Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Komisija se posvetuje o predpisih glede pametnih, povezanih naprav ‑ „internet stvari“

Bruselj, 12. april 2012 – „Internet stvari“ bo v prihodnosti predmetom za vsakdanjo rabo, kot so telefoni, avtomobili, gospodinjski aparati, oblačila in celo hrana, s pametnimi čipi omogočal brezžično povezavo z omrežjem ter zbiranje in izmenjavo podatkov. Komisija želi izvedeti, kakšen okvir je potreben, da bi se izkoristile potencialne gospodarske in družbene koristi interneta stvari, hkrati pa bi se zagotovila ustrezna stopnja nadzora nad napravami, ki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo podatke. Zadevni podatki zajemajo tudi vedenjske vzorce, lokacijo in prednostne izbire uporabnikov. Komisija želi zagotoviti spoštovanje pravic posameznikov, zato začenja javno posvetovanje, v okviru katerega morebitna mnenja sprejema do 12. julija 2012.

Povprečen človek ima danes vsaj dve napravi povezani z omrežjem, do leta 2015 pa bo to število naraslo na sedem, kar bo na svetovni ravni pomenilo 25 milijard brezžično povezanih naprav. Do leta 2020 bi se to število lahko podvojilo na 50 milijard. To pomeni, da bo morda v prihodnosti povezanih veliko vsakdanjih stvari. Na primer, če bi univerzitetni profesor zaradi bolezni odpovedal jutranje predavanje, bi se študentova budilka ter avtomat za kavo samodejno ponovno nastavila in bi študent lahko dlje spal. Če bi starejša oseba pozabila vzeti pomembno zdravilo, bi se opozorilno sporočilo poslalo bližnjemu sorodniku ali celo bližnjemu centru za pomoč, tako da bi lahko preverili, če je s to osebo vse v redu.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je povedala: „Internet stvari z inteligentnimi predmeti za vsakdanjo rabo, je naslednja velika novost. Želim spodbujati internet stvari, ki služi našim gospodarskim in družbenim ciljem, pri čemer je treba ohraniti varnost, zasebnost in spoštovanje etičnih vrednot.“

Uresničevanje ogromnega gospodarskega in družbenega potenciala interneta stvari zahteva, da se vsi akterji obravnavajo enako, tj. da nobeden izmed njih ne more vzpostaviti prevlade niti preprečiti uporabnikom, da zamenjajo ponudnika storitev. Njegovo družbeno sprejetje zahteva opredelitev z ustrezno tehnologijo podprtega etičnega in pravnega okvira, ki ljudem zagotavlja nadzor in varnost. S posvetovanjem Komisija želi pridobiti mnenja o zasebnosti, zaščiti in varnosti, varnosti ključne infrastrukture, ki jo podpira internet stvari, etiki, medopravilnosti, upravljanju in standardih. Izid posvetovanja bo vključen v priporočilo Komisije o internetu stvari, ki bo predloženo do poletja 2013. Spodbujanje interneta stvari je prednostna naloga Digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Ozadje

Današnji internet nudi dostop do vsebin in informacij s povezovanjem na spletne strani iz različnih terminalov, kot so osebni računalniki, pametni telefoni ali televizija. Naslednji korak v razvoju bo omogočil dostop do informacij o fizičnem okolju, in sicer prek povezanih predmetov, ki so sposobni zaznavati okolje in komunicirati prek pametnih čipov, ki uporabljajo sistem za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), bodisi s posredovanjem človeka ali brez njega.

Število primerov, ki ponazarjajo razvoj mrežno povezanih naprav, je nešteto: za potrebe ugotavljanja napak in vzdrževanja na daljavo bi z uporabo vgrajenih senzorjev za komunikacijo avtomobil lahko poročal o stanju različnih podsistemov; senzorji, vgrajeni v domovih, bi pametnim telefonom odsotnih stanovalcev lahko pošiljali sporočila o stanju vhodnih vrat, naoknicah ali celo o vsebini hladilnika; avtomobil bi se lahko izognil morebitnim prometnim zastojem; osebne naprave bi osrednjemu mestu za informacije lahko sporočile najnovejše informacije o zdravju in zdravstvenem varstvu pacientov, ki se oskrbujejo na daljavo.

To javno posvetovanje bo vključeno v novo priporočilo o internetu stvari. To priporočilo pa bo sledilo sporočilu Komisije o internetu stvari, objavljenem leta 2009 (glej IP/09/952), ki je opredelilo štirinajst korakov, ki bodo Evropi omogočali načrtovanje tehnologije interneta stvari in sistemov, ki so združljivi z njenimi temeljnimi vrednotami, kot so varstvo zasebnosti in osebnih podatkov.

Koristne povezave

Posvetovalni dokument

Sporočilo o internetu stvari iz leta 2009

Videoposnetki o internetu stvari

Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) in internet stvari:

Spletna stran Digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakta:

Ryan Heath (+32 22961716)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar