Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Bristol, Kodaň a Frankfurt v užšom výbere kandidátov na ocenenie „Európske hlavné zelené mesto“ na rok 2014

Brusel 12. apríla 2012 – Bristol, Kodaň a Frankfurt postúpili do finále súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2014. Boli vybrané z 18 miest, ktoré sa uchádzali o cenu na rok 2014. Finalistov navrhol nezávislý panel expertov, ktorí predložené prihlášky posúdili v 12 rôznych oblastiach:

 • Miestny prínos v boji proti globálnej zmene klímy

 • Miestna doprava

 • Zelené plochy v zastavaných oblastiach rešpektujúce zásady udržateľného využívania pôdy

 • Príroda a biodiverzita

 • Kvalita miestneho ovzdušia

 • Hluk

 • Produkcia odpadov a odpadové hospodárstvo

 • Spotreba vody

 • Čistenie odpadových vôd

 • Ekologické inovácie a udržateľná zamestnanosť

 • Environmentálne manažérstvo miestnych orgánov

 • Energetická hospodárnosť.

Súťaž o Európske hlavné zelené mesto vznikla v roku 2010. Odvtedy tento titul získali štyri mestá: ako prvý vyhral Štokholm, po ktorom v roku 2011 nasledoval Hamburg, potom súčasný držiteľ titulu Vitoria-Gasteiz v Španielsku a mesto Nantes, ktoré získalo titul na rok 2013.

Svoju víziu, akčné plány, komunikačnú stratégiu a svoj potenciál ísť príkladom pre iné mestá predstavia Bristol, Kodaň a Frankfurt porote 8. júna 2012 v Bruseli. Porota vynesie svoje rozhodnutie 29. júna na slávnostnom odovzdaní ceny v meste Vitoria-Gasteiz v Španielsku.

Súvislosti

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto sa udeľuje mestám, ktoré idú príkladom pri ekologickom spôsobe života v meste. Panel expertov hodnotí mestá na základe 12 environmentálnych ukazovateľov a posudzuje ich podľa toho, aké výsledky dosahujú pri plnení prísnych environmentálnych noriem a priebežných a ambicióznych cieľov pri ďalšom zlepšovaní životného prostredia a pri udržateľnom rozvoji, ako aj podľa toho, do akej miery môžu ísť príkladom a propagovať najlepšie postupy v iných európskych mestách.

Porotu tvoria zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, Európskej environmentálnej agentúry, zoskupenia Local Governments for Sustainability (ICLEI), Kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a Európskeho úradu pre životné prostredie.

Ďalšie informácie:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar