Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Bristol, Köpenhamn och Frankfurt nominerade till Europas miljöhuvudstad 2014

Bryssel den 12 april 2012 – Bristol, Köpenhamn och Frankfurt har gått till final i tävlingen om att bli Europas miljöhuvudstad 2014. De har valts ut bland 18 städer som ansökt om utmärkelsen. Finalisterna har föreslagits av en oberoende expertpanel som bedömt vad städerna åstadkommit på 12 olika områden:

 • Lokalt bidrag till den globala klimatförändringen

 • Lokala transporter

 • Gröna stadsområden med hållbar markanvändning

 • Natur och biologisk mångfald

 • Utomhusluftens kvalitet

 • Buller

 • Avfallsproduktion och avfallshantering

 • Vattenförbrukning

 • Avloppsrening

 • Miljöinnovation och hållbar sysselsättning

 • Miljöledning inom lokala myndigheter

 • Energiprestanda

Fyra städer har fått utmärkelsen Europas miljöhuvudstad sedan starten 2010. Stockholm vann premiäromgången, följt av Hamburg 2011. Den nuvarande titelinnehavaren är Vitoria-Gasteiz i Spanien, och näst på tur står Nantes som blir miljöhuvudstad 2013.

Den 8 juni kommer Bristol, Köpenhamn och Frankfurt att för juryn i Bryssel presentera sina visioner, handlingsplaner, kommunikationsstrategier och sin potential att fungera som förebild för andra städer. Juryn kommer att fälla sitt avgörande vid utnämningsceremonin i Vitoria-Gasteiz den 29 juni.

Bakgrund

Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad tilldelas städer som är föregångare på miljöområdet. Expertpanelen bedömer städerna utifrån 12 kriterier, bl.a. i vilken mån de lyckats uppfylla hårda miljökrav och deras engagemang för att nå ambitiösa mål för ytterligare miljöförbättringar och hållbar utveckling. Man tittar också på i vilken utsträckning städerna kan fungera som förebild för och främja bästa praxis i andra europeiska städer.

I juryn sitter företrädare för EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén, Europeiska miljöbyrån, ICLEI (Local Governments for Sustainability), borgmästarförsamlingens kansli och EEB (European Environmental Bureau).

Mer information

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Kontaktpersoner:

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar