Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PL

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem pirms ES augstākā līmeņa sanāksmes "Ilgtspējīga enerģija visiem" deviņi no desmit Eiropas iedzīvotājiem uzskata, ka ES jāatbalsta jaunattīstības valstu centieni nodrošināt labāku piekļuvi enerģijai

Briselē, 2012. gada 13. aprīlī. Saskaņā ar šodien publicētās jaunas aptaujas rezultātiem 95 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka piekļuve enerģijai ir būtisks priekšnosacījums nabadzības problēmu risināšanai jaunattīstības valstīs. Faktiski deviņi no desmit ES iedzīvotājiem vēlas, lai ES palīdzētu iedzīvotājiem jaunattīstības valstīs gūt piekļuvi enerģijai.

Eirobarometra zibensaptauja ir publicēta neilgi pirms ES augstākā līmeņa sanāksmes "Ilgtspējīga enerģija visiem", kas notiks 16. aprīlī Briselē un kurā tiksies ES, ANO un jaunattīstības valstu rūpniecības, pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora pārstāvji. Dalībnieku vidū būs ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns, Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, UNIDO ģenerāldirektors Kandehs K.Imkella un "ANO Sievietes" izpilddirektore Mišela Bačeleta.

"Esmu priecīgs redzēt, ka Eiropas iedzīvotāji enerģiju uzskata par būtisku priekšnosacījumu nabadzības problēmu risināšanai jaunattīstības valstīs. Enerģija ir būtisks faktors, lai varēt sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošināt izglītību un pārtiku un apmierināt visas pamatvajadzības. Ieguldot piekļuvē tīrai enerģijai nabadzīgākajās valstīs, mēs palīdzēsim sasniegt šo divkāršo mērķi, proti, nodrošināt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un mazināt klimata pārmaiņas," sacīja ES attīstības komisārs Andris Piebalgs. Viņš piebilda: "ES augstākā līmeņa sanāksmē par enerģiju ES paziņos par savu nodomu palielināt apgriezienus, lai "enerģizētu attīstību". Mēs joprojām ieņemsim vadošo pozīciju jautājumā par atbalsta sniegšanu jaunattīstības valstīm to centienos panākt, ka visiem ir nodrošināta piekļuve enerģijai."

Eirobarometra zibensaptaujas galvenie rezultāti

95 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka piekļuve enerģijai ir būtisks priekšnosacījums nabadzības problēmu risināšanai (61 % to uzskata par ļoti būtisku, savukārt 34 % par samērā būtisku priekšnosacījumu). Šie skaitļi ir nedaudz zemāki par skaitļiem citās jomās, kuras arī tika iekļautas šajā aptaujā, piemēram, ūdens un sanitārija (100 %), pārtika (98 %) vai miers un drošība (99 %).

90 % uzskata, ka ES jāatbalsta jaunattīstības valstu centieni nodrošināt labāku piekļuvi enerģijai (48 % pilnībā piekrīt, savukārt 42 % drīzāk piekrīt).

82 % uzskata, ka ES attīstības palīdzības daļai, ko izmanto, lai nodrošinātu labāku piekļuvi enerģijai, jābūt lielākai par pašreizējo daļu, proti, 2 % (42 % pilnībā piekrīt, savukārt 40 % drīzāk piekrīt).

77 % aptaujāto uzskata, ka jaunattīstības valstu galvenajam enerģijas avotam nākotnē jābūt atjaunojamiem enerģijas avotiem, piemēram, vēja, ūdens un saules enerģijai. Daži aptaujātie uzskata, ka par prioritārām jānosaka nafta, ogles vai gāze (7 %), kodolenerģija (6 %) vai biomasa (4 %).

Vairums aptaujāto uzskata, ka galvenās problēmas cilvēku dzīvēs attiecībā uz ēdiena gatavošanu un glabāšanu (58 %) un piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem (52 %) rada tas, ka nav piekļuves enerģijai. (Iespējamas bija ne vairāk kā divas atbildes.)

83 % aptaujāto uzskata, ka ES pati gūst labumu no atbalsta sniegšanas jaunattīstības valstu centieniem nodrošināt labāku piekļuvi enerģijai, tostarp ar tirdzniecības palielināšanos vai darba vietu radīšanu (41 % pilnībā piekrīt, savukārt 42 % drīzāk piekrīt).

Vispārīga informācija

Eirobarometra zibensaptauja

Eirobarometra zibensaptauja Nr. 348 "Enerģija visiem: ES atbalsts jaunattīstības valstīm" tika veikta pa telefonu laikposmā no 2012. gada 19. līdz 21. martam. Tika intervēti 13 528 izlases kārtā atlasīti iedzīvotāji, kuri ir vismaz 15 gadus veci; tas nozīmē aptuveni 500 personas katrā no 27 ES dalībvalstīm.

ES augstākā līmeņa sanāksme "Ilgtspējīga enerģija visiem"

Eiropas Komisija un ES Padomes Dānijas prezidentūra 2012. gada 16. aprīlī Briselē rīkos ES augstākā līmeņa sanāksmi "Ilgtspējīga enerģija visiem". Šajā sanāksmē piedalīsies galvenie dalībnieki, kas ir apņēmušies sasniegt mērķus, kas noteikti ANO iniciatīvā "Ilgtspējīga enerģija visiem", kuras mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka visiem ir nodrošināta piekļuve enerģijai.

Augstākā līmeņa sanāksmi atklās Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns. ES attīstības komisārs Andris Piebalgs ari piedalīsies šīs sanāksmes vadīšanā un teiks noslēguma runu.

Enerģija un attīstība

Enerģija nosaka, vai sabiedrība var piedzīvot izaugsmi un attīstību. Visā pasaulē aptuveni 1,3 miljardam iedzīvotāju nav piekļuves elektrībai un iespējām, ko tā sniedz attiecībā uz darbu, mācībām vai uzņēmējdarbības veikšanai. Aptuveni 2,7 miljardi iedzīvotāju ēdiena gatavošanai un mājokļa apsildei izmanto koksni, ogles, kokogles vai dzīvniekizcelsmes atkritumus, tādējādi pakļaujot sevi un savu ģimeni dūmiem un izgarojumiem, kas kaitē viņu veselībai un ir tieši saistīti ar aptuveni 2 miljoniem nāves gadījumu katru gadu.

Eiropas Savienība ir lielākais līdzekļu devējs, atbalstot jaunattīstības valstu centienus nodrošināt labāku piekļuvi energopakalpojumiem. Eiropas Komisija vien 2010. gadā enerģijas programmām piešķīra 278,5 miljonus eiro.

Papildu informācija

Saite uz Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 348 rezultātiem tīmekļa vietnē "Sabiedriskā apspriešana":

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar