Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Komissio kerää näkemyksiä sääntöjen luomiseksi yhteenliitetyille älylaitteille - "esineiden internetille

Bryssel, 12.4.2012 – “Esineiden internetillä” viitataan tulevaisuuteen, jossa arkipäiväiset esineet, kuten puhelimet, autot, kodinkoneet, vaatteet ja jopa elintarvikkeet ovat mikrosirun avulla langattomasti yhteydessä internetiin ja pystyvät keräämään ja vaihtamaan tietoa. Euroopan komissio kaipaa näkemyksiä siitä, millaisilla edellytyksillä voidaan hyödyntää esineiden internetin potentiaaliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt, mutta varmistaa samalla tietoa keräävien, käsittelevien ja tallentavien laitteiden riittävä valvonta. Laitteet keräävät tietoa muun muassa käyttäjien käyttötottumuksista, sijainnista ja mieltymyksistä. Komissio haluaa varmistaa, että yksilöiden oikeuksia kunnioitetaan, ja onkin käynnistämässä asiasta julkista kuulemista, jossa voi esittää näkemyksiään 12. heinäkuuta 2012 saakka.

Tällä hetkellä keskivertoihmisellä on vähintään kaksi internetiin yhteydessä olevaa laitetta. Määrän odotetaan kasvavan seitsemään vuoteen 2015 mennessä, jolloin maailmassa on 25 miljardia langattomalla yhteydellä varustettua laitetta. Vuoteen 2020 mennessä määrä voisi kaksinkertaistua 50 miljardiin. Tulevaisuudessa siis monet arkiesineet voivat olla yhteydessä verkkoon. Jos esimerkiksi yliopiston lehtori sairastuttuaan peruuttaa aamuluennon, hänen opiskelijoidensa herätyskellojen ja kahvinkeitinten ajastimet säätyisivät automaattisesti uudelleen niin, että heille jäisi tunti lisää nukkumisaikaa. Jos vanhus unohtaa ottaa tärkeän lääkkeen, lähisukulainen tai vaikkapa kotihoidon tukikeskus saisi muistutustekstiviestin, jotta paikalle saadaan joku tarkastamaan, että kaikki on kunnossa.

Digitaalistrategiasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan esineiden internet, jossa erilaisiin arkisiin tavaroihin on sulautettu tietoteknistä älykkyyttä, on seuraava ”iso juttu”. “Haluan edistää sellaista esineiden internetiä, joka palvelee taloudellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteitamme, mutta takaa samalla tietoturvan ja yksityisyyden suojan ja kunnioittaa eettisiä arvojamme."

Esineiden internetin valtavan taloudellisen ja yhteiskunnallisen potentiaalin hyödyntäminen edellyttää tasavertaisia toimintamahdollisuuksia, joiden puitteissa kaikki toimijat voivat kilpailla yhtäläisin edellytyksin, ilman ”portinvartijoita” ja käyttäjien sitomista tiettyjen yritysten tuotteisiin ja palveluihin. Sen yhteiskunnallinen hyväksyntä taas edellyttää, että sille määritellään teknologian tukemat eettiset ja oikeudelliset puitteet, jotka takaavat käyttäjien päätäntävallan ja tietoturvan. Kuulemisessa komissio kaipaa näkemyksiä yksityisyyden suojasta, tietoturvasta ja yleisistä turvallisuusnäkökohdista, esineiden internetin tukeman kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta, eettisistä kysymyksistä, yhteentoimivuudesta, kehityksen ohjaamisesta ja standardeista. Kuulemisen tuloksia käytetään esineiden internetistä annettavassa komission suosituksessa, joka on määrä esitellä kesällä 2013. Esineiden internetin edistäminen on tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Taustaa:

Nykypäivän internet tarjoaa pääsyn sisältöön ja tietoon verkkosivuilla erilaisten päätelaitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelinten tai televisioiden välityksellä. Kehityksen seuraavassa vaiheessa käyttöön voidaan saada fyysiseen ympäristöön liittyvää informaatiota hyödyntämällä verkkoon yhteydessä olevia esineitä, jotka kykenevät havainnoimaan ympäristöään ja viestimään mikrosirun kautta käyttäen radiotaajuista RFID-tunnistusta, joko ihmisen ohjauksessa tai täysin itsenäisesti.

Tällaisesta laitteiden verkottumisesta on olemassa lukuisia esimerkkejä: auto voi raportoida erilaisten osajärjestelmiensä tilasta etädiagnosointia ja huoltotoimenpiteitä varten käyttäen sisäänrakennettuja antureita; matkalla olevat voivat saada älypuhelimeensa tietoa kotinsa ovien, ikkunoiden tai jopa jääkaapin sisällön tilasta kodissa olevien anturien kautta; auto osaa neuvoa kuljettajalle vaihtoehtoisen reitin liikenneruuhkan ohi; henkilökohtaiset laitteet voivat välittää tietoa etähoidossa olevien potilaiden terveydentilasta hoitokeskukseen.

Julkisen kuulemisen tuloksia hyödynnetään laadittaessa uutta suositusta esineiden internetistä. Suositus on jatkoa vuonna 2009 julkaistulle komission tiedonannolle esineiden internetistä (ks. IP/09/952). Tiedonannossa yksilöitiin 14 toimintalinjaa, joiden avulla Euroopassa voidaan kehittää esineiden internetin teknologioita ja järjestelmiä niin, että ne kunnioittavat perusarvojamme, kuten yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kuulemisasiakirja

Vuoden 2009 tiedonanto esineiden internetistä

Videoita esineiden internetistä

Radiotaajuustunnistus (RFID) ja esineiden internet

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar