Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: Bristol, København og Frankfurt er indstillet til prisen som Europas miljøhovedstad 2014

Bruxelles, den 12. april 2012 – Bristol, København og Frankfurt er blevet udråbt til finalister i konkurrencen om titlen som Europas miljøhovedstad 2014. De er blevet udvalgt blandt de 18 byer, der har ansøgt om at få prisen i 2014. Finalisterne er blevet udvalgt af et uafhængigt panel af eksperter, som har vurderet dem på 12 områder:

 • Det lokale bidrag til de globale klimaændringer

 • Lokal transport

 • Grønne byområder, der er baseret på bæredygtig arealanvendelse

 • Natur og biodiversitet

 • Kvaliteten af den lokale udeluft

 • Støjforurening

 • Affaldsproduktion og forebyggelse af affaldsdannelse

 • Vandforbrug

 • Behandling af spildevand

 • Miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse

 • De lokale myndigheders miljøstyringssystemer

 • Effektiv energiudnyttelse

Fire byer er blevet tildelt prisen som Europas miljøhovedstad, siden den blev stiftet I 2010. Stockholm vandt prisen, det år den blev stiftet, efterfulgt af Hamburg i 2011, den nuværende indehaver af titlen Vitoria-Gasteiz, Spanien, og Nantes, Frankrig, som vil bære titlen i 2013.

Bristol, København og Frankfurt fremlægger deres visioner, handlingsplaner, kommunikationsstrategier og deres potentiale som forbillede for andre byer for juryen i Bruxelles den 8. juni 2012. Juryen vil derefter udråbe vinderen ved en prisuddeling i Vitoria-Gasteiz den 29. juni.

Baggrund

Prisen for Europas miljøhovedstad gives til en by, der går i spidsen for at gøre bylivet mere miljøvenligt. Ekspertpanelet arbejder ud fra 12 miljøindikatorer, og byerne bedømmes på, hvor langt de er nået med hensyn til at leve op til høje miljøstandarder, deres engagement i løbende at opstille ambitiøse mål vedrørende yderligere miljøforbedringer og bæredygtig udvikling, samt på i hvor høj grad de kan optræde som forbilleder, der kan inspirere og fremme god praksis i andre europæiske byer.

Juryen består af repræsentanter for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Miljøagentur, ICLEI – Lokale myndigheder for bæredygtighed, Borgmesterpagten og Det Europæiske Miljøkontor.

Yderligere oplysninger:

www.europeangreencapital.eu

Facebook :EuropeanGreenCapitalAward

Twitter :EU_GreenCapital_Twitter

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar