Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia uskutoční konzultácie o pravidlách pre inteligentné prepojené zariadenia – „internet vecí“

Brusel 12. apríla 2012 – Vďaka „internetu vecí“ bude v budúcnosti možné, aby sa každodenné predmety ako napríklad telefóny, automobily, domáce spotrebiče, oblečenie a dokonca jedlo bezdrôtovo pripojili na internet prostredníctvom inteligentných čipov. Internet vecí takisto umožní zber a zdieľanie údajov. Európska komisia chce vedieť, aký rámec je potrebný na úplné využitie potenciálnych hospodárskych a spoločenských výhod, ktoré internet vecí prináša, a zároveň chce zabezpečiť primeranú úroveň kontroly zariadení, ktoré zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú informácie. K týmto informáciám patria vzory správania, lokalizácia a preferencie používateľov. Komisia chce zaistiť dodržiavanie práv jednotlivcov a 12. júla 2012 otvorí verejné konzultácie, v rámci ktorých vyzve občanov na vyjadrenie ich názorov.

V súčasnosti má priemerný občan pripojené na internet aspoň dva predmety a toto číslo sa má podľa očakávaní zvýšiť do roku 2015 na sedem, pričom celkový počet bezdrôtovo pripojených zariadení dosiahne 25 miliárd. Do roku 2020 by sa tento počet mohol zdvojnásobiť až na 50 miliárd. To znamená, že v budúcnosti bude možno navzájom prepojených mnoho každodenných predmetov. Ak napríklad univerzitný profesor pre práceneschopnosť zruší svoju rannú prednášku, časové nastavenie budíkov a kávovarov jeho študentov by sa mohlo automaticky zmeniť, vďaka čomu by si študenti mohli pospať o hodinu dlhšie. Ak by staršia osoba zabudla užiť dôležitú tabletku, mohla by sa poslať varovná textová správa blízkemu rodinnému príslušníkovi alebo dokonca miestnemu zdravotnému stredisku a niekto by sa tak mohol u tejto osoby zastaviť a skontrolovať, či je všetko v poriadku.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Internet vecí s inteligentnými čipmi integrovanými do každodenných predmetov bude mať v budúcnosti veľký význam. Chcela by som propagovať taký internet vecí, ktorý slúži našim hospodárskym a spoločenským cieľom a zároveň zachováva úroveň bezpečnosti a súkromia a rešpektuje etické hodnoty.“

Využitie obrovského hospodárskeho a spoločenského potenciálu internetu vecí si vyžaduje vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých aktérov, za ktorých si budú môcť navzájom konkurovať v prostredí bez diskriminácie, prekážok a „zablokovaných“ používateľov. Prijatie internetu vecí verejnosťou si vyžaduje vymedzenie etického a právneho rámca, ktorý podporia technológie a ktorý používateľom zaručí kontrolu a bezpečnosť. Komisia chce prostredníctvom konzultácie získať názory na otázku súkromia, bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, bezpečnostnej ochrany kritickej infraštruktúry s podporou internetu vecí, etiky, interoperability, riadenia a noriem. Výsledky konzultácií sa premietnu do odporúčania Komisie týkajúceho sa internetu vecí, ktoré Komisia predstaví do leta 2013. Posilnenie internetu vecí je jednou z priorít Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Súvislosti

Dnešný internet ponúka prístup k obsahu a informáciám prostredníctvom pripojenia na webové stránky z mnohých zariadení, akými sú napríklad osobné počítače, inteligentné telefóny alebo televízory. Ďalší vývoj umožní prístup k informáciám týkajúcim sa fyzického prostredia prostredníctvom pripojených predmetov schopných reagovať na prostredie a komunikovať prostredníctvom inteligentných čipov využívajúcich rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) s ľudským zásahom alebo bez neho.

Zoznam príkladov možností tohto vývoja sieťovo prepojených zariadení je nekonečný: automobil môže byť schopný oznamovať stav svojich rôznych subsystémov na účely diaľkovej diagnózy a údržby vďaka zabudovaným komunikačným senzorom; ľudia, ktorí sú práve mimo svojho domu či bytu, môžu na svoj inteligentný telefón prijímať informácie vysielané prostredníctvom senzorov v ich dome, napríklad o tom, či niekto neotvoril dvere alebo žalúzie na ich dome, či dokonca informácie o obsahu chladničky; automobil by vás mohol nasmerovať tak, aby ste sa vyhli potenciálnej dopravnej zápche; osobné zariadenia môžu centrálnemu stredisku oznámiť najnovšie informácie o zdravotnom stave pacientov, ktorí sa nachádzajú mimo nemocnice.

Výsledky týchto verejných konzultácií sa premietnu do nového odporúčania týkajúceho sa internetu vecí. Toto odporúčanie bude nadväzovať na oznámenie Komisie o internete vecí, ktoré bolo uverejnené v roku 2009 (pozri IP/09/952) a v ktorom bolo určených 14 činností, vďaka ktorým má byť v Európe možné navrhovať technológie a systémy internetu vecí zlučiteľné so základnými hodnotami EÚ, akými sú ochrana súkromia a osobných údajov.

Užitočné odkazy

Dokument, ktorý je predmetom konzultácie

Oznámenie z roku 2009 o internete vecí

Videá o internete vecí

Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) a internet vecí

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar