Navigation path

Left navigation

Additional tools

európai bizottság - sajtóközlemény

Egyre inkább teret nyer a vállalkozói készségek fejlesztése

Brüsszel, 2012. április 13. – Az Európai Bizottság nemrég közzétett jelentése szerint a legtöbb európai ország egyre nagyobb mértékben támogatja a vállalkozói készségek fejlesztését. Nyolc ország (Dánia, Észtország, Litvánia, Hollandia, Svédország, Norvégia, Wales és Belgium flamand része) egyedi stratégiákat indított a vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítására, 13 további ország (Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Finnország, Görögország, Magyarország, Izland, Liechtenstein, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Törökország) pedig beépítette azt az élethosszig tartó tanulásra, a fiatalokra, illetve a növekedésre vonatkozó nemzeti stratégiáiba. Az európai országok fele jelenleg oktatási reformot hajt végre, amelyeknek része a vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítása. Az „Entrepreneurship Education at School in Europe” („A vállalkozói készségek iskolai fejlesztése Európában”) című jelentés összeállításához összesen 31 európai országot és 5 régiót vizsgáltak meg.

Androulla Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A vállalkozói készségek fejlesztése a további növekedés motorja és hozzájárul a jövő vállalkozóinak ösztönzése érdekében végzett munkánkhoz. Ha Európa versenyképes akar maradni, befektetésre van szükség az emberi erőforrások terén: a polgárok képzése, valamint alkalmazkodási képessége és innovációs készsége tekintetében. Mindez azt jelenti, hogy tényleges szemléletváltást kell előmozdítanunk a vállalkozói attitűdök terén Európában, amely ott kezdődik, hogy a vállalkozói szellemet az oktatási rendszer egészében, már annak korai szakaszában átadjuk.”

A jelentésből kiderül, hogy az alsó fokú oktatási program a vizsgált országok két harmadában kifejezetten hangsúlyozza a vállalkozói készségek fejlesztésének a szerepét. Bár a vállalkozói készséget az alsó fokú iskolákban nem oktatják külön tantárgy keretében, az országok fele olyan tanulási célokat is meghatározott, amelyek kapcsolódnak a vállalkozói attitűdökhöz és készségekhez, mint például a kezdeményezőkészség, a kockázatvállalás és a kreativitás.

Az országok felének középfokú oktatásában a vállalkozói készség a kötelező tantárgyakba, mint például a gazdaság- vagy társadalomtudományokba integrálva jelenik meg. Két országban (Litvániában és Romániában) a vállalkozói készség különálló, kötelezően oktatandó tantárgy. A gyakorlati vállalkozói készségeket négy ország (Litvánia, Románia, Liechtenstein és Norvégia) határozta meg.

A jelentésből kiderül, hogy egy tucat ország támogatásban részesíti a vállalkozói készségek fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezéseket, úgymint az oktatási és az üzleti szféra szorosabb együttműködését, vagy diákok által működtetett kis cégek alapítását. Ugyanakkor külön e tárgy oktatására tanárképzés csak Flandriában, Bulgáriában és Hollandiában létezik. Az európai országoknak csak egy harmada kínál központi útmutatásokat és oktatási anyagot a vállalkozói készségek fejlesztéséhez.

Háttér-információ

Az Európai Unió támogatja a vállalkozói készséget, hiszen ez kulcsfontosságú a versenyképességhez, valamint hangsúlyozza egy európai vállalkozói kultúra kialakulásának fontosságát. Ennek érdekében igyekszik előmozdítani a helyes szemléletmódot és a vállalkozói készségek fejlesztését.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. évi európai parlamenti és tanácsi ajánlás1 a vállalkozói készséget a nyolc kulcskompetencia egyikeként nevezi meg.

A polgárok vállalkozói és innovációs képessége fejlesztésének szükségességét a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégiában kitűzött, következő három fő kezdeményezés is hangsúlyozza: az „Innovatív Unió”, a „Mozgásban az ifjúság” és az „Új készségek és munkahelyek menetrendje”.

A kreativitás és az innováció, ezen belül a vállalkozói készség előmozdítása az oktatás és a képzés minden szintjén egyben az „Oktatás és képzés 2020”2, az európai együttműködés stratégiai keretének hosszú távú célkitűzése is.

Ennek keretében a Bizottság 2011 novemberében felállított egy olyan munkacsoportot, amely a vállalkozói készségek fejlesztésével foglalkozik. A munkacsoport 24 ország szakembereiből, valamint az üzleti élet és a szakszervezetek képviselőiből áll. Célja, hogy támogassa a tagállamokat a vállalkozói készségek fejlesztésének meghonosításában, továbbá útmutatással szolgáljon a vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítására irányuló bizottsági munkához. A munkacsoport 2013 végére összeállít egy szakpolitikai kézikönyvet a vállalkozói készségek fejlesztéséről.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) nagy hangsúlyt fektet a vállalkozói készségekre, és céljául tűzte ki a következő vállalkozói nemzedék fiatal tagjainak oktatását. Ösztönzi és támogatja továbbá az egyéneket és a vállalkozásokat az innovatív ötletek kidolgozásában, és segíti azok piacra jutását. Az EIT tudományos és innovációs közösségeinek keretében alapított első vállalkozásokat nemrég mutatták be az első EIT vállalkozási díjak kiosztásának keretében (IP/12/160).

Eurydice

Az Eurydice hálózat információkat és elemzéseket szolgáltat az európai oktatási rendszerekről és szakpolitikákról. A hálózatot az EU az egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő 33 országban (uniós tagállamok, Horvátország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország) felállított 37 nemzeti egység alkotja. Koordinálója és irányítója az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, amely tanulmányokat készít és számos online adatbázist is működtet.

További információk:

A teljes jelentés, angol nyelven, a következő helyen érhető el: Entrepreneurship Education at School in Europe.

Európai Bizottság: Education and training

Melléklet

  • 1.2. ábra:Nemzeti/regionális stratégiák és kezdeményezések a vállalkozói készségek fejlesztésének az általános képzési rendszerbe történő bevezetésére (ISCED 1-3), 2011/12

  • 2.3. ábra: A vállalkozói készségek fejlesztését integráló tantárgyak az általános alsó középfokú képzésben
    (ISCED 2), 2011/12

Vállalkozástan

Gazdasági és üzleti tanulmányok, pályaorientáció

Társadalomtudományok

Matematika, természettudományok, technológia, IKT

Művészet és zene

Nem kötelező/szabadon választható tantárgyak

Mindenki számára kötelező tantárgyak

Forrás: Eurydice.

Országspecifikus megjegyzés

Egyesült Királyság (UK-ENG): A vállalkozói készségek fejlesztése az állampolgári, társadalmi, egészségügyi és gazdasági képzés (Personal, Social, Health and Economic Education) részét képezi. E tárgy oktatása önmagában nem kötelező az iskolák számára, azonban a legtöbb iskolában a diákok számára kötelező tárgyként oktatják.

  • 3.3. ábra: Központi útmutatások és oktatási anyagok biztosítása a vállalkozói készségek fejlesztéséhez, 2011/12

Kapcsolattartók :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ;

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, Kommunikáció & publikációk, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, szerző, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:hu:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar