Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Bristol, Kopenhagen en Frankfurt voorgedragen voor de prijs Groene hoofdstad van Europa van 2014

Brussel, 12 april 2012 – Bristol, Kopenhagen en Frankfurt kwamen uit de bus als de drie finalisten van de wedstrijd waarmee de groene hoofdstad van Europa voor 2014 wordt aangeduid. Deze drie steden werden gekozen uit de 18 steden die hun kans waagden om de titel voor 2014 in de wacht te slepen. De finalisten werden voorgesteld door een onafhankelijk panel van deskundigen dat de inzendingen beoordeelde op 12 verschillende punten:

 • Plaatselijk aandeel in de wereldwijde klimaatverandering

 • Plaatselijk vervoer

 • Stadsgroen met duurzaam grondgebruik

 • Natuur en biodiversiteit

 • Kwaliteit van plaatselijke omgevingslucht

 • Geluidshinder

 • Afvalproductie en ‑beheer

 • Waterverbruik

 • Afvalwaterzuivering

 • Eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid

 • Milieubeheer van de lokale autoriteiten

 • Energieprestaties.

Sedert de instelling van de wedstrijd in 2010 werd de prijs Groene hoofdstad van Europa aan vier steden uitgereikt. Stockholm won de prijs in het startjaar, gevolgd door Hamburg in 2011. Het Spaanse Vitoria-Gasteiz is de huidige titelhouder en Nantes zal in 2013 de titel dragen.

Bristol, Kopenhagen en Frankfurt zullen hun visie, hun actieplannen en hun communicatiestrategie alsook hun mogelijkheden om voor andere steden als rolmodel te fungeren op 8 juni 2012 in Brussel aan de jury voorleggen. De jury doet uitspraak tijdens een prijsuitreikingceremonie in Vitoria-Gasteiz op 29 juni.

Achtergrond

De prijs Groene hoofdstad van Europa wordt uitgereikt aan een stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuvriendelijk stadsleven. Op basis van 12 milieu-indicatoren beoordeelt een panel van deskundigen de mate waarin de steden strenge milieudoelstellingen hebben verwezenlijkt, hoe zij zich inzetten ten aanzien van nog niet verwezenlijkte ambitieuze doelstellingen met betrekking tot een verdere verbetering van het milieu en duurzame ontwikkeling alsook de mate waarin ze als rolmodel kunnen fungeren en beste praktijken in andere Europese steden kunnen bevorderen.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Europees Milieuagentschap, de ICLEI – Local Governments for Sustainability (lokale overheden voor duurzaamheid), het Covenant of Mayors Office (de organisatie van het convenant van burgemeesters) en het Europees Milieubureau.

Nadere informatie:

www.europeangreencapital.eu

Facebook:EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar