Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT LV PL

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Inför EU:s toppmöte om hållbar energi för alla – Opinionsmätning visar att nio av tio européer tycker att EU bör hjälpa utvecklingsländerna att få tillgång till energi

Bryssel den 13 april 2012 – En ny opinionsmätning visar att 95 % av européerna anser att tillgången till energi är en viktig förutsättning för att komma till rätta med fattigdomen i utvecklingsländerna. Faktum är att nio av tio EU-medborgare vill att EU ska hjälpa människor i utvecklingsländerna att få tillgång till energi.

Eurobarometer-undersökningen kommer kort före EU:s toppmöte om hållbar energi för alla i Bryssel den 16 april, där EU, FN och utvecklingsländerna kommer att möta näringslivet, civilsamhället och den privata sektorn. Bland deltagarna märks FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, kommissionens ordförande José Manuel Barroso, dr Kandeh K Yumkella, generaldirektör för Unido och Michelle Bachelet, verkställande direktör för FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women).

–Jag är nöjd över att européerna anser energi vara en avgörande förutsättning för att undanröja fattigdomen i utvecklingsländerna. Energi är oundgänglig för att tillhandahålla hälsovård, utbildning, livsmedel, och alla grundläggande behov. Investeringar i tillgången till ren energi i de fattigaste länderna kommer att bidra till uppnåendet av det dubbla målet om att skapa inkluderande hållbar tillväxt som är långsiktig och att motverka klimatförändringarna, säger EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs, och tillägger: Under energitoppmötet kommer EU att avisera sin avsikt att öka takten för att ”stimulera utvecklingen”. Vi kommer att fortsatt att stötta utvecklingsländerna så att de kan skapa en allmän tillgång till energi som omfattar alla.

Eurobarometer-undersökningens viktigaste resultat

95 % av européerna anser att tillgång till energi är viktig för att komma till rätta med fattigdom (61 % anser det vara mycket viktigt och 34 % anser det vara ganska viktigt). Dessa siffror är något lägre än för de övriga områden som också tas upp i undersökningen, t.ex. vatten och sanitet (100 %), livsmedel (98 %) eller fred och säkerhet (99 %).

90 % anser att EU bör stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar att förbättra tillgången till energi (48 % instämmer helt och 42 % instämmer delvis).

82 % anser att den andel av EU:s utvecklingsbistånd som går till förbättrad energitillgång bör vara högre än nuvarande 2 % (42 % instämmer helt och 40 % instämmer delvis).

77 % av de tillfrågade anser att framtidens huvudsakliga energikällor för utvecklingsländer bör vara förnybara, t.ex. vindkraft, vattenkraft och solenergi. Få av de tillfrågade anser att olja, kol eller gas (7 %), kärnkraft (6 %) eller biomassa (4 %) bör prioriteras.

En majoritet av de tillfrågade anser att bristande tillgång till energi skapar de största problemen i människors liv vid matlagning och konservering av livsmedel (58 %) och för tillgången till hälso- och sjukvård (52 %). (Högst två svar var möjliga).

83 % anser att EU självt skulle ha nytta av att stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar för att förbättra tillgången till energi, genom bl.a. ökad handel eller nya arbetstillfällen (41 % instämmer helt och 42 % instämmer delvis).

Bakgrund

Flash Eurobarometer

Utfrågningarna för Flash Eurobarometer 348 "Energy for all: EU support for developing countries” genomfördes per telefon den 19–21 mars 2012. 13 528 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna från 15 år och uppåt intervjuades. Det rörde sig om cirka 500 personer i vart och ett av EU:s 27 medlemsländer.

EU-toppmötet om hållbar energi för alla

Den 16 april 2012 arrangerar kommissionen och det danska ordförandeskapet EU-toppmötet om hållbar energi för alla i Bryssel. Konferensen samlar de viktigaste aktörerna som engagerar sig för att uppnå målen för FN-initiativet hållbar energi för alla, vars syfte är att fram till år 2030 skapa allmän tillgång till energi för alla människor.

Toppmötet öppnas av kommissionens ordförande José Manuel Barroso och FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon. EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs delar ordförandeskapet för evenemanget och kommer också att hålla avslutningsanförandet.

Energi och utveckling

Energin avgör om ett samhälle kan växa och utvecklas. Omkring 1,3 miljarder av världens innevånare har inte tillgång till el och de möjligheter som den ger i form av arbete, lärande eller företagande. Ungefär 2,7 miljarder människor använder ved, kol, träkol eller djurspillning för att laga sin mat och värma upp sina hem, och utsätter därigenom sig själva och sina familjer för hälsovådlig rök som direkt bidrar till nästan 2 miljoner människors död varje år.

Europeiska unionen är den största givaren vad gäller att stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar för att förbättra tillgången till energitjänster. Europeiska kommissionen ensam avsatte 278,5 miljoner euro till energiprogram under 2010.

För mer information

Länk till resultaten av Flash Eurobarometer 348:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar