Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija konsultuojasi dėl daiktų interneto – prie tinklo prijungtų įrenginių su pažangiosiomis funkcijomis

Briuselis, 2012 m. balandžio 12 d. Sąvoka „daiktų internetas“ reiškia, kad pritaikius pažangiąsias mikroschemas kasdieniai daiktai, pavyzdžiui, telefonai, automobiliai, buitiniai įrenginiai, drabužiai ir net maistas, ateityje bus sujungti su internetu ir jais bus galima rinkti ir dalytis duomenimis. Europos Komisija nori sužinoti, kokių pagrindinių sąlygų reikia, kad būtų pasinaudota visomis daiktų interneto ekonominėmis ir socialinėmis galimybėmis ir užtikrintas tinkamas prietaisų, kuriais renkama, apdorojama ir saugoma informacija, kontrolės lygis. Susijusi informacija – naudotojų elgsenos modeliai, buvimo vieta ir mėgstami dalykai. Komisija nori užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens teisių, todėl pradeda viešas konsultacijas ir ragina atsakymus pateikti iki 2012 m. liepos 12 d.

Dabar vidutinis pilietis turi bent du įrenginius, prijungtus prie interneto, tačiau tikimasi, kad šis skaičius iki 2015 m. padidės iki 7 – visame pasaulyje belaidžiu ryšiu bus sujungti 25 mlrd. įrenginių. Iki 2020 m. tokių įrenginių galėtų būti dvigubai daugiau. Vadinasi, ateityje daugybė kasdienių daiktų galėtų būti sujungti. Pavyzdžiui, jei universiteto dėstytojas dėl ligos atšauktų ryto paskaitas, studentų žadintuvai ir kavos virimo aparatai galėtų būti automatiškai nustatyti kitaip, kad studentai galėtų keltis vėliau. Jei pagyvenęs asmuo pamirštų išgerti būtinų vaistų, artimas šeimos narys arba greitosios pagalbos centras galėtų būti įspėti teksto žinute, kad kas nors užeitų patikrinti, ar viskas gerai.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Daiktų internetas ir kasdieniai daiktai su pažangiosiomis funkcijomis – kitas technologinis proveržis. Noriu, kad daiktų internetas tarnautų mūsų ekonominiams bei socialiniams tikslams ir kad kartu būtų išsaugotas saugumas, privatumas ir pagarba etinėms vertybėms.“

Siekiant pasinaudoti milžiniškomis ekonominėmis ir socialinėmis daiktų interneto galimybėmis, būtinos vienodos veiklos sąlygos, kuriomis be prižiūrėtojų ir nevaržydami naudotojų konkuruoti galėtų visi subjektai. Kad daiktų internetą priimtų visuomenė, būtina nustatyti technologija grindžiamus esminius etinius ir teisinius reikalavimus, kuriais žmonėms būtų suteiktos kontrolės priemonės ir užtikrintas saugumas. Konsultuodamasi Komisija nori sužinoti, ką įvairios suinteresuotosios šalys mano apie privatumą, saugumą ir saugą, ypatingos svarbos infrastruktūros, kuriai naudojamas daiktų internetas, saugumą, etiką, suderinamumą, valdymą ir standartus. Pagal konsultacijų rezultatus bus parengta ir iki 2013 m. vasaros pateikta Komisijos rekomendacija dėl daiktų interneto. Daiktų interneto skatinimas yra vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Pagrindiniai faktai

Dabar turinį ir informaciją per interneto jungtis su interneto svetainėmis galima gauti įvairiais galiniais įrenginiais, pavyzdžiui, asmeniniais kompiuteriais, pažangiaisiais telefonais arba televizoriais. Kitame raidos etape informaciją apie fizinę aplinką bus galima gauti per prijungtus daiktus su aplinkos jutikliais. Tokiuose daiktuose ryšiui palaikyti (su žmonių įsikišimu arba be jo) įdiegtos pažangiosios mikroschemos su radijo dažniniu atpažinimu.

Yra daugybė tokių į tinklą sujungtų įrenginių raidos pavyzdžių: informacija apie įvairių automobilio posistemių būklę iš automobilyje įmontuotų ryšio jutiklių siunčiama nuotoliniam diagnozės ir priežiūros punktui; iš namuose įtaisytų jutiklių informacija apie namų durų ir langinių būklę arba net apie šaldytuvo turinį siunčiama keliautojams į pažangiuosius telefonus; automobilis padeda išvengti transporto spūsties; asmeniniai pacientų, kuriais rūpinamasi nuotoliniu būdu, įrenginiai centrinei įstaigai perduoda naujausius sveikatos priežiūros duomenis.

Pagal šių viešų konsultacijų rezultatus bus parengta nauja rekomendacija dėl daiktų interneto. Ši rekomendacija bus rengiama atsižvelgiant į 2009 m. paskelbtą Komisijos komunikatą daiktų interneto klausimais (žr. IP/09/952), kuriame nustatyta 14 veiklos sričių, kad Europoje būtų galima kurti daiktų interneto technologijas ir sistemas, suderintas su pagrindinėmis jos vertybėmis, kaip antai, privatumo ir asmens duomenų apsauga.

Naudingos nuorodos

Konsultacijų dokumentas

2009 m. komunikatas daiktų interneto klausimais

Vaizdo medžiaga apie daiktų internetą

Radijo dažninis atpažinimas ir daiktų internetas

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetaine

Neelie Kroes interneto svetaine

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

Asmenys ryšiams

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar