Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV LV

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zgodnie z badaniem opublikowanym przed unijnym szczytem na rzecz powszechnego dostępu do zrównoważonej energii dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że UE powinna wspierać dostęp krajów rozwijających się do energii

Bruksela, dnia 13 kwietnia 2012 r. – Z opublikowanego dziś badania opinii publicznej wynika, że 95 proc. Europejczyków uważa, że dostęp do energii jest ważnym warunkiem wstępnym przezwyciężenia ubóstwa w krajach rozwijających się. Dziewięciu na dziesięciu obywateli pragnie, by UE pomagała krajom rozwijającym się w uzyskaniu dostępu do energii.

Badanie Eurobarometru opublikowano w przeddzień unijnego szczytu na rzecz ogólnego dostępu do zrównoważonej energii, który odbędzie się w Brukseli w dniu 16 kwietnia. Wezmą w nim udział przedstawiciele UE, ONZ, krajów rozwijających się, jak również podmioty reprezentujące przemysł, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny. Wśród uczestników znajdą się sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, dyrektor generalny UNIDO, dr Kandeh K. Yumkella, oraz dyrektor wykonawcza UN Women, Michelle Bachelet.

„Cieszę się, że Europejczycy uważają energię za istotny warunek przezwyciężenia ubóstwa w krajach rozwijających się. Energia jest niezbędna dla zapewnienia opieki zdrowotnej, edukacji, żywności i wszystkich podstawowych potrzeb. Inwestowanie w dostęp do czystej energii w najuboższych krajach przyczyni się do osiągnięcia dwojakiego celu, jakim jest trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy i łagodzenie zmiany klimatu”, stwierdził komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs. „Podczas najbliższego unijnego szczytu w sprawie energii Unia przedstawi swoje ambicje zwiększenia skuteczności działań i uwzględnienia kwestii energetycznych w polityce rozwojowej. Nadal będziemy pełnić wiodącą rolę w zakresie pomocy krajom rozwijającym się na rzecz powszechnego dostępu do energii”, dodał.

Najważniejsze wyniki Flash Eurobarometru

95 proc. Europejczyków uważa, że dostęp do energii ma istotne znaczenie dla przezwyciężenia ubóstwa (61 proc. uważa go za bardzo ważny; 34 proc. – za dość ważny). Poziom ten jest nieznacznie niższy niż w przypadku innych kwestii, o które również pytano ankietowanych, takich jak dostęp do wody i infrastruktura sanitarna (100 proc.), żywność (98 proc.) lub pokój i bezpieczeństwo (99 proc.).

90 proc. respondentów uważa, że UE powinna wspierać dążenia krajów rozwijających się do poprawy dostępu do energii (48 proc. odpowiedziało, że całkowicie zgadza się z tym postulatem, a 42 proc., że raczej się z nim zgadza).

82 proc. respondentów uważa, że odsetek unijnej pomocy rozwojowej wydawanej na poprawę dostępu do energii powinien być wyższy niż obecny poziom 2 proc. (42 proc. odpowiedziało, że całkowicie zgadza się z tym postulatem, a 40 proc., że raczej się z nim zgadza).

77 proc. respondentów uważa, że w przyszłości głównym źródłem energii w krajach rozwijających się powinna być energia ze źródeł odnawialnych, jak np. energia wiatru, wody i słońca. Niewielu respondentów uważa, że priorytet powinna stanowić ropa, węgiel lub gaz (7 proc.), energia jądrowa (6 proc.) lub biomasa (4 proc.).

Większość respondentów uważa, że brak dostępu do energii może powodować poważne problemy w życiu codziennym, np. związane z przygotowywaniem posiłków i przechowywaniem żywności (58 proc.) oraz z dostępem do opieki zdrowotnej (52 proc.) (w przypadku tego pytania możliwe było wybranie maksymalnie dwóch odpowiedzi).

83 proc. respondentów uważa, że UE czerpie korzyści wynikające ze wspierania krajów rozwijających się w wysiłkach na rzecz poprawy dostępu do energii dzięki zwiększeniu wymiany handlowej i tworzeniu nowych miejsc pracy (41 proc. respondentów całkowicie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 42 proc. raczej się zgadza).

Kontekst

Flash Eurobarometr

Badanie Flash Eurobarometr 348 „ Energia dla wszystkich: Wsparcie UE dla krajów rozwijających się” zostało przeprowadzone przez telefon w dniach 19–21 marca 2012 r. w ankiecie wzięło udział 13 528 losowo wybranych obywateli w wieku od 15 lat; około 500 osób z każdego z 27 państw członkowskich UE.

Unijny szczyt na rzecz powszechnego dostępu do zrównoważonej energii

Dnia 16 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska i duńska prezydencja Rady UE będą gospodarzami unijnego szczytu na rzecz powszechnego dostępu do zrównoważonej energii, który odbędzie się w Brukseli. Wezmą w nim udział najważniejsze podmioty zaangażowane w realizację zamierzeń określonych w inicjatywie ONZ „Zrównoważona energia dla wszystkich”, która ma na celu zapewnienie do 2030 r. powszechnego dostępu do energii.

Szczyt zostanie otwarty przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso, i sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona. Komisarz UE ds. rozwoju, Andris Piebalgs, będzie współprzewodniczył wydarzeniu i podsumuje obrady.

Energia i rozwój

Dostęp do energii stanowi o możliwościach wzrostu i rozwoju społeczeństwa. Na całym świecie około 1,3 mld osób nie ma dostępu do energii elektrycznej i możliwości, jakie daje ona w przypadku pracy, nauki i prowadzenia działalności gospodarczej. Około 2,7 miliarda osób wykorzystuje drewno, węgiel kopalny lub drzewny, lub też odpady zwierzęce do gotowania posiłków i ogrzewania domów, narażając swoje rodziny na szkodliwe dla zdrowia dym i opary, które są bezpośrednio odpowiedzialne za śmierć niemal 2 milionów osób rocznie.

Unia Europejska jest czołowym darczyńcą wspierającym kraje rozwijające się w wysiłkach na rzecz poprawy dostępu do usług energetycznych. W 2010 r. sama tylko Komisja Europejska przeznaczyła 278,5 mln euro na programy w dziedzinie energii.

Więcej informacji

Wyniki badania Flash Eurobarometr 348 na stronie internetowej poświęconej opinii publicznej:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar