Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Keskkond: Bristol, Kopenhaagen ja Frankfurt on 2014. aasta Euroopa rohelise pealinna auhinna võitjakandidaadid

Brüssel, 12. aprill 2012. Bristol, Kopenhaagen ja Frankfurt valiti 2014. aasta Euroopa rohelise pealinna võistluse kolmeks finalistiks. Nad valiti välja nende 18 linna seast, kes taotlesid 2014. aasta auhinda. Finalistid esitas sõltumatu eksperdikomisjon, kes hindas neid 12 eri kriteeriumi alusel:

 • kohapealne tegevus ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemisel;

 • kohalik transport;

 • rohelised linnaalad, kus rakendatakse säästvat maakasutust;

 • loodus ja elurikkus;

 • kohaliku välisõhu kvaliteet;

 • mürasaaste;

 • jäätmeteke ja -käitlus;

 • vee tarbimine;

 • reovee puhastamine;

 • ökoinnovatsioon ja jätkusuutlik tööhõive;

 • kohaliku omavalitsuse keskkonnahaldus;

 • energiatõhusus.

Alates selle loomisest 2010. aastal on Euroopa rohelise pealinna auhinda antud neljale linnale. Esimesena sai selle tiitli Stockholm, 2011. aastal järgnes talle Hamburg, praegune tiitlihoidja on Hispaania linn Vitoria-Gasteiz ning 2013. aastal hoiab tiitlit Nantes.

Bristol, Kopenhaagen ja Frankfurt esitavad žüriile oma visiooni, tegevuskavad, kommunikatsioonistrateegia ja kirjeldavad oma suutlikkust olla teistele linnadele eeskujuks 8. juunil 2012 Brüsselis. Žürii teeb oma otsuse teatavaks Hispaanias Vitoria-Gasteizis 29. juunil asetleidval auhinnatseremoonial.

Taust

Euroopa rohelise pealinna auhind antakse linnale, mis on keskkonnasõbraliku linnaelu poolest esirinnas. Eksperdikomisjon otsustab linnade üle 12 keskkonnanäitaja alusel, hinnates seda, kuidas neil on õnnestunud saavutada kõrgeid keskkonnastandardeid ning kuivõrd nad on pühendunud keskkonna parandamise ja säästva arengu eesmärkide saavutamisele. Lisaks vaadatakse, mil määral võiksid need linnad olla eeskujuks ja kasulike kogemuste jagajaks teistele Euroopa linnadele.

Žürii koosneb järgmiste organisatsioonide esindajatest: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Regioonide Komitee, Euroopa Keskkonnaamet, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu – Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused, „Linnapeade pakti” büroo ja Euroopa Keskkonnabüroo.

Lisateave

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar