Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Komisija izzina viedokļus – noteikumi attiecībā uz tīmeklim pieslēgtām viedierīcēm jeb "lietisko internetu"

Briselē, 2012. gada 12. aprīlī. “Lietiskais internets” ir nākotne, kurā ikdienā lietojamās lietās, piemēram, tālruņos, automobiļos, sadzīves tehnikā, apģērbā un pat pārtikas produktu iepakojumā ir iestrādātas viedās mikroshēmas, nodrošinot tām bezvadu pieslēgumu internetam un ļaujot vākt un koplietot datus. Eiropas Komisija vēlas saprast, kāda sistēma ir vajadzīga, lai lietiskā interneta potenciālu maksimāli efektīvi izmantotu sabiedrības labā un ekonomikas vajadzībām, vienlaikus nodrošinot piemērota līmeņa kontroli attiecībā uz ierīcēm, kas vāc, apstrādā un uzglabā informāciju. Šāda informācija ietver lietotāju paradumus, atrašanās vietas un izvēles. Komisija vēlas nodrošināt, lai tiktu ievērotas personu tiesības, un uzsāk sabiedrisko apspriešanu, aicinot iesniegt komentārus līdz 2012. gada 12. jūlijam.

Pašlaik viena iedzīvotāja rīcībā ir vismaz divas internetam pieslēgtas ierīces, un sagaidāms, ka līdz 2015. gadam šis skaitlis pieaugs līdz 7. Tas nozīmē, ka kopumā būs 25 miljardi ierīču ar bezvadu pieslēgumu. Līdz 2020. gadam šis skaitlis varētu divkāršoties, sasniedzot 50 miljardus. Tas nozīmē tādu iespējamu nākotni, kurā daudzas ikdienā izmantojamas lietas ir savstarpēji savienotas. Piemēram, ja universitātes pasniedzējs atceltu rīta lekciju tāpēc, ka ir saslimis, studentu modinātāji un kafijas automāti varētu tikt automātiski pārprogrammēti, un studenti varētu gulēt stundu ilgāk. Ja vecāka gadagājuma cilvēks aizmirstu iedzert svarīgu tableti, uz tuva ģimenes locekļa mobilo tālruni vai pat vietējo neatliekamās palīdzības centru varētu tikt nosūtīta brīdinājuma īsziņa, lai kāds varētu šim cilvēkam piezvanīt un pārliecināties, ka viss ir kārtībā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, sacīja: “Nākamais svarīgais pavērsiens ir lietiskais internets ar ikdienas priekšmetos iestrādātu intelektismu. Es vēlos veicināt tādu lietisko internetu, kas kalpo mūsu ekonomikas un sociālo mērķu sasniegšanai, vienlaikus rūpējoties par drošības un privātuma aizsargāšanu, kā arī ētisko vērtību ievērošanu."

Lai varētu īstenot lietiskā interneta milzīgo ekonomikas un sociālo potenciālu, attiecībā uz visām iesaistītajām personām jābūt spēkā godīgas konkurences nosacījumiem, neizmantojot „uzraugus” un no tiem atkarīgus lietotājus. Lai sabiedrība pieņemtu lietisko internetu, ir vajadzīga tehnoloģijas atbalstītas ētiskās un juridiskās sistēmas definēšana, un jāgarantē cilvēkiem kontrole un drošība. Izmantojot sabiedrisko apspriešanu, Komisija vēlas iepazīties ar viedokļiem par privātumu, drošību un drošumu, svarīgas lietiskā interneta atbalstītas infrastruktūras drošību, ētiku, sadarbspēju, pārvaldību un standartiem. Apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu Komisijas ieteikumu par lietisko internetu, kas tiks iesniegts līdz 2013. gada vasarai. Lietiskā interneta ieviešana ir viena no Eiropas digitalizācijas programmas prioritātēm (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Vispārīga informācija

Internets patlaban ļauj piekļūt saturam un informācijai, ar dažādām ierīcēm, piemēram, atverot tīmekļa lapas ar datoriem, viedtelefoniem vai televizoriem. Nākamais attīstības solis ļaus piekļūt ar fizisko vidi saistītai informācijai, izmantojot tīklam pieslēgtus objektus, kas spēj „sajust” vidi un sazināties caur viedajām mikroshēmām, lietojot radiofrekvenciālo identifikāciju (RFID), ar vai bez cilvēka starpniecības.

Ir ļoti daudz piemēru, kā varētu attīstīties tīklā saslēgtu ierīču funkcionalitāte: automobilis varētu spēt paziņot par dažādu savu apakšsistēmu stāvokli attālinātas diagnostikas un apkopes veikšanai, saziņas nodrošināšanai izmantojot tajā iebūvētus devējus; cilvēki, atrodoties ārpus mājas, varētu no mājoklī iebūvētiem devējiem viedtelefonā saņemt informāciju par mājokļa durvju un slēģu stāvokli vai pat par ledusskapja saturu; automobilis varētu ieteikt labāko maršrutu, kā izvairīties no iespējama sastrēguma; individuālas ierīces varētu centralizētu aprūpes centru informēt par attālināti uzraudzītu pacientu veselības stāvokli.

Šī sabiedriskā apspriešana palīdzēs sagatavot ieteikumu par lietisko internetu. Ieteikums būs nākamais dokuments pēc Komisijas 2009. gadā publicētā paziņojuma par lietisko internetu (sk. IP/09/952), kurā noteikti 14 virzieni, kas ļautu Eiropai izveidot lietiskā interneta tehnoloģijas un sistēmas, kuras saderīgas ar tās pamatvērtībām, piemēram, privātuma un personas datu aizsardzību.

Noderīgas saites

Apspriešanas dokuments

2009. gada paziņojums par lietisko internetu

Videoklipi par lietisko internetu

Radiofrekvenciālā identifikācija (RFID) un lietiskais internets

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tvītojumi

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar