Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: Bristol, Frankfurt i Kopenhaga kandydatami do nagrody „Zielona Stolica Europy 2014”

Bruksela, dnia 12 kwietnia 2012 – Bristol, Frankfurt i Kopenhaga znalazły się w finale konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2014 r. Miasta te wybrano spośród 18 kandydatów nominowanych do tej nagrody. Finalistów wytypowała niezależna grupa ekspertów, która oceniła kandydatury w dwunastu odrębnych dziedzinach:

 • lokalny wkład w zwalczanie zmiany klimatu na świecie

 • transport lokalny

 • miejskie tereny zielone o zrównoważonej gospodarce gruntami

 • przyroda i różnorodność biologiczna

 • jakość lokalnego powietrza atmosferycznego

 • zanieczyszczenie hałasem

 • wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami

 • zużycie wody

 • oczyszczanie ścieków

 • ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie

 • zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne

 • wydajność energetyczna.

Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę „Zielona Stolica Europy”, tytuł ten przyznano czterem miastom. Jako pierwszy otrzymał go Sztokholm, w 2011 r. –Hamburg, a obecnie nosi go hiszpańskie miasto Vitoria-Gasteiz. W 2013 r. Zieloną Stolicą Europy będzie Nantes.

Dnia 8 czerwca 2012 r. w Brukseli Bristol, Frankfurt i Kopenhaga przedstawią jury konkursu swoje koncepcje, plany działania, strategie komunikacji i możliwości związane z rozwiązaniami, które mogą stanowić wzór dla innych miast. Jury ogłosi swoją decyzję dnia 29 czerwca podczas uroczystości wręczenia nagrody w Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii.

Kontekst

Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Miasta są oceniane przez grupę ekspertów na podstawie 12 wskaźników ochrony środowiska, w tym wyników w zakresie wysokich standardów ochrony środowiska, zaangażowania w osiąganie aktualnych i ambitnych celów na rzecz poprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz na podstawie działań na rzecz promowania najlepszych praktyk wśród innych europejskich miast i służenia przykładem.

W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLEI – stowarzyszenia samorządów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Biura Porozumienia Między Burmistrzami oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Dodatkowe informacje:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar