Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Digitala agendan: Kommissionen samråder om regler för smarta, uppkopplade apparater – ”sakernas internet”

Bryssel den 12 april 2012 – ”Sakernas internet” är en framtid där vardagsföremål som t.ex. telefoner, bilar, hushållsapparater, kläder och till och med mat har trådlös anslutning till internet genom smarta chip, och kan registrera och utbyta data. Europeiska kommissionen vill veta vilka förutsättningar som krävs för att de potentiella fördelarna för ekonomi och samhälle med sakernas internet ska kunna komma till sin rätt, samtidigt som man säkerställer tillräcklig kontroll av de produkter som registrerar, behandlar och lagrar information. Informationen avser bl.a. användarnas beteendemönster, geografiska läge och preferenser. Kommissionen vill se till att den enskildes rättigheter respekteras och inleder ett offentligt samråd där synpunkter ska lämnas senast den 12 juli 2012.

En genomsnittsperson har i dag minst två föremål som är anslutna till internet; detta antal förväntas öka till sju 2015, med 25 miljarder trådlöst uppkopplade apparater i världen. Denna siffra skulle kunna fördubblas till 50 miljarder fram till 2020. Detta innebär att en framtid är möjlig där många vardagsföremål är sammanlänkade. Om exempelvis en universitetslärare ställer in förmiddagens föreläsning på grund av sjukdom skulle studenternas väckarklockor och kaffebryggare automatiskt kunna ställas om, och de får en timmes extra sovmorgon. Om en äldre person glömmer att ta en viktig medicin skulle ett textmeddelande med en varning kunna skickas till en nära familjemedlem, eller t.o.m. till en lokal larmcentral, så att någon skulle kunna åka förbi och kontrollera att allt är väl.

– Ett sakernas internet med intelligens inbyggd i vardagsföremål är något som verkligen kommer att bli stort. Jag vill främja ett sakernas internet som gynnar de mål vi har för ekonomi och samhälle, samtidigt som säkerheten, integriteten och respekten för etiska värderingar bevaras, säger Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes.

För att de enorma möjligheter för ekonomi och samhälle som finns med sakernas internet ska kunna tas tillvara krävs att alla aktörer kan konkurrera på lika villkor, utan dörrvakter och inlåsta användare. Om det ska anammas i samhället måste en etisk och rättslig ram upprättas som har tekniskt stöd och som skapar kontroll och säkerhet för människor. Genom samrådet vill kommissionen få in synpunkter avseende integritet, säkerhet och trygghet, säkerhet i kritisk infrastruktur som stöder sakernas internet, etik, driftskompatibilitet, styrning och standarder. Resultaten av samrådet kommer att ligga till grund för kommissionens rekommendation om sakernas internet, som kommer att läggas fram senast sommaren 2013. Att främja sakernas internet är en prioritering för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Bakgrund

Dagens internet ger tillgång till innehåll och information genom uppkoppling till webbsidor från flera olika terminaler, t.ex. persondatorer, smarta telefoner och tv-apparater. Med nästa steg i utvecklingen blir det möjligt att få tillgång till information om den fysiska miljön genom anslutna föremål som kan känna av miljön och kommunicera med smarta chip som använder radiofrekvensidentifiering (RFID) med eller utan mänsklig inverkan.

Det finns hur många exempel som helst på denna utveckling av nätverksbaserade funktioner – en bil kan rapportera statusen hos olika delsystem för diagnostisering och underhåll på distans med hjälp av kommunicerande inbyggda sensorer; människor på språng kan få information på sin smarta telefon om statusen för dörrarna eller fönsterluckorna hemma eller till och med om innehållet i kylskåpet, som skickas av sensorer i hemmet; bilen kan leda dig runt en potentiell trafikstockning; för patienter som vårdas på distans kan personliga hjälpmedel förmedla den senaste hälsoinformationen till en central.

Detta samråd kommer att ligga till grund för en ny rekommendation om sakernas internet. Rekommendationen blir en uppföljning till kommissionens meddelande om sakernas internet från 2009 (se IP/09/952), som identifierade fjorton handlingslinjer för att göra det möjligt för Europa att utforma teknik och system för sakernas internet som är förenligt med våra grundläggande värderingar, t.ex. skyddet av personlig integritet och personuppgifter.

Användbara länkar

Samrådsdokumentet.

2009 års meddelande om sakernas internet.

Videor om sakernas internet.

Radiofrekvensidentifiering (RFID) och sakernas internet.

Webbplatsen för den digitala agendan.

Neelie Kroes webbplats.

Följ Neelie Kroes på Twitter.

Kontaktpersoner :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar