Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon peab arutelusid eeskirjade koostamiseks ühendatud nutiseadmetele – asjade internetile”

Brüssel, 12. aprill 2012. Asjade internet tähendab tulevikku, kus igapäevased esemed, nagu telefonid, autod, kodumasinad, riided ja isegi toiduained, on kiipkaartide abil traadita internetti ühendatud ning suudavad andmeid koguda ja vahetada. Euroopa Komisjon soovib teada, millise raamistikuga saaks käivitada asjade interneti majandusliku ja sotsiaalse kasu potentsiaali, tagades samas piisava kontrolli teavet koguvate, töötlevate ja salvestavate seadmete üle. Selline teave hõlmab kasutajate käitumisharjumusi, asukohta ja eelistusi. Komisjon tahab tagada, et austataks üksikisikute õigusi, ning algatab sellega seoses avaliku arutelu, kutsudes üles esitama märkusi 12. juuliks 2012.

Tavakodanikul on praegusel ajal ühendatud internetiga vähemalt kaks igapäevast tarbeeset ning see arv suureneb eeldatavasti seitsmele 2015. aastaks, mil kogu maailmas on juba 25 miljardit traadita ühendatud seadet. 2020. aastaks võib selliste seadmete arv kahekordistuda, ulatudes 50 miljardini. See tähendab, et tulevikus on mitmed igapäevased asjad omavahel ühendatud. Näiteks, kui ülikooli õppejõud tühistab haiguse pärast hommikuse loengu, saaks üliõpilaste äratuskellad ja kohvimasinad automaatselt ümber seadistada, et nad saaksid tund aega kauem magada. Kui näiteks vanur unustab olulise ravimi võtmata, saadetakse hoiatusteade lähedasele pereliikmele või isegi kohalikule häirekeskusele, et keegi saaks kontrollida, kas kõik on korras.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Asjade internet, kus igapäevastesse tarbeesemetesse on integreeritud arukad funktsioonid, on järgmine suur arengusamm. Soovime edendada asjade internetti, mis toetaks meie majanduslike ja ühiskondlike eesmärkide saavutamist, säilitades samas turvalisuse ja eraelu puutumatuse ning eetiliste väärtuste austamise.”

Selleks et realiseerida asjade interneti tohutu majanduslik ja ühiskondlik potentsiaal, on vaja võrdseid võimalusi, et kõik osalised saaksid üksteisega konkureerida võrdsetes tingimustes, ilma juurdepääsu kontrollijateta ja kohustuseta siduda end teatava pakkujaga. Ühiskonna heakskiidu pälvimiseks on vaja kindlaks määrata eetiline ja õiguslik raamistik, mida toetab tehnoloogia ja mis tagab inimestele otsustamisvabaduse ja turvalisuse. Selle aruteluga soovib komisjon koguda arvamusi eraelu puutumatuse, ohutuse ja turvalisuse, asjade internetti toetava esmatähtsa taristu turvalisuse, eetiliste küsimuste, koostalitlusvõime, haldamise ja standardite kohta. Arutelu tulemusi kasutatakse asjade internetti käsitlevas komisjoni soovituses, mis avaldatakse 2013. aasta suvel. Asjade interneti arendamine on üks Euroopa digitaalarengu tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) prioriteetidest.

Taust

Tänapäeval võimaldab internet juurdepääsu veebilehtede sisule ja teabele mitmesuguste terminalide, nagu personaalarvutite, nutitelefonide või televiisorite kaudu. Edasise arengu käigus on võimalik saada füüsilise keskkonnaga seotud teavet ühendatud objektide kaudu, mis on võimelised tajuma keskkonda ja edastama teavet raadiosagedustuvastuse tehnoloogiat (RFID-tehnoloogia) kasutavate kiipkaartide abil kas inimsekkumisega või ilma.

Võrguseadmete sellisest edasiarendamisest on lõputul hulgal näiteid: auto saab integreeritud andurite kaudu edastada kaugdiagnoosimise ja -hoolduse jaoks teavet eri allsüsteemide seisundi kohta; koju paigaldatud andurid võivad edastada reisil olevate inimeste nutitelefonile teavet koduukse, aknaluukide või isegi külmkapi sisu kohta; auto suudab vältida liiklusummikuid; isiklikud seadmed võivad edastada ravikeskusele teavet kodusel ravil oleva patsiendi tervisliku seisundi kohta.

Avaliku arutelu tulemused on aluseks asjade internetti käsitleva uue soovituse koostamisel. Kõnealune soovitus on jätk 2009. aastal avaldatud asjade internetti käsitlevale komisjoni teatisele (vt IP/09/952), milles määrati kindlaks 14 tegevussuunda, et Euroopa saaks välja töötada asjade interneti tehnoloogia ja süsteemid, mis oleksid kooskõlas Euroopa põhiväärtustega, nagu eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse.

Kasulikke linke

Konsultatsioonidokument

2009. aasta teatis asjade interneti kohta

Asjade internetti tutvustavad videod:

Raadiosagedustuvastus (RFID) ja asjade internet:

Digitaalarengu veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar