Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Bristol, Kodaň a Frankfurt v užším výběru pro cenu „Evropské zelené město“

Brusel 12. dubna 2012 – Bristol, Kodaň a Frankfurt postupují do finále soutěže o titul Evropské zelené město pro rok 2014. Vybrány byly z 18 měst, která se o cenu pro rok 2014 ucházela. Finalisty navrhla nezávislá skupina odborníků, jejíž členové účastníky soutěže hodnotili ve 12 různých oblastech:

 • Místní přínos k boji proti globálním změnám klimatu

 • Místní doprava

 • Zelené plochy ve městech respektující udržitelné využívání půdy

 • Příroda a biodiverzita

 • Kvalita místního ovzduší

 • Hlukové znečištění

 • Množství vyprodukovaného odpadu a nakládání s ním

 • Spotřeba vody

 • Čistění odpadních vod

 • Ekologické inovace a udržitelná zaměstnanost

 • Řešení otázek životního prostředí na úrovni místní správy

 • Energetická náročnost.

Titul Evropské zelené město se udílí od roku 2010 a dosud jej získala čtyři města. Jako první byl oceněn Stockholm, v roce 2011 následoval Hamburk, poté město Vitoria-Gasteiz ve Španělsku, jež je současným držitelem titulu, a konečně Nantes, které získalo titul pro rok 2013.

Bristol, Kodaň a Frankfurt představí porotě 8. června 2012 v Bruselu svou vizi, akční plány, komunikační strategii i svůj potenciál stát se vzorem pro další města. Porota oznámí své rozhodnutí 29. června na slavnostním předání ceny ve Vitoria-Gasteizu ve Španělsku.

Souvislosti

Ocenění Evropské zelené město se uděluje takovému městu, které je průkopníkem ekologického způsobu života ve městech. Účastníky soutěže hodnotí skupina odborníků na základě 12 faktorů týkajících se životního prostředí a posuzuje je podle toho, zda splňují přísné environmentální normy, zda si kladou a plní ambiciózní cíle v oblasti dalšího zlepšování životního prostředí a udržitelného rozvoje a zda se mohou stát vzorem pro další evropská města a přispět v nich k používání osvědčených postupů.

Porota je složena ze zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropské agentury pro životní prostředí, Orgánů místní správy za udržitelnost v rámci sdružení ICLEI, kanceláře Paktu primátorů a Evropského úřadu pro životní prostředí.

Další informace:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar