Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV LV PL

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Forud for EU's topmøde om bæredygtig energi til alle viser en undersøgelse, at ni ud af ti europæere mener, at EU skal støtte udviklingslandenes bestræbelser på at opnå forbedret adgang til energi

Bruxelles, den 13. april 2012 – En ny undersøgelse, der blev offentliggjort i dag, viser, at 95 % af europæerne mener, at adgang til energi er en vigtig forudsætning for fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene. Faktisk ønsker ni ud af ti EU-borgere, at EU hjælper befolkningerne i udviklingslandene til at få adgang til energi.

Flash Eurobarometer-undersøgelsen kommer umiddelbart inden EU's topmøde om "bæredygtig energi til alle" i Bruxelles den 16. april, hvor EU, FN og udviklingslandene skal mødes med repræsentanter fra industrien, civilsamfundet og den private sektor. Blandt deltagerne er FN's generalsekretær, Ban Ki-Moon, kommissionsformand Barroso, generaldirektøren for FN's Organisation for Industriel Udvikling, dr. Yumkella, og administrerende direktør for FN's kvindeenhed, Michelle Bachelet.

EU-kommissær med ansvar for udvikling, Andris Piebalgs, udtaler: "Jeg er glad for at se, at europæere ser energi som en afgørende forudsætning for at overvinde fattigdomsproblemerne i udviklingslandene. Energi er afgørende for at kunne levere sundhedsydelser, uddannelse og mad og tilfredsstille alle de basale behov. Investeringer i adgang til ren energi i de fattigste lande vil bidrage til at nå det dobbelte mål om både at opnå bæredygtig og inklusiv vækst og at imødegå klimaændringerne. Under det kommende EU-topmøde om energi vil EU præsentere sin ambition om at skifte til et højere gear for at tilføre udviklingen ny energi. Vi vil fortsat være førende, når det handler om at støtte udviklingslandenes bestræbelser på at give alle adgang til energi."

De vigtigste resultater af undersøgelsen fra Flash Eurobarometer

95 % af europæerne mener, at adgang til energi er en vigtig forudsætning for fattigdomsbekæmpelse (61 % mener, at det er en meget vigtig forudsætning; 34 % mener, at det er en rimeligt vigtig forudsætning). Dette resultat er en smule lavere end resultatet for andre områder, som også blev taget op i undersøgelsen, såsom vand og sanitet (100 %), mad (98 %) og fred og sikkerhed (99 %).

90 % mener, at EU bør støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på at forbedre adgangen til energi (48 % er helt enige, og 42 % er overvejende enige).

82 % mener, at EU bør øge størrelsen af den andel af udviklingsbistanden, som anvendes på at forbedre adgangen til energi, fra dets nuværende niveau på 2 % (42 % er helt enige, og 40 % er overvejende enige).

77 % af de adspurgte mener, at udviklingslandenes fremtidige energiforsyning væsentligst bør baseres på vedvarende energikilder, såsom vind-, vand- og solenergi. Få af de adspurgte mener, at olie, kul eller gas (7 %), atomkraft (6 %) eller biomasse (4 %) bør have forrang.

Et flertal af de adspurgte mener, at de største problemer, som manglen på adgang til energi skaber i folks liv, handler om tilberedning og opbevaring af mad (58 %) og adgang til sundhedspleje (52 %). (Undersøgelsen gav mulighed for at angive højst to svar).

83 % mener, at EU selv har glæde af at støtte udviklingslandenes bestræbelser på at forbedre deres adgang til energi, blandt andet gennem øget handel eller jobskabelse (41 % er helt enige, og 42 % er overvejende enige).

Baggrund

Flash Eurobarometer

Flash Eurobarometer-undersøgelse 348 "Energi til alle: EU-støtte til udviklingslande" blev udført pr. telefon mellem den 19. og 21. marts 2012. 13 528 tilfældigt udvalgte borgere på mindst 15 år blev interviewet, svarende til ca. 500 personer i hver af de 27 EU-medlemsstater.

EU-topmødet om bæredygtig energi til alle

Den 16. april 2012 afholder Europa-Kommissionen og det danske formandskab for Rådet EU-topmødet om bæredygtig energi til alle i Bruxelles. Topmødet forener væsentlige aktører, der sigter efter at nå målsætningerne i FN-initiativet "Bæredygtig energi til alle", der har som mål, at alle kan forsynes med energi i 2030.

Topmødet vil blive indledt af Europa-Kommissionens formand Barroso og FN's generalsekretær Ban Ki-moon. EU-kommissær med ansvar for udvikling, Andris Piebalgs, vil være medleder af topmødet og holde den afsluttende tale.

Energi og udvikling

Energi afgør, om et samfund kan opleve vækst og udvikling. På verdensplan har ca. 1,3 milliarder mennesker ingen adgang til elektricitet og til de muligheder, det giver for at arbejde, lære og drive en forretning. Omkring 2,7 milliarder bruger træ, kul, trækul eller dyreaffald til at tilberede deres mad og opvarme deres hjem, hvorved de udsætter sig selv og deres familier for røg og os, der skader deres helbred og er direkte medvirkende til næsten 2 mio. dødsfald om året.

Den Europæiske Union er den største donor af bistand til støtte af udviklingslandenes bestræbelser på at forbedre deres adgang til energitjenester. Europa-Kommissionen alene har afsat 278,5 mio. EUR til energiprogrammer i 2010.

Yderligere oplysninger

Link til resultaterne af Flash Eurobarometer 348 på webstedet "Public Opinion":

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Websted for EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar