Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: Бристол, Копенхаген и Франкфурт избрани да се съревновават за наградата „Европейска зелена столица“ за 2014 г.

Брюксел, 12 април 2012 г. — Бристол, Копенхаген и Франкфурт са финалистите в конкурса за „Европейска зелена столица“ за 2014 г. Те бяха избрани сред 18-те града, подали заявление за участие за 2014 г. Финалистите бяха предложени от независимо жури от експерти, които оцениха кандидатите въз основа на 12 различни критерии:

 • Местен принос за глобалните промени в климата

 • Местен транспорт

 • Екологично чисти градски зони, включително устойчиво използване на земята

 • Природа и биологично разнообразие

 • Качество на въздуха в района

 • Шумово замърсяване

 • Генериране на отпадъци и тяхното управление

 • Водопотребление

 • Третиране на отпадъчните води

 • Екологични иновации и устойчива заетост

 • Управление на околната среда от съответния орган на местната власт

 • Енергийна ефективност.

От учредяването на наградата „Европейска зелена столица“ през 2010 г. досега тя е присъждана на четири града. Първата титла бе спечелена от Стокхолм, следван от Хамбург през 2011 г., настоящия титуляр Витория-Гастеис (Испания) и Нант, който ще бъде носител на титлата през 2013 г.

На 8 юни 2012 г. в Брюксел Бристол, Копенхаген и Франкфурт ще представят пред журито на конкурса своите идеи, планове за действие, комуникационна стратегия и потенциала си да служат за пример за други градове. Журито ще оповести своето решение на церемония по награждаването във Витория-Гастеис, Испания, на 29 юни.

Кратко представяне

Наградата „Европейска зелена столица“ се присъжда на градове, които дават пример за съобразен с околната среда градски начин на живот. Жури от експерти оценява градовете въз основа на 12 екологични показатели, като преценява доколко те са постигнали високи екологични стандарти, нивото на тяхната ангажираност с постигането на текущи цели и бъдещи амбиции за продължаващо подобряване на околната среда и за устойчиво развитие, както и степента, до която могат да послужат за пример за най-добри практики, които да се прилагат и в други европейски градове.

Журито се състои от представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, Европейската агенция за околната среда, ICLEI — Органи на местната власт за устойчиво развитие, офиса на Конвента на кметовете и Европейското бюро за околната среда.

За допълнителна информация:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: EU_GreenCapital_Twitter

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar