europene, conform unui nou raport publicat de Comisia Europeană. Opt țări (Danemarca, Estonia, Lituania, Țările de Jos, Suedia, Norvegia, Țara Galilor și regiunea flamandă din Belgia) au lansat strategii specifice de promovare a educației antreprenoriale, în timp ce 13 alte țări (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Grecia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia) au inclus-o în strategiile lor naționale legate de învățare continuă, tineret sau creștere. Jumătate din țările europene sunt angajate într-un proces de reforme ale educației care includ consolidarea educației antreprenoriale. În total, 31 de țări europene și 5 regiuni au făcut obiectul unui studiu destinat elaborării unui raport intitulat „Educația antreprenorială la școală în Europa”.

Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Educația antreprenorială este un motor pentru creșterea viitoare și o sursă de inspirație pentru antreprenorii de mâine. Pentru a rămâne competitivă, Europa trebuie să investească în cetățenii ei, în competențele lor și în capacitatea lor de a se adapta și de a inova. În acest sens, este necesar să încurajăm o schimbare reală a mentalităților cu privire la atitudinile antreprenoriale în Europa și aceasta începe în primul rând prin insuflarea unui spirit antreprenorial încă din primii ani de școală”.

Raportul arată că educația antreprenorială face obiectul unei recunoașteri explicite în programele din învățământul primar din două treimi din țările analizate. Deși antreprenoriatul nu este predat ca obiect de studiu separat în școlile primare, jumătate din aceste țări au definit obiective de învățământ legate de atitudini și competențe antreprenoriale, cum ar fi spiritul de inițiativă, asumarea de riscuri și creativitatea.

În învățământul secundar, jumătate din țări integrează antreprenoriatul printre materiile obligatorii, cum sunt de exemplu economia și științele sociale. În două țări (Lituania și România) antreprenoriatul este predat ca materie separată obligatorie. Competențele antreprenoriale practice sunt specificate de patru țări (Lituania, România, Liechtenstein și Norvegia).

Raportul arată că o duzină de țări sprijină inițiative legate de educația antreprenorială, cum ar fi încurajarea unei cooperări mai strânse între învățământ și lumea afacerilor și crearea de mici întreprinderi conduse de elevi. Cu toate acestea, o formare specifică pentru profesori în acest domeniu nu există decât în comunitatea flamandă din Belgia, în Bulgaria și în Țările de Jos. Doar o treime din țările europene furnizează orientări și material didactic pentru formarea în domeniul antreprenorial.

Context

Uniunea Europeană promovează spiritul antreprenorial ca factor-cheie al competitivității și a subliniat importanța dezvoltării unei culturi antreprenoriale la scară europeană prin încurajarea unei mentalități corespunzătoare și a competențelor în domeniul antreprenorial.

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 2006 privind competențele fundamentale în procesul de învățare continuă include antreprenoriatul printre cele opt competențe-cheie1.

Necesitatea de a îmbunătăți capacitățile antreprenoriale și inovatoare ale cetățenilor este, de asemenea, subliniată în trei inițiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică durabilă: „O Uniune a inovării”, „Tineretul în mișcare” și „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”.

Ameliorarea creativității și a inovării, inclusiv a antereprenoriatului, la toate nivelurile de educație și de formare este, de asemenea, un obiectiv pe termen lung al „Educației și formării profesionale 2020”, cadrul strategic pentru cooperare europeană (2).

În acest context, în noiembrie 2011 Comisia a înființat un grup de lucru pentru educația antreprenorială. Grupul este format din experți din 24 de țări, precum și din reprezentanți ai întreprinderilor și ai sindicatelor. Scopul este acela de a stimula statele membre să implementeze o educație antreprenorială și să orienteze activitățile Comisiei care vizează să promoveze această educație. Grupul va prezenta un ghid practic privind educația antreprenorială înainte de sfârșitul anului 2013.

Institutul European de Inovare și Tehnologie

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) pune un accent deosebit pe antreprenoriat și vizează educarea generației următoare de tineri antreprenori. De asemenea, acesta încurajează și sprijină persoanele fizice și societățile să dezvolte idei inovatoare și să le aducă pe piață. Primele societăți nou înființate create în cadrul comunităților cunoașterii și inovării ale EIT au fost prezentate recent la primele premii EIT pentru spirit antreprenorial (IP/12/160).

Eurydice

Rețeaua Eurydice furnizează informații privind sistemele și politicile de educație europene, precum și analize privind aceste sisteme și politici în domeniu. Ea constă din 37 de unități naționale stabilite în 33 de țări participante la programul UE de învățare de-a lungul vieții (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia). Rețeaua este coordonată și gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE, care elaborează publicațiile și oferă o serie de resurse online.

Pentru informații detaliate:

Raportul complet în limba engleză este disponibil aici:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Comisia Europeană: Educație și formare profesională

Anexă

 • Figura 1.2: Strategii și inițiative naționale/regionale pentru implementarea educației antreprenoriale în educația generală (ISCED 1-3), 2011/12

 • Antreprenoriat

  Economie, studii de comerț și orientare profesională

  Științe sociale

  Matematică, științe, tehnologie, TIC

  Artă și muzică

  Figura 2.3: Materii care integrează educația antreprenorială în primul ciclu de învățământ secundar general
  (ISCED 2), 2011/12

Filiere neobligatorii/opționale

Obligatorii pentru toți

Sursa: Eurydice.

Notă specifică pentru o țară

Regatul Unit (UK-ENG): Educația antreprenorială se predă în cadrul formării individuale, al formării în domeniul social și al sănătății, precum și în domeniul economiei. Școlile nu au obligația de a preda această materie, dar cea mai mare parte dintre acestea o oferă, iar elevii sunt obligați astfel să o urmeze.

 • Figura 3.3: Furnizarea de orientări și materiale pentru educația antreprenorială, 2011/12

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ; Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, Comunicare și Publicații, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, autor, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar