Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: Bristol, København in Frankfurt v ožjem izboru za nagrado za zeleno prestolnico Evrope 2014

Bruselj, 12. aprila 2012 – Bristol, København in Frankfurt so bili izbrani za tri finaliste izbora za zeleno prestolnico Evrope za leto 2014. Izbrani so bili med 18 mesti, ki so se potegovala za nagrado za leto 2014. Finaliste je predlagal neodvisen odbor strokovnjakov, ki je kandidate ocenil z ozirom na 12 različnih področij:

 • lokalno prispevanje h globalnim podnebnim spremembam

 • lokalni prevoz

 • zelena mestna območja, kjer se vzdržuje trajnostna raba zemljišč

 • narava in biotska raznovrstnost

 • kakovost lokalnega zraka

 • obremenjevanje s hrupom

 • proizvodnja odpadkov in ravnanje z njimi

 • poraba vode

 • obdelava odpadne vode

 • ekoinovacije in trajnostno zaposlovanje

 • ravnanje lokalne oblasti z okoljem

 • energetska učinkovitost.

Nagrado za zeleno prestolnico Evrope so od začetka njenega podeljevanja leta 2010 prejela 4 mesta. Prvo mesto, ki je prejelo to nagrado, je bil Stockholm, ki mu je leta 2011 sledil Hamburg, za njim pa letos Vitoria-Gasteiz v Španiji ter Nantes, ki bo nosilec naslova za leto 2013.

Bristol, København in Frankfurt bodo 8. junija 2012 v Bruslju žiriji predstavili svoje vizije, akcijske načrte, komunikacijske strategije ter potencial, da postanejo vzor za druga mesta. Žirija bo zmagovalca razglasila 29. junija na slovesni podelitvi nagrad v španskem mestu Vitoria-Gasteiz.

Ozadje

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope se podeli mestu, ki je vodilno po okoljski prijaznosti mestnega življenja v njem. Odbor strokovnjakov mesta oceni glede na 12 okoljskih kazalnikov, pri čemer ocenjuje, v kolikšni meri mesta dosegajo visoke okoljske standarde, njihovo zavezanost k trenutnim ciljem ter ambicioznim ciljem za nadaljnje izboljšanje varstva okolja in trajnostni razvoj ter v kolikšni meri lahko ta mesta delujejo kot vzor drugim in spodbujajo najboljše prakse v drugih evropskih mestih.

Žirijo sestavljajo predstavniki z Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropske agencije za okolje, ICLEI – Lokalnih oblasti za trajnostni razvoj, konvencije županov in Evropskega urada za okolje.

Dodatne informacije:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar