Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Onderwijs in ondernemerschap steeds populairder

Brussel, 13 april 2012 – Het onderwijs in ondernemerschap wordt in de meeste Europese landen steeds meer gestimuleerd, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. In acht landen (Denemarken, Estland, Litouwen, Nederland, Zweden, Noorwegen, Wales en het Vlaamse deel van België) zijn specifieke strategieën geïntroduceerd om het onderwijs in ondernemerschap te stimuleren, terwijl dit in13 andere lidstaten (Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Liechtenstein, Polen, Slowakije, Slovenië, Spanje en Turkije) deel uitmaakt van de nationale strategieën voor een leven lang leren, jongeren of groei. De helft van de Europese landen is bezig met een proces van onderwijshervormingen, waarbij onder andere het onderwijs in ondernemerschap wordt verbeterd. In totaal 31 Europese landen en vijf regio's werden bevraagd voor het rapport, getiteld "Entrepreneurship Education at School in Europe".

Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei hierover: "Het onderwijs in ondernemerschap is een factor voor toekomstige groei en een bron van inspiratie voor de ondernemers van morgen. Als Europa concurrerend wil blijven, moet het investeren in mensen, in hun vaardigheden, in hun aanpassingsvermogen en in hun vermogen om te innoveren. Dit betekent dat wij in Europa een echte mentaliteitsverandering ten aanzien van het ondernemerschap teweeg moeten brengen en dit begint met het bijbrengen van een ondernemingsgeest vanaf het voorschools onderwijs."

Uit het rapport blijkt dat onderwijs in ondernemerschap in twee derde van de onderzochte landen expliciet wordt erkend in de programma’s van het basisonderwijs. Hoewel ondernemerschap niet als apart vak wordt onderwezen in basisscholen, heeft de helft van de landen leerresultaten gedefinieerd die betrekking hebben op ondernemersmentaliteit en -vaardigheden zoals initiatief, het nemen van risico's en creativiteit.

In het secundair onderwijs integreert de helft van de landen ondernemerschap in verplichte vakken zoals economie en sociale wetenschappen. In twee landen (Litouwen en Roemenië) wordt ondernemerschap als apart verplicht vak gegeven. In vier landen (Litouwen, Roemenië, Liechtenstein en Noorwegen) wordt specifiek lesgegeven in praktische ondernemersvaardigheden.

Uit het rapport blijkt dat een tiental landen steun geeft aan initiatieven in verband met onderwijs in ondernemerschap, zoals verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de oprichting van door studenten geleide kleinschalige ondernemingen. Specifieke opleiding van leerkrachten op dit gebied is echter alleen beschikbaar in de Vlaamse Gemeenschap van België, Bulgarije en Nederland. Slechts een derde van de Europese landen bieden centrale richtsnoeren en leermiddelen voor het onderwijs in ondernemerschap.

Achtergrond

De Europese Unie stimuleert ondernemerschap als essentiële factor voor het concurrentievermogen en benadrukt het belang van het bevorderen van een goede ondernemerschapscultuur en ondernemerschapsvaardigheden.

De aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren uit 2006 omvat ondernemerschap als een van de acht sleutelcompetenties1.

De verbetering van de ondernemende en innovatieve capaciteiten van de burgers wordt eveneens benadrukt in drie van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie voor werkgelegenheid en duurzame groei: Innovatie-Unie, Jeugd in beweging en Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen.

Het bevorderen van innovatie en creativiteit, waaronder ondernemerschap, op alle niveaus van onderwijs en opleiding is ook een langetermijndoelstelling "Onderwijs en opleiding 2020", het strategisch kader voor Europese samenwerking2.

Als onderdeel hiervan stelde de Commissie in november 2011 een werkgroep voor onderwijs in ondernemerschap in. De werkgroep bestaat uit deskundigen uit 24 landen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbonden. Het doel is de activiteiten van de lidstaten op het gebied van onderwijs in ondernemerschap te stimuleren en de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van onderwijs in ondernemerschap aan te sturen. De werkgroep zal vóór eind 2013 een handboek over onderwijs in ondernemerschap opstellen.

Europees Instituut voor innovatie en technologie

Het European Institute of Innovation and Technology Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) legt sterk de nadruk op ondernemerschap en heeft als doel de volgende generatie van jonge ondernemers op te leiden. Het stimuleert en steunt ook personen en ondernemingen bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën en het op de markt brengen daarvan. De eerste startende ondernemingen in de kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT zijn onlangs voorgesteld bij de eerste EIT-ondernemerschapsprijzen (IP/12/160).

Eurydice

Het Eurydice Netwerk biedt informatie over en analyses van de onderwijsstelsels en het onderwijsbeleid in Europa. Het bestaat uit 37 nationale eenheden in alle 33 landen die deelnemen aan het EU-programma Een leven lang leren (de EU-lidstaten, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en Zwitserland). De coördinatie en het beheer zijn in handen van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur van de EU, dat tevens de studies uitwerkt en verschillende onlinebronnen ter beschikking stelt.

Voor meer informatie:

Het volledige rapport is in het Engels beschikbaar op:

Entrepreneurship Education at School in Europe

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Bijlage

  • Figuur 1.2: Nationale/regionale strategieën en initiatieven voor de toepassing van het onderwijs in ondernemerschap in het algemeen onderwijs (ISCED 1-3), 2011/12

  • Figuur 2.3: Vakken waarin onderwijs in ondernemerschap is opgenomen in het algemeen lager secundair onderwijs
    (ISCED 2), 2011/12

Ondernemerschap

Economie, bedrijfskunde en beroepspraktijkvorming

Sociale wetenschappen

Wiskunde, natuurwetenschappen, technologie, ICT

Kunst en muziek

Niet verplichte/ facultatieve vakken

Verplicht voor iedereen

Bron: Eurydice.

Landspecifieke opmerking:

Verenigd Koninkrijk (UK-ENG): Onderwijs in ondernemerschap wordt gegeven als onderdeel van het vak persoonlijk, sociaal, gezondheids- en economisch onderwijs. Scholen zijn niet verplicht in dit vak les te geven, maar het wordt op de meeste scholen gegeven en is dan verplicht voor de leerlingen.

  • Figuur 3.3: Beschikbaarheid van centrale richtsnoeren en leermiddelen voor onderwijs in ondernemerschap, 2011/12

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ;Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, Communication & Publications, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, author, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar